ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Як відбилося реформування економіки на соціальній сфері підпри- н імагел ЬС ки х стру кту р?
 • 2. Які показники характеризують соціальну ефективність?
 • 3. Чому слід виділити показники у виробничій і невиробничій сферах?
 • 4. Чи впливає соціальний ефект на економічні результати діяльності підприємств?
 • 5. Як визначається інтегральний показник соціального ефекту?
 • 6. Як впливає соціальний розвиток на кінцеві результати діяльності підприємств?

ТЕСТОВІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

 • 1. Чи надає вплив інноваційна діяльність на соціально-економічні перетворення країни?
 • 1) Так;
 • 2) немає.
 • 2. Інноваційний розвиток може впливати на показники:
 • 1) економічні;
 • 2) технічні;
 • 3) соціальні;
 • 4) планові;
 • 5) звітні;
 • 6) узагальнюючі;
 • 7) приватні.
 • 3. Соціальна ефективність впровадження прогресивних засобів механізації (новацій) характеризується (вкажіть невірний варіант відповіді):
 • 1) підвищенням якості праці;
 • 2) поліпшенням умов праці;
 • 3) зниженням плинності кадрів;
 • 4) вдосконаленням структури працюючих;
 • 5) підвищенням трудової активності.
 • 4. Узагальнюючим показником соціальної ефективності є:
 • 1) зниження плинності кадрів;
 • 2) зростання продуктивності праці;
 • 3) збільшення рентабельності підприємства.
 • 5. Соціальна ефективність у внепроизводственной сфері характеризується
 • (Вкажіть невірний варіант):
  • 1) поліпшенням житлових умов співробітників;
  • 2) підвищення кваліфікації співробітників;
  • 3) поліпшення медичного обслуговування;
  • 4) задоволення культурних потреб.
  • 6. Індекс рентабельності інновацій визначається:
  • 1) як відношення прибутку, отриманого за рахунок інноваційної діяльності до матеріальних затрат;
  • 2) відношення наведених доходів до наведених на цю ж дату інноваційних витрат;
  • 3) відношення річного прибутку до авансованого капіталу.

завдання 2

Залежно від ступеня сприйнятливості людей до проведених нововведень, на думку Е. Роджерса, суспільство можна умовно розділити на п'ять категорій:

 • 1) інноватори - рішучі люди, що провокують зміни (2,5% від загальної кількості населення);
 • 2) ранні послідовники - неформальні лідери, готові до апробації нового (13,5%);
 • 3) раннє більшість - люди вдумливі й уважні, які беруть зміна швидше за інші (34%);
 • 4) пізніше більшість - скептики, які беруть нововведення тоді, коли воно вже використовується іншими (34%);
 • 5) «відстаючі» - приймають інновацію тільки тоді, коли вона перестає бути такою і стає масовою (16%).

Запитання і завдання

 • 1. Як можна сформувати інноваційний спосіб мислення?
 • 2. Чому багато людей негативно сприймають інновації?
 • 3. Проведіть анкетування серед своїх колег, одногрупників, знайомих і визначте відношення опитуваних до інновацій.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >