ВИБІР ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

 • • склад завдань, вирішення яких має передувати процес вибору базової програмної системи;
 • • основні етапи вибору базової програмної системи;
 • • склад і класифікацію вимог, що використовуються як критерії вибору базової програмної системи;
 • • методики вибору і впровадження базової? 7? Р-системи на виробничому машинобудівному підприємстві;

вміти

 • • складати список вимог до базової програмної системі;
 • • вибирати метрики оцінки базових програмних систем відповідно до встановлених вимог;
 • • проводити оцінки базових програмних систем за допомогою цих метрик;
 • • формулювати висновки за результатами оцінки;

володіти

 • • методиками вибору базової програмної системи для розробки інформаційної системи менеджменту виробничого підприємства;
 • • методиками впровадження базової програмної системи для розробки інформаційної системи менеджменту виробничого підприємства.

Концепція вибору і впровадження базової програмної системи на підприємстві

Зазвичай в ході формалізації попередніх намірів підприємства в якості першочергових цілей розробки або вдосконалення інформаційної системи менеджменту вказуються: підвищення якості управління, скорочення витрат, оптимізація запасів, прискорення обороту і вивільнення оборотних коштів, зростання інвестиційної привабливості підприємства. Значну роль при виборі програмної системи відіграють корпоративні стандарти на той чи інший програмний пакет.

Узагальнюючи сучасні методи економічного обґрунтування проектів інформаційних систем, можна виділити наступний яке слід розв'язати перелік завдань 1 :

 • 1) виділити управлінські (виробничі) завдання, для вирішення яких підприємству необхідна інформаційна система. Розробити критерії оцінки відповідності базового програмного продукту для реалізації системи вимогам підприємства;
 • 2) вибрати методи оцінки економічної ефективності інформаційної системи, які буде використовувати підприємство;
 • 3) визначити, які нові бізнес-процеси необхідно впровадити і реінжиніринг яких бізнес-процесів необхідно провести для того, щоб ефективність інформаційної системи була максимальною;
 • 4) вибрати концепцію програмного забезпечення інформаційної системи - придбання готової базової вітчизняної або зарубіжної програмної системи або самостійна розробка програмного забезпечення;
 • 5) прийняти рішення про те, як використовувати наявні програмні комплекси: інтегрувати із технічною характеристикою рішенням або повністю відмовлятися від їх використання і заміщати новим програмним забезпеченням;
 • 6) встановити правила, за якими буде здійснюватися управління інформаційними потоками в новій системі. Вжити заходів для зниження опору персоналу підприємства нововведень.

В даний час па підприємствах часто використовується наступна схема вибору програмного забезпечення інформаційної системи (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Етапи вибору на підприємстві базового програмного забезпечення інформаційної системи менеджменту

зміст етапу

виконавці

Визначення (ідентифікація) галузі управління, до якої належать змогу оцінити потреби

Керівництво підприємства

Збір інформації про програмні рішення в обраній галузі управління, представлених на ринку. Ця інформація повинна збиратися максимально неупереджено

Фахівці предметної області або фахівці з інформаційних технологій

Визначення та опис завдань, які підприємство планує вирішувати з використанням нового ПО

Фахівці предметної області і керівництво підприємства

Визначення ключових критеріїв вибору. До них можуть ставитися масштаб базової системи, вартість, принципові вимоги і т.д.

Керівництво підприємства і фахівці предметної області

1 Джамай Е. В. Указ, соч .; Калачанов В. Д., Джамай Е. В. Організація інноваційного виробництва наукомісткої авіаційної продукції з використанням інформаційних систем // Вісник університету (ГУУ), 2007, № 2 (20).

зміст етану

виконавці

Проведення первинного відбору відповідно до ключовими критеріями. Як правило, після цієї ітерації в списку залишається дві-три концепції

Фахівці з інформаційних технологій і фахівці предметної області при можливій участі керівництва підприємства

Детальний знайомство з відібраними концепціями: отримання докладного опису, перегляд демоверсий продуктів, тестування

Фахівці з інформаційних технологій і фахівці предметної області

Зустрічі з постачальниками ПО. З'ясування того, як саме вирішуються завдання підприємства. З'ясування не тільки результату, але і механізму вирішення

Фахівці але інформаційних технологій і фахівці предметної області при можливій участі керівництва підприємства

Отримання відгуків від підприємств, вже впроваджували розглядаються базові системи. Важливий не тільки позитивний, а й негативний досвід. Слід звернути увагу, що успіх або невдача проекту нс завжди обумовлені якістю ПО. Важливу роль відіграють досвід, знання і сумлінність фахівців, які здійснюють розробку І С

Фахівці але інформаційних технологій і фахівці предметної області

Визначення параметрів реалізації обраного рішення (терміни розробки ІС, вартість володіння програмним забезпеченням)

Фахівці з інформаційних технологій і фахівці предметної області

Комерційні переговори. Визначення вартості угоди, що включає в себе вартість ліцензій, вартість розробки інформаційної системи і сукупну вартість володіння програмним забезпеченням (підтримка, супровід, внесення змін і т.д.)

Фахівці з інформаційних технологій, фахівці предметної області і керівництво підприємства

Остаточний вибір ПО інформаційної системи

Керівництво підприємства

При виборі програмного забезпечення інформаційної системи важливу роль відіграють показники, за якими оцінюються різні альтернативи. Система показників повинна відповідати наступним вимогам:

 • • вимірність показників;
 • • проверяемость показників;
 • • істотність показників з точки зору цілей підприємства;
 • • повнота системи показників;
 • • можливість поділу базових програмних систем на групи на основі цієї системи показників [1] .

У застосовуваних в даний час методи вибору ПО інформаційних систем сформульовано ряд вимог, які використовуються при такому виборі [1] .

 • [1] Інформаційний менеджмент на підприємстві: підручник / за ред. В. Д. Калачанова.
 • [2] Інформаційний менеджмент на підприємстві: підручник / за ред. В. Д. Калачанова.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >