ЕТАПИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА.

 • 1. Прийняття рішення про угоду уповноваженим органом юридичної особи, оскільки така угода зазвичай є великою, тобто перевищує 25% балансової вартості активів юридичної особи. Якщо ж ціна перевищить 50% вартості активів, то таке рішення приймається тільки загальними зборами учасників (акціонерів) товариства.
 • 2. Розробка договору і всі необхідні документи (аудиторського висновку, акта інвентаризації, реєстру зобов'язань, бухгалтерського балансу).
 • 3. Повідомлення кредиторів.
 • 4. Підписання договору купівлі-продажу підприємства сторонами.
 • 5. Державна реєстрація договору купівлі-продажу нерухомості (підприємства) за місцем реєстрації підприємства як майнового комплексу.
 • 6. Передача майнового комплексу на підставі передавального акта.
 • 7. Державна реєстрація права власності на нерухомість (підприємство) але місцем реєстрації підприємства як юридичної особи;
 • мирову угоду з кредиторами (розглянуто вище);
 • фінансове «оздоровлення» підприємства (розглянуто вище).

У ряді випадків банкрутство може проводитися за спрощеними процедурами:

 • • для ліквідованого боржника - в разі, коли при ліквідації організації виявилося, що вартість її майна недостатньо для задоволення вимог кредиторів (п. 1 ст. 224 Закону про банкрутство);
 • • для відсутнього боржника - у випадках (і. 1 ст. 227 і ст. 230 Закону про банкрутство):
 • - коли організація фактично припинила діяльність, а керівник відсутній, і встановити його місцезнаходження не представляється можливим, заяву про визнання відсутнього боржника банкрутом може бути подано конкурсним кредитором, уповноваженим органом незалежно від розміру кредиторської заборгованості (це ж положення застосовується і до відсутнім індивідуальним підприємцям);
 • - коли майно боржника юридичної особи завідомо не дозволяє покрити судові витрати по справі про банкрутство;
 • - коли протягом останніх 12 місяців не проводилися операції по рахунках боржника;
 • - при наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької чи іншої діяльності боржника.

Банкрутство ліквідованого боржника '.

За умови, що вартість майна боржника, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то в арбітражний суд має бути подано заяву про визнання боржника банкрутом. Можливі два варіанти.

 • 1. Якщо вже створена ліквідаційна комісія (призначено ліквідатора), то подача заяви їх обов'язок, в цьому випадку справа про банкрутство розглядається за спрощеною процедурою, тобто з особливостями, передбаченими ст. 224-226 Закону про банкрутство,
 • 2. Якщо ліквідаційна комісія ще не створена (не призначено ліквідатор), то заява повинна бути подана власником майна боржника - унітарного підприємства, засновником (учасником) боржника або керівником боржника, в цьому випадку справа про банкрутство розглядається в загальному порядку, Г.Є. без урахування особливостей, передбачених ст. 224-226 Закону про банкрутство.

Власник майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) боржника, керівник боржника і голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які вчинили порушення вимог щодо подачі заяви про банкрутство, несуть субсидіарну відповідальність за незадоволені вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів боржника.

Арбітражний суд приймає рішення про визнання ліквідованого боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури і стверджує конкурсного керуючого.

Спостереження, фінансове оздоровлення та зовнішнє управління при банкрутстві підприємства, що ліквідується боржника не застосовуються. Кредитори вправі пред'явити свої вимоги до підприємства, що ліквідується боржника протягом місяця з дня дати опублікування оголошення про визнання ліквідованого боржника банкрутом.

БАНКРУТСТВО ВІДСУТНЬОГО БОРЖНИКА.

Арбітражний суд протягом місяця з дня дати прийняття до провадження заяви про визнання відсутнього боржника банкрутом приймає рішення про визнання відсутнього боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Спостереження, фінансове оздоровлення та зовнішнє управління при банкрутстві відсутнього боржника не застосовуються.

Конкурсний керуючий повідомляє в письмовій формі про банкрутство відсутнього боржника всіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які протягом місяця з дня одержання повідомлення можуть пред'явити свої вимоги конкурсного керуючого. Якщо якесь майно знайдеться, то і в рамках спрощеної процедури розрахунки з кредиторами проводяться в загальному порядку, встановленому ст. 134 Закону про банкрутство.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >