ВИБІР БАЗОВОЇ СИСТЕМИ. ВІДБІР ЗА КРИТЕРІЄМ «ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ - ВАРТІСТЬ»

Спочатку необхідно вибрати систему в діапазоні «необхідна функціональність - доступна вартість». В даний час на російському ринку пропонується кілька систем, які позиціонують постачальниками як базові ERP. Безперечними лідерами як по продуктивності, так і по функціональності є системи SAP ERP , INFOR LN ( BAAN ). Саме ці системи дозволяють найбільш повно вирішити завдання планування корпоративних ресурсів. Вони є найбільш універсальними, але і в їх функціональності є істотні відмінності. На ринку також представлено кілька систем середнього рівня, через що завдання вибору ускладнюється.

На основі підготовленої функціональної моделі, яка містить і обсяги операцій, і кількість користувачів, постачальники повинні розрахувати вартість ліцензій і зробити сукупну оцінку вартості з урахуванням впровадження і підтримки, а також надати вимоги до апаратної платформи.

Вибір на основі функціональних вимог.

Після того як відібрано кілька систем в рамках «доступна ціна - необхідна продуктивність», здійснюється вибір на основі функціональних вимог. Він може бути проведений у формі тендера. За його результатами можна обирати системи і консультантів по впровадженню.

Для того щоб зробити тендер інтерактивним, в вимоги додаються ключові бізнес-потоки, при демонстрації яких можна зустрітися з потенційними консультантами з впровадження та оцінити рівень їх кваліфікації. Найкраще включити в тендер тільки один бізнес-потік, так як завдання підготовки і перегляду сценаріїв досить трудомісткі.

Оскільки систем, ідеально відповідають усім вимогам, не існує, необхідно фіксувати всі виявлені відхилення-розриви. Спільно з консультантами слід визначити варіанти рішень по усуненню всіх розривів. Розриви по критичним вимогам - це серйозні ризики проекту. Для їх усунення необхідно вдаватися до складних і тривалих програмним розробкам. Можна навести приклади розривів, які викликали значні проблеми в проектах: невідповідність правил розрахунку собівартості, відсутність змінних характеристик в описі виробів, відсутність відображення обліку операцій в декількох валютах, невідповідність правил обліку комісійних товарів і давальницької сировини.

Однією з умов тендеру має бути надання списку підприємств з аналогічним типом бізнесу, де ця система вже впроваджена. Якщо такі підприємства існують, слід їх відвідати або встановити контакт з ними. Варто підготувати перелік ключових питань. Необхідно перевірити оцінку продуктивності системи і устаткування, причому дуже важливо підтвердити, що використовується саме необхідна підприємству функціональність. Якщо такого підприємства не знайдеться, то є значні ризики. Для того щоб їх знизити, перед запуском основного проекту необхідно виконати «пілотний» проект або його спрощений варіант - Conference Room Pilot . Це повнофункціональний тест системи, який проводиться на основі заздалегідь підготовленого сценарію. В ході його виконання необхідно перевірити всі критичні і важливі вимоги. Найкраще, якщо цей сценарій буде імітувати повний цикл роботи підприємства і виконуватися на реальних даних (природно, в обмеженому обсязі), аж до створення фінансової звітності.

В результаті виконання завдання вибору базової системи корисно скласти таблицю з параметрами систем-претендентів. З огляду на те що завдання носить багатокритерійний характер, не варто розглядати результати формалізованої обробки таблиці в якості остаточного рішення. Найкраще вони підходять в якості довідкового матеріалу, а саме рішення приймається керівництвом підприємства на основі експертних оцінок і рекомендацій фахівців. Нижче наводиться приклад такої таблиці (табл. 4.3). В основу її формування покладено такі принципи:

  • • переклад приватних якісних оцінок в кількісні;
  • • отримання інтегральних оцінок у вигляді згортки, тобто суми творів вигляду «кількісна оцінка х ваговий коефіцієнт даного показника»;
  • • вагові коефіцієнти задавалися в межах від 0 до 1, виходячи з експертних оцінок відносної важливості окремих показників.

Таблиця 43

Оцінка базових систем-іретендентов але обраними критеріями

критерій

вагові

коеффі-

Кількісні оцінки (2)

зважені оцінки

(1) х (2)

ціент

(1)

INFOR LN

Oracle

SAPERP

«Галактика»

INFOR LN

Oracle

SAPERP

«Галактика»

Відповідність особливостям виробничого процесу в ОПК

0,7

9

7

8

2

6,3

4,9

5,6

1,4

критерій

вагові

коеффі-

Кількісні оцінки (2)

зважені оцінки

(1) х (2)

ціент

(1)

INEOR LN

Oracle

SAPERP

«Галактика»

1NFOR LN

Oracle

SAPERP

«Галактика»

Відповідність міжнародним стандартам MRP II / ERP

0,7

10

10

10

3

7

7

1

2,1

Реалізація найбільш ефективних методів управління підприємствами ОПК

0,9

10

9

8

0

9

8,1

7,2

0

Облік функціональних вимог загального характеру

0,6

10

10

10

5

6

6

6

3

Функціональність, що враховує специфіку підприємств ОПК

1

10

7

7

0

10

7

7

0

Відповідність стандартам СМ До

0,8

10

10

10

0

8

8

8

0

Тривалість присутності на ринку ERP-систем

0,5

10

5

10

5

5

2,5

5

2,5

Тривалість присутності на російському ринку

0,5

6

5

10

6

3

2,5

5

3

Кількість впроваджень в світ

0,4

6

4

10

0

2,4

1,6

4

0

Число впроваджень в Росії

0,5

3

1

6

10

1,5

0,5

3

5

Наявність впроваджень на провідних підприємствах ОПК

0,6

7

0

0

0

4,2

0

0

0

Наявність партнерської мережі

0,5

6

6

10

8

3

3

5

4

Середня тривалість впровадження

0,6

9

6

5

10

5,4

3,6

3

6

Методологія проектування та впровадження

0,7

10

10

10

3

7

7

7

2,1

Засоби проектування і впровадження бізнес-функцій і бізнес-процесів

0,6

10

8

9

2

6

4,8

5,4

1,2

референтні моделі

0,8

10

5

5

0

8

4

4

0

критерій

вагові

коеффі-

Кількісні оцінки (2)

зважені оцінки

(1) x (2)

ціент

(1)

IN FOR LN

Oracle

SAP ERP

«Галактика»

IN FOR LN

Oracle

SAP ERP

«Галактика»

Засоби налаштування і розробки додаткової функціональності

0,7

9

9

9

3

6,3

6,3

6,3

2,1

Інтеграція з іншими системами

0,8

10

10

10

2

8

8

8

1,6

архітектура

0,5

10

10

10

5

5

5

5

2,5

Робота клієнтів через Інтернет

0,5

10

10

10

0

5

5

5

0

Web-клшт

0,5

10

10

10

0

5

5

5

0

Підтримувані бази даних

0,6

10

7

10

7

6

4,2

6

4,2

Л і цензіон травня підлогу ити ка, ціни сукупного володіння

0,8

9

8

5

10

7,2

6,4

4

8

підсумкова оцінка

134

110

122

48,7

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >