СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ

автоматизоване робоче місце

база даних

бізнес процес

деталь - складальна одиниця

життєвий цикл

інтегрована логістична підтримка інформаційна підтримка процесів життєвого циклу виробів

інформаційна система

інформаційна система менеджменту

інформаційна система менеджменту виробничого підприємства

інформаційні технології

інтерактивне електронне технічне керівництво конструкторське бюро особа, яка приймає рішення Московського авіаційного інституту метод критичного шляху науково-дослідний інститут

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

дослідне конструкторське бюро

оборонно-промисловий комплекс

об'єкт управління

продукція військового призначення

планово-диспетчерське бюро

покупні комплектуючі вироби

програмне забезпечення

плановий відділ служби постачання

планово-виробничий відділ

виробнича система

планово-економічний відділ

повне електронне опис вироби

система автоматизованого проектування

складальна одиниця

система управління базами даних

технічне завдання

технічна підготовка виробництва

технологічний процес складання

техніко-економічне обґрунтування

ФУБ - функціональний керівник блок

ЧПУ - числове програмне управління

ЕММ - економіко-математичний метод

ЕЦП - електронний цифровий підпис

APICS -

APS - ATP

B2B -

B2C

BA

BI

BOL

BOM

BP

BPR

CAD - CAID

CASE

CC

CE

COTS

CPOF

CR

CRM

CRP

CTP

DC

American Production and Inventory Control Society (Американське товариство управління виробництвом і запасами) advanced planning systems (просунута система планування) available-to-promise ( «є для обіцянки клієнтам») business-to-business ( «бізнес - бізнес») business-to -consumers ( «бізнес - споживач»)

British Aerospace

business intelligence (бізнес-аналітика) bill of labor (список трудових ресурсів) bill of material (ведення складу виробів) business planning (бізнес-планування)

business process reengineering (реінжиніринг бізнес-процесів) computer-aided design (система комп'ютерної підтримки проектування)

computer aided industrial design (система комп'ютерної підтримки промислового дизайну і віртуальної реальності)

CAE

CAM

CAPP

computer aided engineering (система комп'ютерної підтримки

інженерних розрахунків і моделювання)

computer aided manufacturing (система комп'ютерної

підтримки підготовки виробництва)

computer aided process planning (система комп'ютерної

підтримки виробничого планування і розробки

технологічних процесів)

Computer-Aided Software Engineering (автоматизована

розробка програмного забезпечення)

cost control (керування витратами)

concurrent engineering (технологія паралельного

інжинірингу)

commercial off-the-shelf packages (комерційний стандартний пакет)

capacity planning using overall factors (планування потужності

на основі загальних коефіцієнтів)

critical ratio (критичне число)

customer relationship management (управління

взаємовідносинами з клієнтами)

capacity requirements planning (планування потреби в виробничих потужностях)

capable-to-promise або capacity-to-promise (виконання замовлень на основі доступних потужностей) data collection (збір даних)

data collection / acquisition (збір і зберігання даних) demand during lead time (попит в ході виконання)

DCA

DDLT

DEM

DM

DOC -

DPU

DRP

DTF - DW - EDA -

EDD - EDI - EDM -

EDMS -

EOQ

ERP

ERPII -

FAS

FCFS

EOQ

IC

IETM

IPPD

IS

ISA

JIT

LCC

LFL

LIMS - LM

LSAR -

Dynamic Enterprise Modeler (динамічне моделювання підприємства)

demand management (управління даних про попит на продукцію)

document control (керування документами) dispatching production units (диспетчеризація виробництва) distribution requirements planning (планування потреб розподілу)

demand time fence (часовий рубіж попиту)

data warehousing (зберігання даних)

electronic design automation (проектування електронних

приладів)

earliest due date (найбільш рання необхідна дата виконання) electronic data interchange (електронний обмін даними) engineering data management (управління інженерними даними)

electronic document management system (система електронного документообігу та комунікацій) economic order quantity (оптимальний обсяг замовлення) enterprise resource planning ( «планування ресурсів підприємства» - інформаційна система менеджменту підприємства)

extended enterprise resource planning ( «розширене управління ресурсами підприємства» - розширена за функціональністю інформаційна система менеджменту підприємства, побудована на концепції управління ланцюгами поставок) final assembly schedule (графік остаточного складання) first-come first served ( «перший прийшов - першим обслужений») fixed order quantity (фіксований обсяг замовлення) inventory control (керування запасами) interactive electronic technical manual (система розробки і підтримки електронної експлуатаційної документації) integrated product and process development (інтегрована розробка продукції і проце ссов) information system (інформаційна система)

International Society of Automation (Міжнародна спільнота автоматизації виробництва) just-in-time ( «точно вчасно»)

least changeover cost (найменші витрати на переналагодження) lot-for-lot (метод нормативного замовлення)

Laboratory Information Management System (лабораторні інформаційно-керуючі системи)

labor management (управління виробничим персоналом) logistic support, analysis records (система (база даних) логістичного забезпечення)

mechanical design automation (автоматизація проектування механічних конструкцій)

MDA

MES -

MM -

MPS

MRP

MRP II -

ODS

OE

PA

РАС

PDM

PERA

PIM

PLM

PM

PMS

POQ

PP

PS

PTG

PTF

PUR

QM

RAS

RCCP

RFID

RFQ

RP

ROI

manufacturing execution systems (системи управління виробництвом)

maintenance management (управління техобслуговуванням і ремонтом)

master production scheduling (розробка графіка випуску продукції - головного календарного плану) material requirements planning (планування матеріальних потреб)

manufacturing resource planning (планування виробничих ресурсів)

operations / detail'scheduling (оперативне / детальне

формування розкладів)

order entry (модуль введення замовлень споживачів)

performance analysis (аналіз продуктивності)

production activity control (керування виробничої

діяльністю)

product data management (управління даними про вироби) Purdue Enterprise Reference Architecture (еталонна архітектура виробничого підприємства, розроблена Університетом Пердью)

product information management (управління інформацією про виріб)

product lifecycle management (підсистема управління життєвим циклом виробів)

process management (управління виробничими процесами)

project management system (підсистема управління проектами) period order quantity (метод періодичного поповнення запасів)

production planning (планування виробництва) production scheduling (формування виробничого графіка)

product tracking and genealogy (простежуваність) planning time fence (часовий рубіж планування) purchase (управління закупівлями) quality management (управління якістю) resource allocation and status (управління станом і розподілом ресурсів)

rough cut capacity planning (укрупнення планування потреби в потужностях)

Radio Frequency IDentification (радіочастотна ідентифікація) request for quotes (формування комерційних пропозицій) resource profile (профіль ресурсів) return on investment (повернення на вкладені інвестиції)

salesand operation planning (планування продажів і діяльності підприємства в цілому) supply chain management (управління ланцюгами поставок) supply chain planning (планування ланцюжка поставок) sales force automation (система управління продажами) shop floor control (керування на рівні підрозділу) simulation implementation method (метод послідовного наближення)

S & OP

SCM

SCP

SFA

SFC

SIM

SKU

SPT

TCO -

TDM - TIM -

TQM - WH -

stock-keeping unit (одиниця зберігання) shortest processing time (найменший час виконання) total cost of ownership (сукупна вартість володіння системою)

technical data management (управління технічними даними) technical information management (управління технічною інформацією)

total quality management (тотальне управління якістю) warehousing (управління складами)

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >