ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИКЛАДНИХ СИСТЕМ В ІНТЕГРОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Інтеграція прикладних систем в рамках єдиного інформаційного простору підприємства спрямована на виконання ряду вимог, що випливають з логіки бізнес-процесів, динаміки зміни інформації та продукції, номенклатури застосовуваних програмних засобів. Як приклад можна привести перелік вимог, які були висунуті в ході реалізації проекту інтеграції PDM TeamCenter і INFOR ERP LN (BaaN) [1] :

 • 1) автоматизоване формування і обмін інформацією в формі, зручній для системоутворюючих програмних комплексів, що функціонують на підприємстві;
 • 2) основними джерелами для формування перерахованої інформації є системи конструкторської підготовки, технологічної підготовки, нормативно-довідкової інформації;
 • 3) вимоги до інформації з боку ERP-спстеми визначаються в ході формування проектного рішення для управління виробництвом виходячи з моделі управління виробництвом, планово-облікових одиниць і планово-облікової політики в об'єднанні;
 • 4) виробничий склад виробу повинен формуватися в PDM- системі з подальшою передачею в ERP- систему даних, актуальних для виробництва;
 • 5) бізнес-процеси ведення виробничого складу в PDM повинні забезпечити актуалізацію знаходиться в ньому інформації, її достовірність і цілісність а також мати кваліфікацію інформаційної безпеки;
 • 6) повинна бути забезпечена можливість автоматизованого обміну інформацією між програмним забезпеченням TeamCenter Engineering ( ТСЕ ), INEOR ERP LN і програмним забезпеченням для технологічної підготовки виробництва;
 • 7) в якості системи інтеграції доцільно вибрати таке програмне забезпечення, яке дозволить зістикувати всі елементи єдиного інформаційного простору і буде мати властивість адаптивності до змін в даних;
 • 8) система інтеграції повинна забезпечити реалізацію наступних функцій:
  • • управління рухом повідомлень між додатками відповідно до прийнятого сценарієм;
  • • інтеграцію з окремими додатками (тобто транспортування, гарантовану доставку та перетворення повідомлень в формати додатків);
 • 9) система інтеграції і спроектовані в її середовищі інформаційні технології інтеграції повинні забезпечити виконання вимог щодо синхронізації роботи додатків, надійності, безпеки, контролю над проходять повідомленнями.

Відповідно до концепції інтеграції систем САПР ТП , ERP, PDM на модуль інтеграції покладається завдання обміну інформацією в реальному режимі часу. У частині складу переданих даних рішення даного завдання залежить від розподілу функцій між системами, щодо якого передбачається наступне.

Автоматизована система технологічної підготовки (в даному випадку програмний продукт «ТЕМП-АС11») забезпечує вирішення завдань автоматизованого проектування технологічних процесів складання, формування та управління інформаційними моделями складальних одиниць (РЄ), технологічних процесів складання (ТІС), виробничої системи (ПС) складальних робіт . Система ТЕМП-АСП є основним джерелом інформації про технології складальних процесів для системи INFOR ERP LN. Актуальність стану даних з інформаційних моделей підтримується інтеграцією системи ТЕМП-АСП з підсистемою TeamCenter Engineering / TeamCenter Manufacturing програмного продукту PDM TeamCenter.

Середа TCE / TCM, що включає в себе електронні довідники, каталоги та класифікатори елементів вироби, виробничої системи і технологічних процесів, розглядається як система управління складом вироби та підготовки робочих технологічних процесів. середа

ТСЕ / ТСМ є джерелом для формування актуальних виробничих специфікацій вироби і операційних технологій виготовлення його ДСЕ.

? 7? Р-система вирішує завдання управління рухом МТР і ДСЕ в виробничому процесі, інтеграції господарських і фінансових операцій. Всі електронні довідники, каталоги та класифікатори, що визначають атрибути системи управління собівартістю, повинні бути зосереджені в ЄДР-системі. Такі довідники, як «Робочі центри», «Механізми», «Завдання», «Операції», «Технологічні маршрути», повинні бути загальними для всього комплексу програмних продуктів.

Інтеграція системи технологічного проектування ТЕМП-ЛСП і PDM Teamcenter зажадала створення модуля інтеграції ТЕМП-АСП - Teamcenter (рис. 7.4).

Принципова схема модуля інтеграції ТЕМП-АСП -

Мал. 7.4. Принципова схема модуля інтеграції ТЕМП-АСП -

Teamcenter

Модуль інтеграції ТЕМП-АСП - Teamcenter призначений для вирішення наступних завдань:

 • • синхронізація баз даних обладнання та інструменту, нормалей, підрозділів системи ТЕМП-АСП і середовища Teamcenter,
 • • проведення в середовищі Teamcenter процесу затвердження комплекту технологічної документації (Workflow), сформованого в системі ТЕМП-АСП;
 • • заклад в середовищі Teamcenter Manufacturing дерева технологічного процесу, сформованого на основі моделі технологічного процесу системи ТЕМП-АСП.

Модуль інтеграції складається з двох блоків:

 • 1) блоку інтеграції для системи ТЕМП-АСП;
 • 2) блоку інтеграції для системи Teamcenter.

Обмін між двома блоками здійснюється через обмінний файл у форматі XML. Обмінний файл не видно для користувача і не призначений для безпосередньої роботи з ним. При виконанні певного завдання один блок створює обмінний файл з необхідними даними і запускає на виконання другої блок із зазначенням:

 • • завдання;
 • • повного шляху до обмінного файлу.

Модуль інтеграції дозволив забезпечити в тому числі інтеграцію довідників. Схема інтеграції наведена на рис. 7.5.

інтеграція довідників

Мал. 7.5. інтеграція довідників

 • [1] Рижко А. Л., Рибников А. І. Указ. соч.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >