Інноваційний менеджмент

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова Тенденції та різновиди розвитку Загальна характеристика поняття "розвиток" Економічний розвиток: сучасний етап Глобалізація економічних процесів Світові прогнози інноваційно-технологічного розвитку Інноваційна система Росії і проблеми її формування Методологічні основи інноваційного менеджменту Інноваційний менеджмент: виникнення, становлення, основні риси Цілі, завдання та функції інноваційного менеджменту Інновації: сутність, функції, види, особливості Інноваційний процес Організація інноваційного менеджменту Форми інноваційних підприємств Особливості організаційних структур інноваційних підприємств Інтегровані організаційні структури інноваційних підприємств Венчурні організації Технопаркові структури Бізнес-інкубатори Проекти і програми в інноваційній діяльності Вибір пріоритетних напрямів досліджень і розробок Програми в інноваційній діяльності Сутність, структура і типологія інноваційного проекту Порядок розробки інноваційного проекту Основні критерії оцінки інноваційних проектівСоціально-економічні характеристики Особливості оцінки витрат в інноваційній діяльності Експертиза інноваційних проектів Управління інноваційними проектами Планування інновацій Стратегічне планування як функція інноваційного менеджменту Класифікація інноваційних стратегій Стратегічне планування інновацій та диверсифікація Планування інновацій у взаємодії із зовнішнім середовищем Бізнес-план інноваційного проекту Прогнозування в інноваційному менеджменті Державне вплив на інноваційну діяльність Державна підтримка наукової та інноваційної діяльності Правове регулювання інноваційної діяльності Зарубіжний досвід правового регулювання інноваційної діяльності Фінансування інноваційної діяльності Інноваційні гри Цілі і результати інноваційних ігор Принципи організації та алгоритм інноваційної гри
 
Наст >