ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Що розуміється під «реорганізацією підприємства»?
 • 2. Які існують форми реорганізації підприємства?
 • 3. Яким чином здійснюється реорганізація підприємства?
 • 4. Чим відрізняються реорганізація і ліквідація підприємства?
 • 5. Хто бере участь в проведенні ліквідації?
 • 6. Яку роль виконує ліквідаційна комісія?
 • 7. Що розуміється під «банкрутством підприємства»?
 • 8. Які ознаки банкрутства?
 • 9. У чому полягають функції розпорядника майна?
 • 10. Що необхідно для укладення мирової угоди?

ТЕСТОВІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

 • 1. Припинення діяльності підприємства з передачею всіх прав і обов'язків при створенні нових підприємств - це:
 • 1) злиття;
 • 2) приєднання;
 • 3) поділ;
 • 4) виділення;
 • 5) перетворення.
 • 2. Процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів - це:
 • 1) спостереження;
 • 2) зовнішнє управління;
 • 3) конкурсне виробництво;
 • 4) мирову угоду.
 • 3. Причини ліквідації підприємства (вкажіть невірний варіант):
 • 1) банкрутство;
 • 2) закінчення терміну створення;
 • 3) реорганізація;
 • 4) грубі порушення законодавства.
 • 4. Форми реорганізації юридичної особи:
 • 1) поділ, виділення, злиття, приєднання;
 • 2) поділ, виділення, перетворення, приєднання;
 • 3) поділ, виділення, злиття, перетворення, приєднання.
 • 5. З рішенням про ліквідацію підприємства виступає (вкажіть невірний варіант):
 • 1) власник (-і), засновник (-і);
 • 2) суд, у разі здійснення діяльності без ліцензії, або забороненої законом;
 • 3) партнер (-и), в разі порушень договору;
 • 4) арбітражний суд, в разі визнання підприємницької організації неспроможною.
 • 6. Банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності можна визнати:
 • 1) тільки в судовому порядку;
 • 2) добровільно або в судовому порядку;
 • 3) в судовому порядку або добровільно, шляхом подачі заяви про банкрутство до суду.
 • 7. Форми припинення юридичної особи:
 • 1) реорганізація;
 • 2) ліквідація;
 • 3) реорганізації або ліквідація.
 • 8. У першу чергу при оголошенні індивідуального підприємця банкрутом задовольняються:
 • 1) вимоги щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором;
 • 2) вимоги за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна індивідуального підприємства;
 • 3) вимоги громадян, перед якими підприємець песет відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю;
 • 4) вимоги по обов'язкових платежах до бюджету і в позабюджетні фонди;
 • 5) розрахунки з іншими кредиторами.

завдання 2

В результаті реорганізації юридичної особи будуть утворені два унітарних підприємства, яким згідно з розподільним балансом перейдуть права і обов'язки ліквідованого підприємства. У даної юридичної особи є на балансі незавершене будівництвом будівлю, яке планується передати одному з новостворених підприємств.

Питання, чи може реорганізовуване юридична особа прийняти до відрахування сплачені при придбанні для будівництва даного об'єкта матеріалів і робіт суми податку на додану вартість або накопичені суми податку повинні бути передані правонаступнику разом з будівлею?

завдання 3

Засновниками прийнято рішення про припинення діяльності підприємства та освіті на його базі двох нових юридичних осіб, яким відповідно до розподільчого балансу перейдуть права і обов'язки цього підприємства.

Питання: чи буде правомірним в даній ситуації в повному обсязі прийняти до відрахування сплачені суми податку на додану вартість незалежно від суми ПДВ, обчисленої з реалізації товарів (робіт, послуг)?

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >