СТРУКТУРА АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ ЦЕХОМ

Основним осередком виробничої структури виробничого підприємства є цех. Цехи формують другий рівень в схемі управління виробництвом і є елементом організаційної структури підприємства. Очолює його начальник цеху.

Цех не є термінальним (кінцевим по декомпозиції) елементом виробничої структури підприємства. Кожен цех має складну структуру. Зокрема, всі цехи основного виробництва підрозділяються на основні ( виробничі) ділянки і ділянки допоміжні.Під основними ділянками розуміють ті, які зайняті виготовленням продукції, що визначає спеціалізацію цеху і програму його роботи. Під допоміжними ділянками розуміють такі ділянки, які зайняті виготовленням предметів праці, використовуваних при виконанні основних виробничих процесів на основних ділянках. Так, на допоміжних ділянках в цехах авіаційних заводів працюють групи робочих, зайняті поточним ремонтом обладнання і оснастки. З точки зору управління і його автоматизації, ділянки цехів є керованими системами, а цехи по відношенню до них - керуючими [1] .

Кожен цех являє собою складну керовану систему по відношенню до заводу і тому має свій апарат управління. Структура апарату управління цехом залежить від профілю цеху, його спеціалізації, характеру продукції, що випускається і кількості виробничих робітників.

Структура апарату управління цехом, як і структура апарату управління заводом, знаходиться в постійному розвитку. Проте на кожен певний момент часу можна говорити про статичної структурі як про сформовану організаційну структуру управління цехом. Як приклад розглянемо ситуацію, організаційну структуру управління цехом на сучасних підприємствах (рис. 1.7).

Організаційна структура управління цехом

Мал. 1.7. Організаційна структура управління цехом

Функції управління цехом в чомусь аналогічні функціям управління підприємством. Вони поділяються на такі: загальне керівництво, управління основним виробництвом, технічні функції, функції технічного обслуговування виробництва, економічні функції, господарські функції. На рівні цеху, як правило, функції управління персоналом та фінансові функції не реалізуються. Вони забезпечуються на рівні підприємства в цілому, без членування по цехам. Пет на рівні цеху і частини функцій перерахованих вище груп, таких як збут готової продукції, закупівлі, аналітичні функції. Така практика визначається приналежністю цих функцій до підприємства як юридичної особи, а не окремій майнового комплексу (підрозділу). Обсяг функцій також відрізняється від функцій управління підприємством в цілому.

Проте в цілому набір функцій управління цехом аналогічний складу функцій управління підприємством.

Функції загального керівництва цехом і управління основним виробництвом цеху виконуються начальником цехів, заступником начальника цеху з виробництва та підлеглому йому ПДБ, начальниками ділянок, старшими майстрами і майстрами. При формуванні структури інформаційної системи управління цехом для автоматизації цих функцій формуються функціональні підсистеми адміністративного контролю і управління основним виробництвом в цеху.

Технічні функції управління і функції технічного обслуговування в цехах основного виробництва покладаються на заступника начальника цеху з підготовки виробництва і підлеглі йому відповідні служби. Склад таких служб склався наступний:

 • • технологічне бюро;
 • • служба механіка цеху;
 • • служба енергетика цеху;
 • • служба майстра по ремонту оснастки;
 • • бюро інструментального господарства.

Йому ж підпорядковується і господарська група.

Слід зауважити, що в цехах немає конструкторських бюро, але є технологічні. Це говорить про централізацію конструкторської підготовки виробництва на машинобудівних підприємствах і, найчастіше, децентралізації технологічної підготовки виробництва. При іншій формі спеціалізації підготовки виробництва зміниться і склад цехових функцій.

Відповідно, для автоматизації функцій, які виконуються підрозділами заступника начальника цеху але підготовці виробництва, формуються такі функціональні підсистеми при розробці інформаційної системи управління цехом:

 • • управління технологічною підготовкою виробництва;
 • • управління ремонтом устаткування;
 • • управління енергопостачанням цеху;
 • • управління інструментообеспеченіем.

Група економічних функцій управління цехом реалізується двома бюро цеху: планово-економічним (економічним) і бюро праці та заробітної плати. Для автоматизації цих функцій при розробці інформаційної системи управління цехом формуються дві функціональні підсистеми: техніко-економічного планування та управління працею і заробітною платою в цеху.

Нарешті, однією з функцій управління цехом є функція контролю якості продукції , для реалізації якої в організаційній структурі апарату управління цехом має представництво цехового контролю. При розробці інформаційної системи управління цехом реалізація цієї функції при функціонуванні створюваної системи покладається на функціональну підсистему контролю якості продукції в цеху.

Таким чином, при формуванні інформаційної системи управління цехом в загальному випадку повинні бути створені наступні функціональні підсистеми:

 • • адміністративного контролю;
 • • управління основним виробництвом;
 • • управління технологічною підготовкою виробництва;
 • • управління ремонтним забезпеченням обладнання цеху;
 • • управління енергозабезпеченням цеху;
 • • управління інструментообеспеченіем цеху;
 • • управління працею і заробітною платою в цеху;
 • • управління техніко-економічним плануванням в цеху;
 • • управління якістю продукції, що випускається цехом продукції.

При створенні реальних систем їх кількість може бути іншим і визначається потребами процесів виробництва і управління, а також розташовуються ресурсами на створення інформаційної системи управління.

 • [1] Калачанов В. Д., кування Л. І. Організація виробництва і комерційна логістика: навч, посібник. М .: Изд-во НИИС, 2005.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >