ПРИКЛАД ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ERP-СИСТЕМ

Далі порівняльний аналіз (табл. 4.4-4.8) буде вестися між наступними чотирма програмними системами:

  • INFOR LN (BaaN) (російська версія компанії INFOR)]
  • SAP ERP (російська версія компанії SAP) -,
  • Oracle eBusiness Suite (російська версія компанії Oracle)]
  • • Галактика (Корпорація «Галактика»).

Таблиця 4.4

Відповідність міжнародним стандартам систем MRP II / ERP

INFOR LN (BaaN)

+

Oracle eBusiness Suite

+

SAP ERP

+

«Галактика»

-

Таблиця 4.5

Реалізація найбільш ефективних методів управління великими машинобудівними підприємствами

INFOR LN ( BaaN )

+

Oracle eBusiness Suite

+

SAP ERP

+

«Галактика»

-

Таблиця 4.6

Облік функціональних вимог загального характеру

система

проект

виробництво

Логістика

фінанси

Кадри, заробітна плата

INFOR LN (BaaN)

+

+

+

+

є розширення

Oracle eBusiness Suite

+

+

+

+

+

SAPERP

+

+

+

+

+

«Галактика»

-

+

+

+

+

Таблиця 4.7

Відповідність особливостям виробничого процесу на підприємствах з дискретним типом виробництва

система

Тип виробництва

конструювання на замовлення

збірка на замовлення

виготовлення на склад

INFOR LN (BaaN)

9

9

9

Oracle eBusiness Suite

6

7

8

SAP ERP

8

8

8

Примітка. Відображенням цієї ознаки можна вважати оцінки компанії OVUM (шкала оцінок - 10-бальна).

Таблиця 4.8

Функціональність, що враховує специфіку підприємств ОПК

INFOR LN (BaaN)

+

Oracle eBusiness Suite

частково

SAP ERP

частково

«Галактика»

-

Зарубіжні системи з функціональної точки зору практично повністю забезпечують роботу з усіма необхідними компонентами інформаційного забезпечення. Вітчизняні системи роблять це в тій мірі, яка обумовлена закладеним в них підмножиною функціональності MRP II / ERP- систем.

Лідируюча позиція INFOR LN (Ваал ) пояснюється тим, що на російському ринку програмних продуктів ця компанія єдина, яка впроваджує і має практичні результати по спеціалізованому рішенням для підприємств ОПК, раніше реалізованому і випробуваного в складі продукту В a an for Aerospace & Defense (табл. 4.9).

Слід зазначити, що жоден з розглянутих продуктів, крім INFOR LN, практично не проходив через процедуру радикальної зміни версій. Однак компанії-постачальники і їх партнери декларують, що в змозі забезпечити цей процес (табл. 4.10).

якість рішення

показник

IN FOR LN ( BaaN)

Oracle eBusiness Suite

SAPERP

«Галактика»

Відповідність стандартам СМ До

+

+

+

-

Тривалість присутності компанії на ринку ERP- систем

30 років

15 років

30 років

15 років

Тривалість присутності продукту на російському ринку

20 років

18 років

25 років

15 років

Загальна кількість впроваджень в світі

Більше 16 000

Близько 10 000

Більш 25 000

-

Число впроваджень в Росії

більше 50

Близько 10

більше 100

близько 5000

Наявність впроваджень на провідних підприємствах ОПК Росії

+

Немає даних

Наявність партнерської мережі

+

+

+

+

Середня тривалість впровадження

  • 12-
  • 24 міс.

24-36 міс.

36- 48 міс.

9-24 міс.

Таблиця 4.10

Засоби впровадження, адаптації та розширення функциональностей

Засоби, наявність яких оцінюється

IN FOR LN (BaaN)

Oracle

eBusiness Suite

SAP ERP

«Галактика»

Методологія проектування та впровадження

+

+

+

частково

засоби проектування

+

-

-

-

і впровадження бізнес-функцій і бізнес-процесів

(Зовнішні)

(Зовнішні)

(Зовнішні)

Референтні моделі за типами виробництва

+

Методика перенесення розробок

проектні

рішення

Референтні моделі для підприємств ОПК

+

Методика перенесення розробок

проектні

рішення

У частині, що стосується засобів впровадження та адаптації, вітчизняні системи істотно поступаються лідерам світового ринку. Як правило, вони поставляються в вигляді «замовного» рішення, розвиток якого в істотному ступені залежить від винахідливості і кваліфікації програмістів замовника.

Для західної трійки систем слід зазначити відмінність у поглядах на інструментарій прикладної розробки між постачальниками. Так, компанія Oracle пропонує свій стандартний універсальний інструментарій ( Designer і Developer), добре відомий фахівцям з СУБД (система управління базами даних) Oracle. У свою чергу, компанія SAP поставляє вбудований об'єктно-орієнтована мова Аварія / А, який оперує в термінах бізнес-об'єктів? 7? Р-системи. Перший підхід дає певні переваги за рахунок великої кількості фахівців, які володіють інструментарієм розробки Oracle. Другий - за рахунок підвищення продуктивності і функціональності розробки внаслідок використання готових і глибоко опрацьованих системних об'єктів як елементів бізнес-процесу.

Програмне забезпечення 1NFOR LN (BaaN), на відміну від своїх західних конкурентів, пропонує засіб моделювання бізнес-процесів Dynamic Enterprise Modeler (DEM), що дозволяє досить просто і наочно відображати функціональні завдання підприємства, а також підтримують їх процедури, організаційну структуру і ролі. На основі узагальнення досвіду попередніх впроваджень на базі DEM пропонуються типові проектні рішення для різних типів виробництва і галузей. В даному випадку представляє інтерес спеціалізоване галузеве рішення для підприємств ОПК ( A & D Reference Model). Апарат DEM дозволяє адаптувати поточну модель бізнес-процесів до змін зовнішнього середовища без перегенерации системи і створює умови для типізації проектних рішень і кооперації підприємств ОПК РФ в ході реалізації проектів ІСМПП.

Порівнюючи методологію впровадження INFOR LN (BaaN) з використанням апарату референтних моделей з підходами SAP і Oracle, західні експерти визнають її більш гнучкою і адаптивною до умов підприємства, що дуже важливо для підприємств російського ОПК, оскільки вони працюють в умовах перехідної економіки (табл. 4.11 -4.13).

Таблиця 4.11

Налагодження та розробка додаткової функціональності

Засоби, наявність яких оцінюється

IN FOR LN (BaaN)

Oracle eBusiness Suite

SAP ERP

«Галактика»

Об'єктно-орієнтована

мова

+

+

+

-

Засоби проектування структури БД

+

+

+

-

Засоби проектування звітів

+

+

+

+

проектування OLAP

+

+

+

зовнішні

документування настройки

+

+

+

11ет даних

Інтеграція з іншими системами

Засоби інтеграції, наявність яких оцінюється

IN FOR LN (BaaN)

Oracle eBusiness Suite

SAPERP

«Галактика»

Відкрита системна архітектура

+

+

+

Експорт / им- порт даних

Прикладні програмні інтерфейси

+

+

+

-

Утиліти імпорту-експорту

+

+

+

+

Підтримка стандартів інтеграційного програмного забезпечення

+

+

+

Експорт / им- порт даних

Про LAP

+

+

+

частково

Єдине середовище з CAD / CAM і РОМ

+

+

+

-

Таблиця 4.13

Технологічність і архітектура системи

показник

IN FOR LN (BaaN)

Oracle

eBusiness Suite

SAP ERP

«Галактика»

архітектура

3-уровнсвая

3-уровнсвая

3-рівнева

3-уровнсвая

Робота клієнтів через Інтернет

+

4

+

-

Web- клієнт

+

+

4

-

Підтримувані бази даних

Oracle, Informix, IBM DB2 ,

MS SQL

Oracle

Oracle, Informix, MS SQL, IBM DB2

Oracle

Можна відзначити також, що пропозиції SAP великим підприємствам, як правило, починаються з масштабів близько 50 робочих місць, тоді як проекти на базі INFOR LN (BaaN) стартують з невеликої кількості - 15-20 ліцензій, що виявляється більш зручним для підприємств.

Важливими для підприємств є питання щодо захисту і безпеки даних. Всі системи реалізують захист засобами відповідних СУБД. У зарубіжних системах є вбудовані засоби захисту. Кожне підприємство додатково вирішує ці питання за рахунок застосування спеціалізованих програмно-апаратних систем.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >