ДОСВІД ВАТ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" УРАЛ "»

Автомобільний завод «Урал» утворений в 2001 році в результаті реструктуризації виробничого комплексу «УРАЛАЗ» і є наступником його історії і традицій. Нове підприємство увійшло до складу російського холдингу «РусПромАвто». В даний час автомобільний завод «Урал» займає провідні позиції серед виробників повнопривідних вантажних автомобілів з колісною формулою 4x4, БХБ, 8x8.

Чисельність працюючих - 15 000 чоловік. Галузь - автомобілебудування. Основна продукція - повнопривідні автомобілі «Урал». Кількість користувачів - близько 1200.

На заводі створено кваліфікована група впровадження і три групи супроводу, що займаються підтримкою і розвитком функціональності системи. Ведуться роботи по створенню Центру компетенції - структури, що об'єднує користувачів ERP і гарантує якісну експлуатацію та подальший розвиток системи після закінчення впровадження.

Реалізовані блоки.

Впровадження локалізованої російської версії системи управління і планування BaanERP здійснено але наступними напрямками:

 • • фінансово-економічний блок;
 • • збут, постачання, склади;
 • • облік в основному і допоміжному виробництвах;
 • • планування основного виробництва;
 • • облік витрат і контролінг;
 • • повністю автоматизовано роботу дирекції із закупівель, складський облік закуповуваних матеріалів і комплектуючих;
 • • управління персоналом;
 • • на справжній момент автоматизовані робота бухгалтерії (головна книга), розрахунки з постачальниками і покупцями, облік основних засобів, облік грошових коштів, фінансове планування.

результати:

 • • перебувають у промисловій експлуатації логістичні операції автоматично відбиваються в даних бухгалтерського обліку, забезпечуючи достовірність і прозорість обліку;
 • • в процесі впровадження були переглянуті багато бізнес-процеси планування і обліку на заводі, виконаний перехід від формування щомісячної звітності до оперативної реєстрації та використання інформації. Механізм інтеграції логістики з фінансовим модулем виключає подвійне введення інформації та розбіжності даних бухгалтерського та управлінського обліку;
 • • в якості очевидних плюсів від впровадження системи, вже отриманих заводом, слід виділити єдине сховище нормативно-довідкової інформації (всі служби заводу і розрахунки використовують єдині дані), скорочення чисельності бухгалтерії, скорочення термінів підготовки та здачі бухгалтерської звітності, наявність оперативних, достовірних даних про матеріальних запасах на складах в натуральному і грошовому вираженні.

У 2004 р досягнуті наступні показники:

 • • зниження запасів товарно-матеріальних цінностей - 65 000 тис. Руб .;
 • • зниження податку на майно - 2500 тис. Руб .;
 • • зниження простроченої дебіторської заборгованості - 45 000 тис. Руб .;
 • • зниження витрат на заробітну плату - 6313 тис. Руб .;
 • • зниження поточних залишків незавершеного виробництва - 60 000 тис. Руб .;
 • • всього в результаті впровадження систем - 178 813 тис. Руб.

Подальший розвиток проекту: матеріальний облік в основному і допоміжному виробництвах, ведення основного виробничого плану-графіка Торговим домом заводу, планування матеріальної потреби основного виробництва (за стандартом MRP ), облік фактичних і планових витрат, контролінг. В результаті була повністю впроваджена базова функціональність BaanERP і завершений проект впровадження.

Надалі розвиток системи було направлено в сторону створення системи підтримки прийняття управлінських рішень ( Ваап BIS), оптимізації автоматизованих бізнес-процесів, створення єдиного інформаційного простору компанії через об'єднання BaanERP з Ваап BIS , Ваап CRM, PDM , САПР-системами, системами електронного документообігу [ 1][1] . Основна частина наміченого була реалізована до кінця десятиліття, проте фінансова криза не дозволив в повному обсязі виконати задумане.

 • [1] Рижко А. Л., Рибников А. І. Указ. соч.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >