КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. На яких етапах процесу вибору базової програмної системи відбувається мінімізація ризиків етапу вибору базового програмного рішення?
 • 2. На яких етапах процесу вибору базової програмної системи відбувається мінімізація ризиків етапу вибору консультанта?
 • 3. На яких етапах процесу вибору базової програмної системи відбувається мінімізація ризиків етапу планування?
 • 4. Па яких етапах процесу вибору базової програмної системи відбувається мінімізація ризиків етапу розробки і впровадження інформаційної системи?
 • 5. На яких етапах процесу вибору базової програмної системи відбувається мінімізація ризиків етапів експлуатації та супроводу інформаційної системи?
 • 6. Які фактори ризику невдалого завершення проекту мінімізує використання критеріїв APICS?
 • 7. На мінімізацію яких чинників ризику націлені критерії невдалого завершення проекту, розроблені в результаті узагальнення досвіду російських виробничих підприємств?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Для виконання запропонованих завдань необхідно знайти інформацію про будь-якому підприємстві. Таку інформацію можна прочитати на сайті підприємства або знайти в Інтернеті. Це може бути підприємство, па якому ви працюєте. Потрібні такі дані:

 • • опис масштабу підприємства - чисельність персоналу, зайнята територія, кількість корпусів і т.д .;
 • • види діяльності або види продукції, що випускається;
 • • приналежність до галузі виробництва;
 • • організаційна структура підприємства;
 • • фінансовий звіт за рік.
 • 1. Користуючись методикою вибору базової програмної системи, складіть список вимог до базової програмної системі. Особливо уважно поставтеся до складу необхідних функцій.
 • 2. Для списку вимог, складеного в завданні 1, сформуйте метрики. Для кожної метрики запропонуйте шкалу оцінок.
 • 3. Для підприємства, охарактеризованого в завданні 1, підберіть в Інтернеті інформацію про 8-10 базових програмних системах для реалізації необхідних функцій. Зі складу вимог (метрик), сформованих в завданнях 1 і 2, виберіть три види вимог, які можна оцінити за загальними даними сайту або по буклету опису системи. Користуючись цими вимогами, проведіть оцінку всіх базових систем і за сумою трьох оцінок (рейтингу) відберіть дві найбільш підходящі системи.
 • 4. Для обраних в завданні 3 базових програмних систем знайдіть більш детальну інформацію (опис застосування, загальний опис системи і т.д., але не рекламні матеріали). Якщо для обраних систем неможливо знайти потрібну інформацію, замініть їх системами з більш низьким початковим рейтингом. Користуючись цією інформацією, проведіть оцінку цих двох систем за всіма вимогами (метрик), список яких був сформований в завданнях 1 і 2.
 • 5. Проведіть аналіз отриманих в завданні 4 оцінок і обґрунтуйте, за яких умов доцільно вибрати першу або другу базову програмну систему. Сформулюйте порядок остаточного вибору системи.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >