ПРИКЛАДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОЕКТІВ

Конкурентоспроможність вітчизняної продукції, особливо в таких наукоємних і високотехнологічних галузях, як авіабудування, багато в чому визначається її якістю, величиною витрат і рівнем післяпродажного обслуговування. Велике значення має скорочення термінів виведення нової продукції на ринок. Рішення всіх цих завдань неможливе без підвищення ефективності управління підприємством, що вимагає використання сучасних інформаційних систем управління. Однак на російських підприємствах впровадження таких систем, як правило, в першу чергу орієнтовано на оптимізацію бухгалтерського обліку та управління фінансовими потоками. Разом з тим в Росії в даний час здійснюється структурне реформування всього оборонно-промислового комплексу, і в цих умовах проблема управління проектами на повному життєвому циклі виробів є ключовою. Таким чином, забезпечення конкурентоспроможності, в тому числі і управління фінансами, має базуватися на автоматизації управління виробництвом.

Саме на етапі виробництва продукції визначаються як її собівартість, управляти якою необхідно в оперативному режимі, так і майбутній фінансовий результат. Тільки автоматизуючи управління виробництвом, можна забезпечити управління всіма елементами логістики, своєчасно отримати дані управлінського обліку, а також інформацію, необхідну для управління персоналом.

Відмінними рисами програмних продуктів INFOR LN, що раніше носили найменування Ваап, що роблять їх оптимальним рішенням для машинобудування, і особливо для підприємств авіаційної та космічної галузі, є наступні:

  • 1) орієнтація на автоматизацію управління проектним виробництвом. Спеціальні програми для авіакосмічної та оборонної промисловості розроблені з метою оптимізації функціональних можливостей стандартного програмного забезпечення системи INFOR LN стосовно даної галузі. Результатом стала інтегрована система управління цільовими програмами, яка відповідає умовам роботи в проектно-орієнтованих галузях економіки, при особливому обліку специфіки авіакосмічної та оборонної галузей;
  • 2) гнучкість і адаптивність програмних продуктів. При впровадженні програмних продуктів INFOR LN застосовується методологія, орієнтована в першу чергу на вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві і впровадження найбільш досконалих моделей управління для галузі замовника, знання про які накопичуються в програмних продуктах і передаються клієнтам у вигляді цільових моделей процесів. Для цього використовується вбудована функціональність «Динамічне моделювання підприємства», яка не тільки підтримує поетапне впровадження системи, а й забезпечує можливість поступового реінжинірингу бізнес-процесів одночасно з процесом впровадження системи в раціональні для підприємств терміни;
  • 3) світовий і російський досвід успішних проектів. Особливо слід виділити проекти в компаніях Boeing, British Aerospace, GIAT Industries, Snecma, United Defense, Thales і т.п .;
  • 4) наявність типового проектного рішення у вигляді референтної моделі. За рахунок наявності галузевих референтних моделей і апробації системи на найбільших світових і вітчизняних підприємствах авіабудування відбувається скорочення вартості і термінів впровадження системи. У референтних моделях, що поставляються разом з програмним забезпеченням системи, висвітлено досвід впровадження системи і регламентована організація бізнес-процесів, що враховує специфіку різних виробництв;
  • 5) повна локалізація системи (фінанси, логістика та оперативне управління виробництвом) під вимоги законодавства Росії п російських особливостей окремих бізнес-процесів;
  • 6) підтримка завдань управління життєвим циклом вироби, участь в міжнародних проектах по стандартизації цих завдань.

У Росії і СНД замовниками? 7? Р-системи є відомі найбільші виробничі об'єднання, деякі з яких наведені в табл. 8.1 Г

Таблиця 8.1

Російські компанії, які реалізували проекти на базі ERP -систем

Назва компанії

галузь

Балтійський завод (Росія)

Суднобудування

«Гідросила» (Україна)

Машинобудування

Уфимское моторобудівне виробниче об'єднання (Росія)

авіабудування

ВАТ НПК "Іркут" (Росія)

авіабудування

Філія ВАТ «Компанія Сухой» «Комсомольскій- на-Амурі авіаційний завод імені Ю. А. Гагаріна» (Росія)

авіабудування

ВАТ «Автомобільний завод" Урал "» (Росія)

автомобілебудування

ВАТ «КамАЗ-Дизель» (Росія)

автомобілебудування

БелАЗ (Білорусь)

автомобілебудування

ЧНППП «Елара» (Росія)

Приладобудування

Радіозавод «Політ» (Росія)

П ріборостроен ис

АТ «Тихвинський вагонобудівний завод»

Вагонобудування (для РЖД)

Впровадження? 7? Р-систем дозволяє знизити витрати підприємства, але тільки в тому випадку, якщо дані системи і рішення використовуються для вирішення завдань планування і управління виробництвом на підприємстві.

Основне джерело зниження виробничих витрат підприємства від впровадження РРР-систем - це кардинальне зниження запасів на складах і в незавершеному виробництві, скорочення виробничих циклів (не дарма ще на початку 1970-х рр. В Японії був проголошений теза «запаси - це витрати»). Домогтися цього можна, тільки перевівши підприємство за рахунок впровадження Я /? Р-системи на сучасні методи планування і управління виробництвом. [1]

У Росії поки що мало прикладів, коли? 7? Р-система працює на виконання завдань управління виробництвом. В основному всі проекти впровадження орієнтовані на завдання управління фінансами та запасами. У тих випадках, коли підприємство використовує? 7? Р-систему для планування н управління виробництвом, відбувається значне зниження рівня запасів і пов'язаних з ними потреб в оборотному капіталі.

Нижче наводяться короткі відомості про деякі проекти впровадження ERP- на машинобудівних підприємствах.

  • [1] Рижко А. Л., Рибников А. І. Указ. соч.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >