Організація інноваційного менеджменту

Форми інноваційних підприємств

Для успішного здійснення інноваційних процесів та інноваційної діяльності необхідно створення мережі організацій науково-технічної та інноваційної сфери та розробка відповідної класифікації таких організацій.

Найбільш важливим класифікаційним ознакою інноваційних підприємств є вид спеціалізації.

За увазі спеціалізації інноваційні підприємства поділяються на предметні та адресні.

Предметна спеціалізація спрямована на створення конкретних видів продуктів, технологій і ресурсів.

Адресна спеціалізація включає використання значущих наукових результатів, отриманих в наукових центрах, у вигляді створення дочірніх науково-технічних та інноваційних фірм, а також обслуговування галузі, підгалузі, підприємств і т.д.

За виду науково-технічної продукції інноваційні підприємства діляться на організації, що спеціалізуються:

 • o на фундаментальних дослідженнях;
 • o на науково-дослідних роботах;
 • o на дослідно-конструкторських роботах;
 • o на створенні дослідних зразків;
 • o на виробництві дослідних партій, перших серій.

За увазі вдосконалюваних об'єктів виділяються інноваційні підприємства, спеціалізовані на НДДКР, спрямованих на вдосконалення:

 • o виробів;
 • o матеріалів;
 • o технології;
 • o форм організації та управління;
 • o інших об'єктів.

За характером діяльності:

 • o інноваційні підприємства, що виконують НДДКР;
 • o інноваційні підприємства, що виконують функції обслуговування науки.

За характером галузі знань - це інноваційні підприємства в сфері:

 • o природничих наук;
 • o технічних наук;
 • o суспільних і гуманітарних наук.

За принципом створення інноваційні підприємства бувають:

 • o постійні;
 • o тимчасові.

За ступенем охоплення стадій циклу "Дослідження - освоєння (Ос)" інноваційні підприємства можуть охоплювати:

 • o одну стадію (ФМ, ПІ. ОКР, Ос);
 • o дві і більше стадій (ФІ-ПІ, ФІ-ПІ-ОКР-Ос). По використанню комбінування:
 • o інноваційні підприємства, що використовують комбінування;
 • o інноваційні підприємства, які не використовують комбінування.

Інноваційні підприємства (ІП) залежно від переважаючого типу інновацій можуть бути розбиті на наступні класи.

 • 1. Інноватори-лідери та інноватори-послідовники. Інноватори-лідери є ініціаторами інновацій, які і тим підхоплюються інноваторами-послідовниками. Інноватори-лідери працюють в умовах підвищеного ризику.
 • 2. ІП, що орієнтуються на нові наукові відкриття або піонерні винаходи, а також ІП, що створюють інновації на основі нового способу застосування раніше зроблених відкриттів і винаходів. Останні переважають серед ВП.
 • 3. І П, що створюють нові потреби, та ВП, що сприяють розвитку і більш повному задоволенню існуючих потреб.
 • 4. ІП, що створюють базові інновації, та ВП, діяльність яких спрямована на створення інновацій-видозмін.
 • 5. ІП, що створюють інновації з метою їх подальшого застосуванні в одній галузі або в масштабі всього народного господарства.
 • 6. ВП, реалізують інновації, які заміщають раніше створені продукти і технології, та ВП, що створюють раціоналізує і розширюються інновації.
 • 7. ІП, що створюють основні (продуктові та технологічні) інновації, та ВП, які розробляють доповнюють інновації.
 • 8. ІП, реалізують інновації-продукти, та ВП, реалізують інноваційні процеси.
 • 9. ІП, що створюють інновації для нових ринків, та ВП, що орієнтуються на інновації, створюють нові сфери застосування на старих ринках.
 • 10. ІП, ініціюють інновації по регенерування первинних властивостей продуктів і процесів, та ВП, які ініціюють інновації, спрямовані на збільшення продуктивності та кількісної інтенсивності діючих процесів.

Якщо говорити про конкретний ІП, то кожен тип інноваційної діяльності існує одночасно з іншими.

Організаційний розвиток ВП у основному відбувалося і відбувається в сфері галузевої науки в результаті поєднання двох зустрічних тенденцій - інтеграційної і дезінтеграційних. У результаті з'являються нові організаційні структури: інкубатори, технопарки, технополіси.

З переходом до ринкової економіки з'явилася й інша (крім організаційної) класифікаційна основа - економічна. Тобто ІП можуть класифікуватися за ступенем роздержавлення:

 • o ІП з державною власністю;
 • o ІП з акціонерною формою власності (за участю держави або без нього);
 • o І П з кооперативної власністю;
 • o ІП з приватною формою власності;
 • o об'єднання ІП в асоціації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >