Облік готової продукції

Готова продукція - це частина матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу. Продукція, виготовлена установами в рамках діяльності, що приносить дохід, обліковується на рахунку 010900000, який включає в себе наступні групувальні рахунку:

  • 010961000 - "Собівартість готової продукції, робіт, послуг";
  • 010971000 - "Накладні витрати виробництва готової продукції, робіт, послуг";
  • 010981000 - "Загальногосподарські витрати"; 010991000 - "Витрати обігу".

Готова продукція приймається до обліку за фактичною собівартістю на підставі вимоги-накладної, при цьому виробляються такі бухгалтерські записи (табл. 4.26).

Таблиця 4.26. Прийняття до обліку готової продукції

Дебет

Кредит

210961211

230211730 210971211 210981211

210961213

  • 230302730 (нарахування страхових внесків від нещасних випадків на виробництві)
  • 2303хх730 (нарахування страхових внесків до ПФР і ФОМС) 210971213 210981213

і т.д. в частині прямих витрат, безпосередньо пов'язаних з випуском продукції, виконанням робіт, наданням послуг

210971211-210971290 (частини накладних витрат)

230211730; 2303хх730; 2208хх560 і т.д.

210981211-210981290 (у частині загальногосподарських витрат)

210537340 "Збільшення вартості готової продукції - іншого рухомого майна"

210961211-210961290

Вимога-накладна оформляється у двох примірниках матеріально відповідальною особою, яка здає матеріальні цінності. Перший примірник накладної залишається в особи, яка здавало продукцію, а другий - передається особі, що приймала продукцію.

Якщо продукція великогабаритна і з технічних причин її неможливо здати на склад, вона приймається представником замовника на місці її виготовлення, комплектації і збірки. Списання з обліку переданої готової продукції замовнику відображається за фактичною собівартістю на підставі накладної на відпуск на сторону (ф. 0315007). Накладна виписується у двох примірниках на підставі договору при пред'явленні одержувачем довіреності на отримання готової продукції. Перший примірник передається на склад, другий - одержувачу цінностей. Списання відображається бухгалтерським записом:

Дебет рахунку 240110130 "Доходи від надання платних послуг"

Кредит рахунку 210537440 "Зменшення вартості готової продукції - іншого рухомого майна".

Аналітичний облік готової продукції ведеться в Картці кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0511207).

Облік товарів, придбаних установою для продажу

На рахунку 010538000 враховуються матеріальні цінності, придбані установою для продажу. Установа, торгуючи покупними товарами, у роздрібній вартості враховує свою торгову надбавку. Це відбивається наступній бухгалтерської записом:

Дебет 210538340

Кредит 210539340 "Збільшення вартості товарів у продажу".

Облік товарів, переданих на реалізацію, ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб, місць реалізації в порядку, встановленому установою наказом про облікову політику.

Суми торговельної націнки по товарах реалізованим відображаються так:

Дебет 040110130 "Доходи від надання платних послуг" Кредит 010539340 "Збільшення за рахунок націнки вартості товарів - іншого рухомого майна установи".

Первинними документами, для відображення операцій за рахунком 010539340 "Торговельна націнка" в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів є Вимога-накладна (ф. 0315006) або Накладна на відпуск матеріалів на сторону (ф. 0315007).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >