ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ГРАФІКА ВИРОБНИЦТВА (ГОЛОВНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ) ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ MPS (MASTER PRODUCTION SCHEDULING)

Початкові дані. На підприємстві проводиться вісім видів виробів, а також запасні частини у вигляді двох видів узлокомплектов. Режим роботи заводу - 1 зміна. Тривалість зміни - 8 год. Планово-облікова одиниця ( MPS-Item) - виріб або машинокомплект. Початок планування випуску - січень 20_г. Горизонт планування - 12 міс. - до 31.12.20_г.

Період планування - 1 міс. Середня тривалість виробничого циклу виробу - 2 міс.

У табл. А.1 - А.4 представлені дані щодо попиту, до яких належать прогноз продажів, що надійшли і зарезервовані замовлення, підтверджені договорами замовлення, а також затверджені в попередньому плановому періоді (місяці) MPS-замовлення.

Таблиця А. 1

Прогноз продажів виробів і узлокомплектов підприємством на 20_г.

Помер (обозначе- пні) вироби

Місяці 20_г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість відповідно до прогнозу, шт.

451

20

20

30

20

16

30

20

10

10

20

10

30

452

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

453

20

20

30

30

20

30

20

20

20

20

20

20

454

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

455

25

25

35

25

25

35

25

20

20

30

20

25

456

10

10

20

10

10

20

20

10

10

20

10

20

457

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

458

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Узлокомплекти

451-004

4

4

4

4

4

4

6

4

4

6

4

2

451-007

8

8

8

12

8

8

12

8

4

4

8

4

Замовлення, що надійшли на вироби і узлокомплекти на 20_г.

і зарезервовані

номер

(Позначення)

вироби

Місяці 20_г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість відповідно до надійшли замовленнями, шт.

451

10

11

28

12

20

10

0

10

0

0

0

0

452

12

12

10

10

6

10

8

6

0

0

0

0

453

20

20

30

30

20

5

19

20

0

0

0

0

454

10

25

20

10

10

10

0

10

0

0

0

0

455

30

35

35

25

25

20

8

0

0

0

0

0

456

10

10

10

10

10

10

0

10

10

0

0

0

457

12

12

10

10

6

10

8

6

0

0

0

0

458

20

20

10

10

8

0

0

10

0

0

0

0

Узлокомплекти

451-004

4

0

2

6

4

0

10

0

4

0

0

0

451-007

8

4

10

10

8

10

10

4

0

0

0

0

Таблиця АЗ

Надійшли замовлення на вироби і узлокомплекти на 20_г.,

підтверджені договорами

номер

(Позначення)

вироби

Місяці 20_г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість відповідно до підтвердженими замовленнями, шт.

451

10

І

18

12

20

0

0

0

0

0

0

0

452

10

12

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

453

20

20

20

20

20

2

10

10

0

0

0

0

454

5

6

6

6

6

10

0

10

0

0

0

0

455

12

10

10

10

25

20

10

0

0

0

0

0

456

5

5

5

5

5

5

0

5

5

0

0

0

457

12

10

8

5

1

4

8

6

0

0

0

0

458

10

15

5

0

10

0

0

0

0

0

0

0

Узлокомплекти

451-004

4

0

0

6

0

0

0

0

4

0

0

0

451-007

6

4

0

10

8

6

6

0

0

0

0

0

MPS-замовлення на вироби і узлокомплекти на 20_г., Затверджені

в попередньому плановому періоді

номер

(Позначення)

вироби

Місяці 20_г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

12

Кількість відповідно до підтвердженими замовленнями, шт.

451

10

10

18

12

20

0

0

0

0

0

0

0

452

10

12

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

453

20

20

20

20

20

2

10

10

0

0

0

0

454

10

25

6

6

6

10

0

10

0

0

0

0

455

12

10

10

10

25

20

10

0

0

0

0

0

456

5

5

5

5

5

5

0

5

5

0

0

0

457

12

12

8

5

1

4

8

6

0

0

0

0

458

10

15

5

0

10

0

0

0

0

0

0

0

Узлокомплекти

451-004

4

0

0

6

0

0

0

0

4

0

0

0

451-007

6

4

0

10

8

6

6

0

0

0

0

0

В ході виконання роботи необхідно:

1) сформувати загальний графік виробництва (головний календарний

план - виробничу програму випуску виробів) підприємства на 20_г .;

2) запропонувати склад налаштувань модуля MPS для даного підприємства.

Для формування виробничої програми випуску виробів

важливо врахувати таке поняття, як горизонт планування - проміжок часу, на який формується програма випуску продукції заводом. Згідно з завданням горизонт планування складає один рік (12 МСС.), А період планування приймається рівним одному місяцю.

Також для формування виробничої програми випуску продукції необхідно поставити такі рубежі: кордон закріпленого періоду, часовий рубіж попиту. Часовий рубіж планування при заданих вихідних параметрах встановити неможливо (потрібні дані про порядок формування витрат на виробництво), тому будемо вважати його рівним рубежу закріпленого періоду.

Часовий рубіж закріпленого періоду. Це період часу, що тягнеться в майбутнє від моменту початку горизонту планування, в межах якого не допускаються ніякі коригування графіка виконання щодо його параметрів, встановлених на попередньому плановому періоді. Отже, обсяги MPS-замовлень у відповідному місяці закріпленого періоду будуть прийняті такими ж, як і в загальному графіку виробництва, складеному в попередньому плановому періоді.

Закріплений період не може бути менше тривалості циклу виконання замовлення, що часто відповідає тривалості виробничого циклу. Студент повинен сам оцінити, наскільки надійна оцінка тривалості циклу, і встановити кордон закріпленого періоду - часовий рубіж закріпленого періоду. Оскільки в завданні тривалість циклу виробництва встановлена в два місяці, можна прийняти закріплений період обмеженим двома періодами планування (місяцями).

Часовий рубіж попиту. У даній роботі під тимчасовим кордоном попиту розуміється межа періоду часу, що тягнеться в майбутнє від моменту початку горизонту планування, в межах якого при формуванні попиту-нетто (МР5-замовлень) враховуються тільки що надійшли замовлення, але не прогнози. Таким чином, в межах цієї межі беруться до уваги тільки замовлення, як підтверджені, так і непідтверджені договорами.

Примітка. При виконанні роботи студент самостійно може вибрати і обгрунтувати, які замовлення необхідно враховувати при формуванні MPS -Замовлення (рішення доцільно прийняти таким чином, щоб графік випуску в цілому на весь період планування був більш стабільним, тобто найменш відрізнявся від місяця до місяця) . Далі поза тимчасового кордону попиту для формування виробничої програми випуску враховуються як замовлення, так і дані прогнозу, оскільки чим далі від моменту початку горизонту планування, тим менше є замовлень, що надійшли і тим більше доводиться покладатися на прогноз. Слід порівняти величини замовлення і прогнозу для відповідного виробу в відповідний період планування і включити в основний графік виробництва найбільшу величину. Аналізуючи таблиці вихідних даних, можна помітити, що після п'ятого місяця обсяги замовлень починають зменшуватися. Тому часовий рубіж попиту відповідно до вихідних даних становить 5 міс.

У табл. А.5 представлений приклад початкового формування основного графіка виробництва виробів на підставі вихідних даних. Показники сформовані тільки до рівня параметра «попит-нетто».

Таблиця А.5

Планова таблиця - загальний графік виробництва вироби 451

підприємством

Показник плану випуску вироби 451

Періоди планування (місяці 20_г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

12

прогноз попиту

20

20

30

20

16

30

20

10

10

20

10

30

Замовлення на продаж,

підтверджені

договорами

10

11

18

12

20

0

0

0

0

0

0

0

Замовлення на продаж зарезервовані

10

11

28

12

20

10

0

10

0

0

0

0

Показник плану випуску вироби 451

Періоди планування (місяці 20_г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Замовлення на продаж, затверджені в попередньому плановому періоді

10

10

18

12

20

0

0

0

0

0

0

0

Попит-іетто

10

10

29

12

20

30

20

10

10

20

10

30

Виробничі замовлення планові

П роізводственная замовлення, підтверджені в поточному плановому періоді

Прогнозований складської залишок

Доступно для обіцянки поставки

Розглянемо формування показників прикладу на першому етапі.

У січні програма випуску становить 10 виробів, що випливає з даних про MPS -Замовлення на вироби і узлокомілекти, сформованих на попередньому плановому періоді (див. Табл. А.4), так як даний місяць знаходиться в межах закріпленого періоду. Ця величина не перевищує обсягу зарезервованих і підтверджених замовлень згідно з даними, встановленим в поточному плановому періоді на січень.

Лютого також знаходиться в межах тимчасового кордону закріпленого періоду. Однак встановлена в попередньому плановому періоді величина обсягу виробничих замовлень менше обсягу зарезервованих і підтверджених замовлень на продаж, встановлених в поточному плановому періоді на один виріб. Тому після затвердження обсягу попиту-нетто в 10 виробів один виріб переноситься на наступний період планування (березень), оскільки виконати цей новий замовлення підприємство не в змозі (тривалість циклу виробництва дорівнює 2 міс.).

Березня перебуває за межами тимчасового кордону закріпленого періоду, але в межах тимчасового кордону попиту. Тому попит-нетто буде дорівнює максимуму з двох величин: обсягу зарезервованих замовлень на продаж і обсягу підтверджених замовлень на продаж. Згідно з вихідними даними зта величина дорівнює 28 виробам. Але один виріб було перенесено з лютого, значить, підсумковий обсяг попиту-нетто складе 29 виробів.

У квітні програма випуску становить 12 виробів, що випливає з даних про замовлення (див. Табл. А.2), так як даний місяць знаходиться в межах тимчасового кордону попиту. Аналогічно формується величина для травня - 20 виробів.

Червень розташовується поза тимчасового кордону попиту, тобто належить вільному періоду. З вихідних даних слід, що прогноз в даному місяці становить 30 виробів (див. Табл. Л.1), а замовлення - 10 виробів (див. Табл. А.2). З двох значень вибирається максимальне. У червні попит - нетто складе 30 виробів.

На другому етапі планування проводиться так зване вирівнювання календарного графіка або реалізується політика поглинання прогнозу. Вирівнювання проводиться з метою стабілізації завантаження потужностей згідно передбачуваному їх обсягу в кожному періоді планування. Як орієнтир оцінки обсягу виробничих потужностей, як правило, приймають прогноз попиту, оскільки по цій величині зазвичай проводиться планування технічної політики підприємства - зміна потужностей (закупівля обладнання, списання обладнання, набір персоналу, капітальний ремонт і т.д.). Вирівнювання полягає в формуванні МР5-замовлень таким чином, щоб перемістити частину попиту-нетто з перевантажених періодів на недовантажені. Переважно переміщати обсяги виробництва на більш ранні періоди. При вирівнюванні програми випуску виробів необхідно стежити за тим, щоб загальна кількість випущених виробів протягом горизонту планування до і після вирівнювання залишилося однаковим. В результаті формується рядок таблиці «Виробничі замовлення планові».

Вирівняний основний графік виробництва для вироби 451 представлений в табл. А.6.

Таблиця А.6 '

Загальний графік виробництва вироби 451 підприємством (вирівнювання)

Показник плану випуску вироби 451

Періоди планування (місяці 20_г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

прогноз попиту

20

20

30

20

16

30

20

10

10

20

10

30

Замовлення на продаж, підтверджені договорами

10

11

18

12

20

0

0

0

0

0

0

0

Замовлення на продаж зарезервовані

10

11

28

12

20

10

0

12

0

0

0

-

Замовлення на продаж, затверджені в попередньому плановому періоді

10

10

18

12

20

0

0

0

0

0

0

0

Показник плану випуску вироби 451

Періоди планування (місяці 20_г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Попит-нетто

10

10

29

12

20

30

20

12

10

20

10

30

Виробничі замовлення планові

10

10

29

16

16

30

20

10

10

20

10

30

П роізводственная перші замовлення, підтверджені в поточному плановому періоді

10

10

29

16

16

30

20

10

10

20

10

30

Прогнозований складської залишок

Доступно для обіцянки поставки

В межах закріпленого періоду (перші 2 міс.) Виробнича програма випуску виробів залишається такою ж, як і в табл. А.4. Сума виробів до і після вирівнювання однакова.

Після формування планових виробничих замовлень виконується процедура підтвердження плану. При цьому економіст або керівник може змінити показники виходячи з додаткових міркувань. В даному випадку немає інформації про подібні рішення, тому наступний рядок в таблиці збігається з плановими виробничими замовленнями.

На третьому етапі планові виробничі замовлення формуються відповідно до наявними запасами. Запланований складської залишок обчислюється з урахуванням перевищення прогнозованого попиту. Оскільки у вихідних даних складкою залишок не заданий, вважаємо його рівним нулю.

Останній рядок визначає можливий обсяг укладених після моменту планування договорів на конкретний місяць за умови відсутності інших нових угод. Після кожної укладеної угоди останній рядок повинний коректуватися.

Підсумкова форма таблиці приведена нижче (табл. А.7).

Таблиця А.7

Загальний графік виробництва вироби 451 підприємством (вирівнювання)

Показник плану випуску вироби 451

Періоди планування (місяці 20_г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

прогноз попиту

20

20

30

20

16

30

20

10

10

20

10

30

Замовлення на продаж, підтверджені договорами

10

11

18

12

20

0

0

0

0

0

0

0

Замовлення на продаж зарезервовані

10

11

28

12

20

10

0

12

0

0

0

0

Показник плану випуску вироби 451

Періоди планування (місяці 20_г.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Замовлення на продаж, затверджені в попередньому плановому періоді

10

10

18

12

20

0

0

0

0

0

0

0

Попит-нетто

10

10

29

12

20

30

20

12

10

20

10

30

Виробничі замовлення планові

10

10

29

16

16

30

20

10

10

20

10

30

Виробничі замовлення, підтверджені в поточному плановому періоді

10

10

29

16

16

30

20

10

10

20

10

30

П рогнозі РУСМ ий складської залишок

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Доступно для обіцянки поставки

0

0

0

4

0

20

18

-

10

20

10

30

Аналогічним чином проводиться розрахунок для кожного виробу і узло- комплекту виробничої програми. Зведена таблиця МР5-замовлень на поточний період представлена в табл. А.8.

Таблиця А.8

Виробничі замовлення, підтверджені в поточному плановому періоді підприємством на 20_г.

номер

(Позначення)

вироби

Місяці 20_г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість відповідно MRS-замовленнями і, шт.

451

10

10

29

16

16

30

20

10

10

20

10

30

452

10

12

12

10

6

12

12

12

12

12

12

12

453

20

20

30

30

20

30

20

20

20

20

20

20

454

10

25

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

455

30

35

35

25

25

35

25

20

20

30

20

25

456

10

10

10

10

10

20

20

10

10

20

10

20

457

12

12

10

10

6

12

12

12

12

12

12

12

458

20

20

10

10

8

20

20

20

20

20

20

20

Узлокомплекти

451-004

4

0

2

6

4

4

10

4

4

6

4

2

451-007

6

4

12

10

8

10

12

8

4

4

8

4

Після розрахунку слід сформулювати настройки програмної системи для виконання планування на заданому підприємстві.

Налаштування в нашому прикладі будуть містити такі параметри:

 • 1) планово-облікова одиниця - машинокомплект (виріб);
 • 2) горизонт планування - 12 міс .;
 • 3) період планування - 1 міс .;
 • 4) тимчасовий рубіж закріпленого періоду - 2 міс .;
 • 5) тимчасовий рубіж попиту - 5 міс .;
 • 6) тимчасовий рубіж планування - 2 міс .;
 • 7) політика поглинання прогнозу в горизонті замовлення і за його межами:
  • • в першу чергу прогноз чергового періоду планування поглинається замовленнями цього ж періоду;
  • • якщо обсяг цих замовлень перевищує обсяг прогнозу, то величина перевищення підсумовується з замовленнями попереднього періоду, поки не буде досягнутий тимчасовий рубіж закріпленого періоду. Обсяг замовлень поточного періоду стає рівним обсягу прогнозу. Весь алгоритм поглинання прогнозу виконується для попереднього періоду;
  • • якщо досягнутий тимчасовий рубіж закріпленого періоду, а перевищення прогнозу є, то ця величина підсумовується з замовленнями наступного періоду, поки не досягнуть горизонт планування. Весь алгоритм поглинання прогнозу виконується для наступного періоду;
 • 8) незнижуваний складський залишок - 0 виробів.

Примітка. Студент може запропонувати зміну деяких вихідних параметрів, наприклад періоду планування.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >