ПІДСИСТЕМА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Ділова стратегія, яка розробляється на рівні бізнес-одиниці підприємства або його господарського підрозділу, що працює на певному товарному ринку, має набагато більш конкретний характер, ніж корпоративна стратегія, і може бути представлена у вигляді конкретного плану або програми її реалізації.

Поширеною формою представлення стратегії розвитку бізнес-одиниці є бізнес-план - детальний, чітко структурований і ретельно підготовлений документ, що описує цілі підприємства, шляхи досягнення поставлених цілей і їх наслідки для підприємства. Це зручна, загальноприйнята форма ознайомлення інвесторів з проектом, в якому їм пропонується взяти участь.

Бізнес-план має чітко задану структуру. Саме відпрацьована і загальновизнана структура бізнес-плану пояснює спроби його використання при розробці корпоративної стратегії підприємства. На Заході вважається, що бізнес-план - це інструмент формування стратегії розвитку підприємництва, він розробляється найчастіше саме для малих підприємств.

Бізнес-план, як і стратегічний план підприємства, розробляється на досить тривалий період. Однак між ними існує ряд відмінностей:

  • • бізнес-план включає не весь комплекс цілей підприємства, а тільки одну з них, яка пов'язана зі створенням або розвитком певного бізнесу;
  • • бізнес-план має чітко окреслені часові рамки. Після закінчення певного періоду закладені в бізнес-плані цілі і завдання повинні бути виконані, в той час як стратегічним планам притаманний ковзний принцип планування (додавання до плану відповідного періоду але міру досягнення показників поточного періоду). Таким чином, за своєю формою бізнес-план тяжіє до проекту з його конкретною опрацюванням і певну самодостатність;
  • • в бізнес-плані вагоме значення мають функціональні складові (план виробництва, план маркетингу, фінансовий план), які є повноправними, рівноважними частинами структури бізнес-плану.

Підсистема бізнес-планування основною функцією передбачає побудову бізнес-плану (рис. 3.12). Ця підсистема планування реалізує функції топ-менеджменту підприємства. На цьому рівні визначаються основні параметри інвестицій і фінансові показники підприємства на майбутнє. Горизонт планування зазвичай становить 2-5 років, ділиться на річні або квартальні періоди. Періодичність планування - зазвичай також квартал або рік, але буває і помісячна.

Бізнес-планування в структурі ERPII - найменш автоматизована функція, оскільки тут необхідно не тільки постійну участь людини в процесі планування, а й неформальне узгодження думок декількох учасників цього процесу. Однак досить формалізований результат бізнес-планування та використання його в якості джерела даних для інших підсистем планування вимагають інформатизації цього етапу.

Інформаційна модель підсистеми бізнес-планування

Мал. 3.12. Інформаційна модель підсистеми бізнес-планування

Інформація про ринках, як правило, визначає основну конфігурацію майбутнього рішення і часто змінюється. Вона містить дані про те, які ринки обслуговуватиме підприємство. Інформація про продукцію описує основні укрупнені характеристики продукції підприємства, а також характеристики майбутньої продукції. Ця інформація досить стабільна за складом, але окремі характеристики можуть змінюватися. Так, визначається, які продукти будуть обслуговувати розглядаються нами ринки. Інформація про потрібних ресурсах також укрупненная. Вона вказує, якими операційними системами потребують виробництво і продаж продукції. Нарешті, очікувана ефективність інвестицій - це оцінка фінансових показників, які є результатом прийняття рішень по попереднім розділах. Оцінюється експертним шляхом або прямим розрахунком, які будуть заплановані доходи, прибуток, грошові кошти, витрати, рентабельність інвестицій.

Результатом роботи підсистеми є бізнес-план. Він формується як в документарному вигляді для використання сто людьми, так і в формалізованої структурі, що дає можливість використовувати показники бізнес-плану іншими підсистемами планування. Як правило, процес бізнес-планування повторюється щорічно. Це пов'язано з періодичністю формування фінансової звітності, яка визначається законодавчо і уточнюється власниками на щорічних зборах акціонерів. Бізнес-план може сягати на п'ять років у майбутнє. Плани виражаються в термінах загальних цифр компанії, наприклад: плануються щорічні продажі всіх видів продукції у вартісному вимірі.

Бізнес-план у своїй структурі містить різні бюджети: передбачувані щорічні продажі, прибуток, капітальні вкладення, потреби в грошових потоках і критерії ефективності повернення інвестицій.

Конкретна реалізація підсистеми може мати свої особливості. Так, SAP іменує свій модуль Business Planning and Consolidation, включаючи до складу функцій як формування консолідованої звітності, так і різні засоби бізнес-аналітики з висновком результатів на мобільні пристрої.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >