ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ.

Роботи з підготовки підприємства до впровадження? 7? Р-системи почалися в 2000 р Консультантом з впровадження автоматизованої системи управління КнААЗ на базі спеціалізованого програмного рішення для авіакосмічної та оборонної промисловості BAAN IV Aerospace & Defence виступила компанія TopS Business Integrator (TopSBI).

TopS Business Integrator c 1991 року працює в області інформаційних технологій і займає лідируюче положення на російському ринку системної інтеграції і консалтингу. TopS BI пропонує широкий спектр послуг за наступними напрямками діяльності: управлінський і ІТ консалтинг; впровадження систем автоматизації управління підприємством; створення ІТ-інфраструктури, впровадження систем управління інфраструктурою та ІТ-сервісами; замовні розробки та рішення в області електронного бізнесу. TopS BI входить до Групи компаній «Систематика». Система управління якістю компанії TopS BI сертифікована на відповідність міжнародним стандартам.

Фахівцями об'єднання у співпраці з консультантами була відпрацьована організаційна структура управління проектом; проаналізовано функціональність інформаційної системи; підготовлено висновок про можливість використання даної системи на підприємстві та проведена оцінка необхідних ресурсів для впровадження. Було виконано пілотний проект і отримано кваліфіковане, засноване на результатах практичної роботи в системі, висновок фахівців об'єднання про можливість використання на КнААЗе інформаційної системи BAAN IV Aerospace & Defence.

У 2001 р було розроблено технічне завдання на розробку першої черги інформаційної системи для КнААЗ на базі системи BAAN IV Aerospace & Defence. Розгорнуто технічне і програмне забезпечення системи в обсязі навчального класу, виконано техніко-економічне обґрунтування проекту, сформульовані вимоги до корпоративної інформаційної системи, визначено етапи розробки та впровадження першої черги системи, порядок контролю виконання робіт, очікувані результати і т.д.

Впровадження першої черги інформаційної системи на базі рішення BAAN IV Aerospace & Defence почалося в 2002 р Фахівці об'єднання у співпраці з консультантами TopS BI розгорнули прототип першої черги системи, що автоматизує процеси управління постачанням і запасами підприємства в інтеграції з процесами управління проектами та фінансами. Були проведені роботи по створенню бізнес-моделей виробничо-економічного планування, постачальницької і виробничої логістики, а також уніфікованої системи класифікації п кодування облікових одиниць, а саме:

 • • розроблені перелік і опис бізнес-процесів «як є», починаючи від попереднього опрацювання контракту до формування бухгалтерської звітності по списанню витрат;
 • • розроблена система класифікації та кодування закуповуваних облікових одиниць (матеріалів, стандартних виробів, покупних комплектуючих виробів) в середовищі програмної системи BAANW Aerospace & Defence;
 • • розроблені проектні пропозиції для формування моделі «як буде»;
 • • завершені підготовчі роботи другого етапу плану;
 • • визначено перелік БП, виконуваних із застосуванням системи;
 • • виконані відповідна настройка параметрів і заповнення довідників системи;
 • • визначено рольової склад кінцевих користувачів системи;
 • • розроблені сценарії роботи в системі для кожної ролі.

У 2003 р була завершена дослідно-промислова експлуатація прототипу системи на базі програмного рішення BAAN IV Aerospace & Defence, і з січня 2004 р здійснюється поетапне розгортання промислової конфігурації першої черги системи. Проводиться планомірне підключення до системи складів підприємства. Розширюється номенклатура враховуються в системі матеріалів. До кінця 2004 року всі цехи працювали зі складами через ERP- систему, і всі закупівлі основних матеріалів і комплектуючих здійснювалися з реєстрацією в системі.

Для ефективного функціонування сучасного підприємства необхідна наявність інформаційних систем в області фінансової діяльності, економіки, управління персоналом і нр. Однак ключові конкурентні переваги авіабудівного підприємства зосереджені в ефективному управлінні основними етапами життєвого циклу виробів: проектуванням, забезпеченням, виробництвом, експлуатацією. Застосування комплексної інформаційної системи підтримки життєвого циклу виробів дозволяє радикально скоротити терміни проектування, опрацювання та постановки їх виробництва, оптимізувати витрати і в кінцевому рахунку підвищити якість, конкурентоспроможність.

З 2004 р консультанти TopS BI і фахівці відділу впровадження інформаційної системи управління КнЛЛЗ розробляли і вели впровадження проектного рішення другої черги системи, що автоматизує процеси управління виробництвом. Для обраного в якості зразка вироби здійснювалося розгортання прототипу системи управління виробництвом. До кінця року виробництво обраного вироби було поставлено йод управління системи BAAN IV Aerospace & Defence. До відпрацювання ключового блоку системи - виробничого планування і управління - сторони приступили в 2004 р Практичне відпрацювання проектних рішень завершена в 2005 р Побудована єдина електронна система довідників матеріальних ресурсів КнААЗ і підприємств-розробників виробів: ОКБ Сухого, ЗАТ «Цивільні літаки Сухого». Забезпечено інтеграція з PDM- системою Teamcenter в частині отримання даних про виріб. Розроблено проектні пропозиції для розгортання системи управління збутом і постачанням.

У 2006 р всі проектні роботи завершені. Здійснено запуск повномасштабної інтегрованої системи проектування, підготовки і виробництва деталей і агрегатів настановної партії виробів міжнародного проекту «Російський регіональний літак SSJ- 100». Забезпечено електронне інформаційне взаємодія ЗАТ ГСС і КнААЗ з підтримки, супроводу процесів проектування, технологічної підготовки, виробництва та поставки виробів «з першої деталі до готового виробу».

Консультантом з впровадження другої черги інформаційної системи також виступила компанія TopS BI.

У 2007 р КнААЗ і TopS BI оголосили про завершення проекту розробки та впровадження автоматизованої системи управління підприємством на базі рішення BAAN IV Aerospace & Defense. В ході цього проекту КнААЗ спільно з TopS BI створена інтегрована система управління бізнесом, яка за своїм масштабом не має аналогів не тільки в авіаційній галузі, а й серед інших промислових підприємств Росії.

При впровадженні системи в КнААЗ був проведений ряд організаційних та методичних змін до діючої системи управління підприємством. Було скориговано політика списання витрат і оцінки запасів, оптимізовані бізнес-процеси управління цеховими запасами і виробничої логістики. При цьому вже перші місяці промислової експлуатації системи показали відчутне поліпшення використання запасів [1] .

Практично в цьому ж році постало питання про міграцію системи на 5-ю версію програмної системи, яка до цього часу отримала найменування INFOR ERP LN. Роботи проводились силами компанії GMCS. В результаті цих робіт до 2015 року на підприємстві в експлуатації перебувають наступні підсистеми:

 • • «Управління даними про вироби» - містить проектне рішення по групі процесів формування та обслуговування складу виробу (BOAT). Підсистема реалізує формування даних про вироби, специфікацій виробів (СІ), технологічних маршрутів в розрізі діапазонів примірників готової продукції;
 • • «Управління проектами та витратами» (РМ) - містить проектне рішення по групі процесів управління проектами і проектними витратами. Підсистема реалізує проектний підхід до управління витратами на виготовлення кінцевої продукції. Забезпечує планування виробництва на основі проектної концепції;
 • • «Управління виробництвом» (MPS , MRP) - містить проектне рішення по групі процесів оперативного управління виробництвом виробів. Підсистема реалізує функцію управління виробничим замовленням, функцію відпустки матеріальних ресурсів в розрізі діапазонів примірників кінцевої продукції. Також забезпечується інтеграція з системою «виробничих кіосків» - системою цехового управління ( SFC );
 • • «Управління матеріально-технічними ресурсами (МТР)» ( PUR , INV, SEL) - містить проектне рішення по групі процесів закупівель, руху і продажів матеріальних цінностей. Реалізує функції обліку закупівель при їх надходженні, обліку продажів згідно відвантаженнях. Функція реалізації продукції виконано за допомогою програмного продукту «1 С: Підприємство»;
 • • «Фінансова інтеграція» {FIN) - містить проектні рішення з налагодження фінансової інтеграції Infor ERP LN. Підсистема виконує функції обліку витрат на виробництво по ковзної середньої. Забезпечує фінансову інтеграцію модуля «Фінанси» і модуля «Управління витратами», а також інших модулів обліку матеріальних об'єктів, що впливає на собівартість продукції. Для цілей формування бухгалтерської звітності виконує інтеграцію з програмним продуктом «1С: Підприємство».

 • [1] Рижко А. Л., Рибников А. І. Указ. соч.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >