Бюджетний облік операції руху медикаментів і перев'язувальних засобів

Медикаменти та перев'язувальні засоби приймаються до бюджетного обліку за фактичною вартістю, а їх списання (відпустка) проводиться за середньої фактичної вартості або за фактичною вартістю кожної одиниці.

Медикаменти та перев'язувальні засоби, виготовлені в аптеці закладу охорони здоров'я у рамках бюджетної діяльності або за рахунок цільових коштів програм ОМС, пріоритетного національного проекту "Здоров'я", враховуються на рахунку 010531000 "Медикаменти та перев'язувальні засоби" із зазначенням відповідного виду фінансового забезпечення в 18 розряді коду рахунки (110531340, 210531340).

Медикаменти та перев'язувальні засоби, виготовлені в аптеці заклади охорони здоров'я для подальшої реалізації на сторону, враховуються на рахунку 210537340 "Готова продукція".

Списання медикаментів і перев'язувальних засобів з вичерпаним терміном придатності, що прийшли в непридатність в результаті псування, відображається за дебетом рахунка 040110172 "Доходи від операцій з активами" і кредиту рахунків 010531440 "Зменшення вартості медикаментів та перев'язувальних засобів", 210537440 "Зменшення вартості готової продукції".

Вироблені закладом охорони здоров'я витрати на оплату послуг спеціалізованої організації по знищенню медикаментів та перев'язувальних засобів, що прийшли в непридатність, відображаються на підставі Акту про знищення лікарських засобів за дебетом рахунка 040101226 "Витрати на інші послуги" і кредитом рахунку 030209730 "Збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і підрядчиками по оплаті інших послуг ".

Списання нестачі медикаментів та перев'язувальних засобів у межах норм природного убутку відображається такими записами:

  • - За дебетом рахунка 040120272 "Витрачання матеріальних запасів" і кредитом рахунку 010531440 "Зменшення вартості медикаментів та перев'язувальних засобів - іншого рухомого майна установи" - в частині медикаментів та перев'язувальних засобів, придбаних (виготовлених) для потреб установи за рахунок бюджетних коштів, а також за рахунок цільових коштів в рамках реалізації програм ОМС, пріоритетного національного проекту "Здоров'я";
  • - За дебетом рахунка 2109хх340 "Витрати на виготовлення продукції, виконання робіт, послуг" і кредитом рахунку 210537440 "Зменшення вартості готової продукції" - в частині медикаментів та перев'язувальних засобів, виготовлених для реалізації на сторону в рамках іншої діяльності приносить дохід;
  • - За дебетом рахунка 210634340 "Вкладення в матеріальні запаси - інше рухоме майно" і кредитом рахунку 210531440 "Зменшення вартості медикаментів та перев'язувальних засобів" - в частині медикаментів та перев'язувальних коштів, витрачених при наданні послуг, виготовленні продукції в рамках іншої діяльності приносить дохід.

Типові записи з відображення в бюджетному обліку операцій руху медикаментів і перев'язувальних засобів наведено в табл. 4.22.

Таблиця 4.22. Відображення операцій з обліку руху медикаментів і перев'язувальних засобів

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський запис

Дебет

Кредит

Виготовлення нових медикаментів і перев'язувальних засобів з придбаних медикаментів в рамках бюджетної діяльності, а також за рахунок цільових коштів в рамках реалізації програм ОМС, пріоритетного національного проекту "Здоров'я", не призначених для продажу

Формування фактичної вартості виготовляються медикаментів

Акт про списання матеріальних запасів (ф. 0504230), вимога-накладна (ф. 0315006), розрахунково-платіжна відомість, наряд-замовлення, відомість нарахування амортизації та ін.

х10634340

ХІ0531440 х104хх410 ХІ0536440 Х30211730 Х30226730 Х30222730 Х30306730 Х30307730 Х30308730 х30310730 хЗОЗ11730 х30302730х

Прийняття до обліку

виготовлених

медикаментів

Вимога-накладна (ф. 0315006), прибутковий ордер (ф. 0315003)

ХІ0531340

хх10634440

Виготовлення медикаментів і перев'язувальних засобів в рамках іншої діяльності приносить дохід

Виготовлення медикаментів і перев'язувальних засобів в рамках іншої діяльності приносить дохід

Акт про списання матеріальних запасів (ф. 0504230), вимога-накладна (ф. 0315006), розрахунково-платіжна відомість, наряд-замовлення, відомість нарахування амортизації та ін.

210961000

2104хх410 210531440 210536440 230211730 230302730 230222730 230223730 230306730

Прийняття до обліку медикаментів та перев'язувальних засобів, виготовлених для реалізації

Вимога-накладна (ф. 0315006), прибутковий ордер (ф.0315003)

210537340

210961000

Внутрішнє переміщення медикаментів і перев'язувальних засобів між матеріально відповідальними особами в закладі охорони здоров'я

Внутрішнє переміщення медикаментів та перев'язувальних засобів, призначених для використання в установі, між матеріально відповідальними особами

Вимога-накладна (ф.0315006)

ХІ0531340

ХІ0531340

Внутрішнє переміщення медикаментів та перев'язувальних засобів, виготовлених в установі для реалізації в рамках іншої діяльності приносить дохід, між матеріально відповідальними особами

Вимога-накладна (ф.0315006)

210537340

210537340

Списання витрачених медикаментів і перев'язувальних засобів в рамках бюджетної діяльності, а також в рамках діяльності за рахунок цільових коштів

Списання витрачених медикаментів та перев'язувальних засобів

Акт про списання матеріальних запасів (ф.0504230)

140120272

110531440

Списання медикаментів та перев'язувальних засобів, використаних для потреб установи, у тому числі виготовлених або придбаних за рахунок коштів ОМС

Акт про списання матеріальних запасів (ф. 0504230)

240120272

210531440

Списання собівартості медикаментів і перев'язувальних засобів при їх відпуску замовнику в рамках іншої діяльності приносить дохід

Списання собівартості реалізованих медикаментів і перев'язувальних засобів

Вимога-накладна (ф. 0315006), накладна на відпуск матеріалів на сторону (ф. 0315007)

240110130

  • 210961211-
  • 210961226:
  • 210961271
  • 210961272
  • 210961290

Списання медикаментів і перев'язувальних засобів з вичерпаним терміном придатності, що прийшли в непридатність в результаті псування

Списання медикаментів і перев'язувальних засобів з вичерпаним терміном придатності, що прийшли в непридатність в результаті псування, в рамках бюджетної діяльності

Акт про списання матеріальних запасів (ф. 0504230), Акт про результати інвентаризації (ф. 0504835), Акт (ф. №АП-20)

140110172

110531440

Списання медикаментів і перев'язувальних засобів з вичерпаним терміном придатності, що прийшли в непридатність в результаті псування в рамках приносить дохід діяльності

Акт про списання матеріальних запасів (ф. 0504230), Акт про результати інвентаризації (ф. 0504835)

240110172

210531440 210537440

Відображення витрат на оплату послуг спеціалізованої організації по знищенню медикаментів і перев'язувальних засобів

Акт про знищення лікарських засобів, акт наданих послуг

Х40120226

Х30226730

Списання нестачі медикаментів та перев'язувальних засобів у межах норм природного убутку

Списання в межах норм природного убутку недостачі медикаментів та перев'язувальних засобів, придбаних

Розрахунок природного убутку лікарських засобів і виробів медичного призначення, відомість розбіжностей за результатами інвентаризації

Х40120272

ХІ0531440

(виготовлених) для потреб установи за рахунок бюджетних коштів, а також за рахунок цільових коштів в рамках реалізації програм ОМС, пріоритетного національного проекту "Здоров'я"

Списання в межах норм природного убутку недостачі медикаментів та перев'язувальних засобів, призначених для реалізації в рамках іншої діяльності приносить дохід

Розрахунок природного убутку лікарських засобів і виробів медичного призначення, відомість розбіжностей за результатами інвентаризації

2109хх272

210537440

Списання в межах норм природного убутку недостачі медикаментів та перев'язувальних коштів, витрачених при наданні послуг, виготовленні продукції в рамках іншої діяльності приносить дохід

Розрахунок природного убутку лікарських засобів і виробів медичного призначення, відомість розбіжностей за результатами інвентаризації

2109хх272

210531440

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >