РОЗРАХУНОК КАЛЕНДАРНО-ПЛАНОВИХ НОРМАТИВІВ ЯК ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТРЕБ

Відповідно до концепції MRP планування матеріальних потреб виробництва здійснюється на основі певної вихідної інформації. У додатку А була вирішена задача побудови загального графіка виробництва. Це перша група вихідних параметрів для MRP. У Додатку В була вирішена задача розвузлування, результатом вирішення якої став параметр вживаності кожного найменування ДСЕ і матеріалів у виробах, що становлять другу групу параметрів. Третя група параметрів визначає час перебування ДСЕ і матеріалів у незавершеному виробництві. Цю групу складають так звані календарно-планові нормативи, розрахунок яких буде розглянуто в цьому додатку.

У серійному виробництві використовуються наступні календарно-планові нормативи:

  • 1) розмір партії обробки ДСЕ;
  • 2) тривалість циклу виготовлення ДСЕ в заданому цеху;
  • 3) випередження випуску ДСЕ із заданого цеху;
  • 4) величина нормативного зачепила ДСЕ, що визначає обсяг незавершеного виробництва.

Для вирішення завдання MRP достатньо задати тривалість циклу виготовлення кожної ДСЕ в кожному цеху. В іншому випадку задають величину випередження випуску для кожної ДСЕ в кожному цеху. У першому випадку немає необхідності розраховувати випередження. Однак сам розрахунок просто переміщається в алгоритм MRP і виконується кожен раз при перерахунку плану, тобто на кожному періоді планування. Для стабільного виробництва випередження досить розрахувати один раз. Перерахунок буде необхідний тільки при зміні конструкції виробу або технологічних умов його виробництва.

Випередженням випуску називається календарний відрізок часу, на який кожна попередня частина виробничого процесу повинна випереджати подальшу його частина з метою закінчення в запланований термін. Згідно з цим визначенням ми зможемо отримати тільки відносний параметр. Для перекладу цього параметра в абсолютну шкалу вимірювання необхідно задати нульову точку. На практиці за таку точку беруть момент часу випуску фінального вироби з цеху остаточного складання. Розрахунок випередження в днях починають «з кінця процесу виробництва вироби», що дозволяє виміряти його щодо моменту випуску фінального вироби з цеху остаточного складання. Для цеху остаточного складання по всьому ДСЕ випередження випуску призначають рівним нулю.

де О, - випередження випуску даної ДСЕ для розглянутого цеху, днів; 0, +1 - випередження випуску даної ДСЕ або РЄ, на складання якої вона надходить, для цеху, наступного за даним в процесі виробництва вироби, днів; 7} +1 - тривалість циклу обробки даної ДСЕ або РЄ, на складання якої вона надходить, в цеху, наступного за даним в процесі виробництва вироби, днів.

Таким чином, для розрахунку величини випередження випуску необхідно не тільки дотримуватися зворотного порядку розрахунку, а й знати величину тривалості циклу обробки ДСЕ або збірки РЄ в кожному цеху, де ДСЕ проходить обробку або складання.

Для розрахунку тривалості виробничого циклу для окремої ДСЕ в розглянутому г-му цеху, визначеної в днях, слід скористатися наступною формулою:

де п опт - оптимальна партія обробки даної ДСЕ; - сумарне штучний час обробки даної ДСЕ в г-му цеху, хв; 1г м / з - сумарне підготовчо-заключний час (наприклад, час налагодження устаткування, час отримання інструменту, оснастки та документації, час здачі готової партії ДСЕ на наступну операцію і т.д.) в г-му цеху, хв; ? М0 - час міжопераційного пролежівапія партії розглядається ДСЕ в г-му цеху, хв; ? мц - час на міжцехових передачу партії розглядається ДСЕ в г-му цеху, днів.

Розглянемо джерела вихідних даних. Штучна операційна норма часу і підготовчо-заключний час утримуються в технологічної документації (операційної карті або маршрутній карті). Розмір оптимальної партії є календарно-плановим нормативом, який необхідно розрахувати або призначити. Час на міжцехових передачу в технологічної документації не міститься, тому його слід нормувати шляхом хронометражу бізнес-процесу передачі партій ДСЕ в цехи-споживачі. Найскладніше з визначенням часу міжопераційного пролежування, яке залежить від великої кількості факторів і ідентифікується статистично. В реальних умовах цю величину задають за допомогою коефіцієнта щодо технологічного часу для партії ДСЕ (і 0 | 1Т -2Дшт + ХХ / з) -

Наведемо уточнену формулу для розрахунку тривалості циклу:

де до Ш) - коефіцієнт, який визначає час міжопераційного пролежування ДСЕ в г-му цеху.

Оптимальна партія розраховується але формулою, виведеною на основі формули Харріса - Вільсона для визначення оптимальної величини поставки:

де К - коефіцієнт, що враховує собівартість ДСЕ, а також витрати на зберігання, переміщення і т.д., тобто обумовлюється характером виробництва і продукції. Цей коефіцієнт визначається статистично.

З огляду на, що діапазон зміни оптимального розміру партії для певного типу виробництва і виробничого процесу незначний, на практиці радикал в цій формулі замінюють коефіцієнтом і обидва коефіцієнта об'єднують. Тоді формула для розрахунку партії набуде вигляду

де а - коефіцієнт для розрахунку партії, що враховує чинники конкретного виробництва.

Початкові дані. На підприємстві сім цехів основного виробництва. Характеристики цехів, необхідні для розрахунку календарно-планових нормативів, наведені в табл. Г.1.

Таблиця Г. 1

Характеристики цехів основного виробництва підприємства

номер

цеху

Найменування

цеху

коефіцієнт

межоперационного

пролежування

Час міжцеховий передачі з цеху, дн.

Коефіцієнт для розрахунку партії (а)

і

Ковальсько-заготівельний

1,5

1

0,01

12

термообробки

3,8

0,5

0,01

21

механічний

1,7

1

0,04

22

механічний

1,7

1

0,04

31

складальний

0,6

2

-

32

складальний

0,6

2

-

41

остаточною

збірки

2,3

-

-

Цех остаточного складання є фінальним в процесі виробництва, тому час міжцеховий передачі для нього не задано. Для складальних цехів розмір партії слід прийняти рівним одиниці.

Задані параметри технологічних процесів обробки деталей в механічних цехах підприємства (табл. Г.2).

Таблиця Г.2

Технологічні процеси обробки деталей в механічних цехах

№ п / п

Найменування

операції

Номер операції

номер

цеху

Штучний час, хв

час

налагодження, хв

Номер деталі 140-120

1

розкрійна

5

і

5

1

2

Токарська

10

21

20

10

3

револьверна

15

21

18

22

4

фрезерна

20

21

6

15

5

загартування

25

12

320

10

6

слюсарна

30

22

3

0

7

сверлильная

35

22

2

2

8

слюсарна

40

22

2

5

Номер деталі 140-121

1

різка

5

11

6

4

2

револьверна

10

21

7

25

3

фрезерна

15

21

5

10

4

сверлильная

20

21

10

4

5

слюсарна

25

21

10

0

6

загартування

30

12

270

0

7

шліфувальна

35

22

6

12

Номер деталі 140-122

1

розкрійна

5

11

4

20

2

відпустка

10

12

340

0

3

сверлильная

15

21

1

4

4

револьверна

20

21

25

10

5

фрезерна

25

21

20

5

6

слюсарна

30

21

4

0

7

Токарська

35

21

11

14

8

слюсарна

40

22

2

0

Номер деталі 140-123

1

різка

5

11

1

10

2

сверлильная

10

21

2

8

3

револьверна

15

21

35

8

4

Токарська

20

21

8

7

5

слюсарна

25

21

4

12

№ п / п

Найменування

операції

Номер операції

номер

цеху

Штучний час, хв

час

налагодження, хв

Номер деталі 140-124

1

різка

5

і

6

4

2

відпустка

10

12

490

0

3

Токарська

15

22

25

14

4

револьверна

20

22

8

28

5

фрезерна

25

21

4

10

6

слюсарна

30

21

4

2

7

фрезерна

35

21

10

12

8

слюсарна

40

21

2

2

Номер деталі 140-125

1

різка

5

11

8

2

2

відпустка

10

12

510

0

3

револьверна

15

22

19

15

4

фрезерна

20

21

15

15

5

сверлильная

25

21

2

8

6

фрезерна

30

21

21

12

7

закачування

35

12

310

0

8

шліфувальна

40

22

4

10

Номер деталі 140-126

1

різка

5

11

2

4

2

Токарська

10

22

4

10

3

револьверна

15

22

8

30

4

фрезерна

20

21

14

22

5

слюсарна

25

21

12

4

6

закачування

30

12

210

0

7

шліфувальна

35

22

10

20

8

слюсарна

40

22

3

0

Номер деталі 140-127

1

різка

5

11

3

8

2

сверлильная

10

22

2

12

3

револьверна

15

22

15

10

4

Токарська

20

22

22

16

№ п / п

Найменування

операції

Номер операції

номер

цеху

Штучний час, хв

час

налагодження, хв

5

слюсарна

25

22

4

25

6

загартування

30

12

340

0

7

шліфувальна

35

22

8

25

8

слюсарна

40

22

4

0

Розмір партії для цеху термообробки умовно прийняти рівним одиниці.

Інформація про процеси в складальних цехах задана укрупненно і приведена в табл. Г.З.

Таблиця Г.З

Інформація про процеси збірки

номер ДСЕ

кількість операцій

номер цеху

Трудомісткість, ч

451-001

6

31

2,5

451-002

8

31

2

451-004

10

31

1,5

451-005

12

31

1,6

451-007

5

32

2

452-001

8

32

3,2

451

30

41

42

452

27

41

38,1

453

32

41

46

454

18

41

30

455

25

41

32

456

27

41

34

457

19

41

31

458

29

41

40

Склад виробів, що виготовляються наведено в табл. Г.4.

Структура складу виробів

Таблиця Г.4

номер ДСЕ

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ

Изготавли і ваемое або закуповується (І / 3)

матеріал

451-001

451

І

-

451-001

454

І

-

451-001

457

І

-

номер ДСЕ

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ

Изготавли і ваемое або закуповується (І / 3)

матеріал

451-001

458

І

-

451-002

451

І

-

451-002

453

І

-

451-002

455

І

-

451-002

456

І

-

451-004

451

І

-

451-004

452

І

-

451-004

458

І

-

451-005

451

І

-

451-005

452

І

-

451-005

453

І

-

451-005

454

І

-

451-005

455

І

-

451-007

451

І

-

451-007

456

І

-

452-001

452

І

-

452-008

452

3

-

140-120

451

І

Ml

140-120

454

І

Ml

140-120

457

І

Ml

140-120

458

І

Ml

140-120

452

І

Ml

140-120

451-004

І

Ml

140-120

451-007

І

Ml

140-121

451

І

М3

140-121

452

І

М3

140-121

453

І

М3

140-121

455

І

М3

140-121

456

і

М3

140-121

451-004

і

М3

140-122

451

і

М2

140-122

454

і

М2

номер ДСЕ

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ

Изготавли і ваемое або закуповується (І / 3)

матеріал

140-122

458

І

М2

140-122

451-004

І

М2

140-123

456

І

М4

140-123

451-007

І

М4

140-123

451-004

І

М4

140-124

451

І

Мб

140-124

452

І

Мб

140-125

452

І

М5

140-125

451-005

І

М5

140-126

452

І

М2

140-126

451-005

І

М2

140-127

451

І

М2

140-127

452

І

М2

140-127

451-001

І

М2

140-127

451-002

І

М2

140-127

451-007

І

М2

КТ 127

451-001

3

-

КТ 127

452-001

3

-

Т-7864

451-005

3

-

Т-74658

451-005

3

-

Порядок виконання роботи. В першу чергу нормалізуємо дерево виробів, включивши до складу номенклатури матеріали і фінальні вироби. В результаті отримаємо табл. Г.5.

Таблиця Г.5

Структура складу виробів, що включає матеріали

Номер ДСЕ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Виготовляється або закуповується (І / 3)

451

-

І

452

-

І

453

-

І

454

-

І

455

-

І

456

-

І

Номер ДСЕ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Виготовляється або закуповується (І / 3)

457

-

І

458

-

І

451-001

451

І

451-001

454

І

451-001

457

І

451-001

458

І

451-002

451

І

451-002

453

І

451-002

455

І

451-002

456

І

451-004

451

І

451-004

452

І

451-004

458

І

451-005

451

І

451-005

452

І

451-005

453

І

451-005

454

І

451-005

455

І

451-007

451

І

451-007

456

І

452-001

452

І

452-008

452

3

140-120

451

І

140-120

454

І

140-120

457

І

140-120

458

І

140-120

452

І

140-120

451-004

і

140-120

451-007

і

140-121

451

і

140-121

452

і

140-121

453

і

Номер ДСЕ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Виготовляється або закуповується (І / 3)

140-121

455

І

140-121

456

І

140-121

451-004

І

140-122

451

І

140-122

454

І

140-122

458

І

140-122

451-004

І

140-123

456

І

140-123

451-007

І

140-123

451-004

І

140-124

451

І

140-124

452

І

140-125

452

І

140-125

451-005

І

140-126

452

і

140-126

451-005

і

140-127

451

і

140-127

452

і

140-127

451-001

і

140-127

451-002

і

140-127

451-007

і

КТ 127

451-001

3

КТ 127

452-001

3

Т-7864

451-005

3

Т-74658

451-005

3

Ml

140-120

3

М3

140-121

3

М2

140-122

3

М2

140-126

3

М2

140-127

3

М4

140-123

3

Мб

140-124

3

М5

140-125

3

Далі визначають цехи, що випускають ДСЕ. Для ПКІ і матеріалів вказується відділ постачання. Для цього скористаємося табл. Г.2 і Г.З. Результат представлений в табл. Г.6.

Таблиця Г.6

Визначення випускають підрозділів

Номер ДСЕ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Виготовляється або закуповується (І / 3)

Що випускає підрозділ (номер цеху)

451

-

І

41

452

-

І

41

453

-

І

41

454

-

і

41

455

-

і

41

456

-

і

41

457

-

і

41

458

-

і

41

451-001

451

і

31

451-001

454

і

31

451-001

457

і

31

451-001

458

і

31

451-002

451

і

31

451-002

453

і

31

451-002

455

і

31

451-002

456

і

31

451-004

451

і

31

451-004

452

і

31

451-004

458

і

31

451-005

451

і

31

451-005

452

і

31

451-005

453

і

31

451-005

454

і

31

451-005

455

і

31

451-007

451

і

32

451-007

456

і

32

452-001

452

і

32

452-008

452

3

Відділ постачання

Номер ДСЕ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Виготовляється або закуповується (І / 3)

Що випускає підрозділ (номер цеху)

140-120

451

І

22

140-120

454

І

22

140-120

457

І

22

140-120

458

І

22

140-120

452

І

22

140-120

451-004

І

22

140-120

451-007

І

22

140-121

451

І

22

140-121

452

І

22

140-121

453

І

22

140-121

455

І

22

140-121

456

І

22

140-121

451-004

І

22

140-122

451

І

22

140-122

454

І

22

140-122

458

І

22

140-122

451-004

І

22

140-123

456

І

21

140-123

451-007

І

21

140-123

451-004

І

21

140-124

451

І

21

140-124

452

І

21

140-125

452

І

22

140-125

451-005

І

22

140-126

452

І

22

140-126

451-005

І

22

140-127

451

і

22

140-127

452

і

22

140-127

451-001

і

22

140-127

451-002

і

22

140-127

451-007

і

22

Номер ДСЕ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Виготовляється або закуповується (І / 3)

Що випускає підрозділ (номер цеху)

КТ 127

451-001

3

22

КТ 127

452-001

3

22

Т-7864

451-005

3

Відділ постачання

Т-74658

451-005

3

Відділ постачання

Ml

140-120

3

Відділ постачання

М3

140-121

3

Відділ постачання

М2

140-122

3

Відділ постачання

М2

140-126

3

Відділ постачання

М2

140-127

3

Відділ постачання

М4

140-123

3

Відділ постачання

Мб

140-124

3

Відділ постачання

М5

140-125

3

Відділ постачання

Наступним кроком розраховують розмір партії. Для складальних цехів розмір партії встановлюємо рівним одиниці. Для відділу постачання розмір партії буде розрахований самим відділом. Для проведення розрахунків за механічними цехами складемо нову таблицю, включивши в неї всі операції обробки (табл. Г.7).

Розрахунок партії проводиться за формулою (Г.2). Розглянемо цей розрахунок на прикладі деталі 140-120.

У цеху 11 виконується одна операція - розкрійна. Штучна норма часу становить 5 хв, норма підготовчо-заключного часу - 1 хв (див. Табл. Г.2). Коефіцієнт для розрахунку партії - 0,01 (див. Табл. Г.1). Тоді розмір партії складе

У цеху 21 виконується три операції. Для цього цеху розмір партії складе

Для цеху 12 розмір партії приймається рівним 1 шт.

У цеху 22 деталь також проходить три операції. Розмір партії складе

Для послідовно обробних деталі цехів доцільно прийняти загальний розмір партії. Зазвичай вибирають найбільше значення, зручне для виробництва. В даному випадку вибрано значення 26 шт.

Якщо розміри партії в різних цехах істотно розрізняються, то приймають максимальне значення. Для цеху першої черги (заготівельного) можна прийняти істотно більший розмір партії, при цьому бажано, щоб він був кратний розміру партії інших цехів. Так, для деталі 140-123 розмір партії в цеху 21 прийнятий рівним 20 шт., А в заготівельному - 1000 шт.

Після розміру партії можна приступити до розрахунку тривалості циклу виготовлення деталі в цеху за формулою (Г.1). Розглянемо розрахунок на прикладі тієї ж деталі. Штучну норму часу і норму підготовчо-заключного часу беремо з табл. Г.2. Розмір партії вже розрахований. Коефіцієнт міжопераційного пролежування і час на міжцехових передачу беремо з табл. Г. 1. Тоді тривалість циклу для цеху 11 складе

Для цеху 21 розрахунок ведеться аналогічно:

Для цеху термообробки (12) результат буде таким:

Таблиця Г. 7

Розрахунок розміру партії обробки і тривалості цехового виробничого циклу для механічних цехів

номер

ДСЕ

номер

операції

Найменування

операції

номер

цеху

партія

запуску

розрахункова,

шт.

Партія запуску прийнята, шт.

Тривалість виробничого циклу, ді.

140-120

1

розкрійна

і

20,00

26

1,68

2

Токарська

21

26,70

26

7,70

3

револьверна

21

4

фрезерна

21

5

загартування

12

-

1

3,80

6

слюсарна

22

25,00

26

2,06

7

сверлильная

22

8

слюсарна

22

номер

ДСЕ

номер

операції

Найменування

операції

номер

цеху

партія

запуску

розрахункова,

шт.

Партія запуску прийнята, шт.

Тривалість виробничого циклу, дн.

140-121

1

різка

і

66,67

60

2,90

2

револьверна

21

30,47

60

12,02

3

фрезерна

21

4

сверлильная

21

5

слюсарна

21

6

загартування

12

-

1

3,20

7

шліфувальна

22

50,00

60

3,09

140-122

1

розкрійна

11

500,00

500

11,52

2

відпустка

12

-

1

3,90

3

сверлильная

21

13,52

20

8,05

4

револьверна

21

5

фрезерна

21

6

слюсарна

21

7

Токарська

21

8

слюсарна

22

0,00

20

1,23

140-123

1

різка

11

1000,00

1000

6,26

2

сверлильная

21

17,86

20

6,71

3

револьверна

21

4

Токарська

21

5

слюсарна

21

140-124

1

різка

І

66,67

66

3,08

2

відпустка

12

-

1

5,40

3

Токарська

22

31,82

33

7,36

4

револьверна

22

5

фрезерна

21

32,50

33

4,86

6

слюсарна

21

7

фрезерна

21

8

слюсарна

21

140-125

1

різка

11

25,00

60

3,51

2

відпустка

12

-

1

6,10

3

револьверна

22

19,74

60

7,50

номер

ДСЕ

номер

операції

Найменування

операції

номер

цеху

партія

запуску

розрахункова,

шт.

Партія запуску прийнята, шт.

Тривалість виробничого циклу, дн.

4

фрезерна

21

23,03

60

14,02

5

сверлильная

21

6

фрезерна

21

7

загартування

12

-

1

3,60

8

шліфувальна

22

62,50

60

2,41

140-126

1

різка

11

200,00

200

3,10

2

Токарська

22

83,33

100

7,98

3

револьверна

22

4

фрезерна

21

25,00

100

15,77

5

слюсарна

21

6

загартування

12

-

1

2,60

7

шліфувальна

22

38,46

100

8,43

8

слюсарна

22

140-127

1

різка

11

266,67

250

4,95

2

сверлильная

22

1,61

50

13,45

3

револьверна

22

4

Токарська

22

5

слюсарна

22

6

загартування

12

-

1

3,90

7

шліфувальна

22

52,08

50

4,52

8

слюсарна

22

Для розрахунку тривалості циклу складальних цехів і розрахунку випереджень скористаємося табл. Г.8. Оскільки для цих цехів розмір партії дорівнює одиниці, тривалість циклу визначиться трудомісткістю збірки (див. Табл. Г.З), скоригованою на час міжопераційного пролежі- вання і час на міжцехових передачі (див. Табл. Г.1). Так, для цеху остаточного складання тривалість циклу складання виробу 451 складе

Для складання вузла 451-001 в цеху 31 тривалість циклу визначиться як

Таблиця Г.8

Номер ДСЕ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Виготовляється або закуповується (І / 3)

Що випускає підрозділ (номер цеху)

Тривалість циклу, дн.

Випередження запуску, дн.

Випередження випуску, дн.

випередження

випуску,

міс.

451

-

І

41

17,33

17,33

0

0

452

-

і

41

15,72

15,72

0

0

453

-

і

41

18,98

18,98

0

0

454

-

і

41

12,38

12,38

0

0

455

-

і

41

13,20

13,20

0

0

456

-

і

41

14,03

14,03

0

0

457

-

і

41

12,79

12,79

0

0

458

-

і

41

16,50

16,50

0

0

451-001

451

і

31

2,50

19,83

17,33

1

451-001

454

і

31

12,38

-

451-001

457

і

31

12,79

-

451-001

458

і

31

16,50

-

451-002

451

і

31

2,40

21,38

17,33

-

451-002

453

і

31

18,98

1

451-002

455

і

31

13,20

-

451-002

456

і

31

14,03

-

Номер Л РЄ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Изготавли іваем ос або закуповується (І / З)

Що випускає підрозділ (номер цеху)

Тривалість циклу, дн.

Випередження запуску, дн.

Випередження випуску, дн.

випередження

випуску,

міс.

451-004

451

і

31

2,30

19,63

17,33

1

451-004

452

і

31

15,72

-

451-004

458

і

31

16,50

-

451-005

451

і

31

2,32

21,30

17,33

-

451-005

452

і

31

15,72

-

451-005

453

і

31

18,98

1

451-005

454

і

31

12,38

-

451-005

455

і

31

13,20

-

451-007

451

і

32

2,40

19,73

17,33

1

451-007

456

і

32

14,03

-

452-001

452

і

32

2,64

18,36

15,72

1

452-008

452

3

Відділ постачання

-

-

15,72

1

140-120

451

і

22

-

34,25

17,33

-

140-120

454

і

22

-

12,38

-

140-120

457

і

22

-

12,79

-

140-120

458

і

22

-

16,50

-

140-120

452

і

22

-

15,72

-

140-120

451-004

і

22

-

19,63

-

140-120

451-007

і

22

-

19,73

1

зі

зі

го

Номер ДСЕ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

І з готавл і ваем е або закуповується (І / 3)

Що випускає підрозділ (номер цеху)

Тривалість циклу, дн.

Випередження запуску, дн.

Випередження випуску, дн.

випередження

випуску,

МСС.

140-121

451

І

22

-

40,84

17,33

-

140-121

452

і

22

-

15,72

-

140-121

453

і

22

-

18,98

-

140-121

455

і

22

-

13,20

-

140-121

456

і

22

-

14,03

-

140-121

451-004

і

22

-

19,63

1

140-122

451

і

22

-

44,33

17,33

-

140-122

454

і

22

-

12,38

-

140-122

458

і

22

-

16,50

-

140-122

451-004

і

22

-

19,63

1

140-123

456

і

21

-

32,70

14,03

-

140-123

451-007

і

21

-

19,73

1

140-123

451-004

і

21

-

19,63

-

140-124

451

і

21

-

38,03

17,33

1

140-124

452

і

21

-

15,72

-

140-125

452

і

22

-

58,44

15,72

-

140-125

451-005

і

22

-

21,30

2

140-126

452

і

22

-

59,18

15,72

-

140-126

451-005

і

22

-

21,30

2

Номер Л РЄ, ПКІ, матеріалу

Номер виробу або збірки, куди входить ДСЕ, ПКІ, матеріал

Изготавли іваем ос або закуповується (І / З)

Що випускає підрозділ (номер цеху)

Тривалість циклу, дн.

Випередження запуску, дн.

Випередження випуску, дн.

випередження

випуску,

міс.

140-127

451

і

22

-

48,20

17,33

-

140-127

452

і

22

-

15,72

-

140-127

451-001

і

22

-

19,83

-

140-127

451-002

і

22

-

21,38

2

140-127

451-007

і

22

-

19,73

-

КТ 127

451-001

3

22

-

-

19,83

1

КТ 127

452-001

3

22

-

-

18,36

-

Т-7864

451-005

3

Відділ постачання

-

-

21,30

2

Т-74658

451-005

3

Відділ постачання

-

-

21,30

2

Ml

140-120

3

Відділ постачання

-

-

34,25

2

М3

140-121

3

Відділ постачання

-

-

40,84

3

М2

140-122

3

Відділ постачання

-

-

44,33

-

М2

140-126

3

Відділ постачання

-

-

59,18

3

М2

140-127

3

Відділ постачання

-

-

48,20

-

М4

140-123

3

Відділ постачання

-

-

32,70

2

Мб

140-124

3

Відділ постачання

-

-

38,03

2

М5

140-125

3

Відділ постачання

-

-

58,44

3

СО

СО

зі

Розрахунок випередження випуску проводиться таким чином. Для цеху остаточного складання випередження випуску прийнято рівним нулю, тоді випередження запуску виробів в цьому цеху дорівнює тривалості циклу складання цих виробів. Ці величини одночасно є розрахунковими випередженнями випуску всіх компонентів виробів. Іншими словами, величини випередження запуску виробів в цеху остаточного складання переписуються як випередження випуску всіх позицій, які входять в даний виріб.

Оскільки один компонент (ДСЕ, ПКІ, матеріал) може входити в збірку різних виробів, для нього розраховуються різні значення випередження випуску. Для визначеності слід в подальших розрахунках використовувати максимальне значення випередження (в табл. Г.8 ці значення обведені подвійною рамкою). Випередження запуску для всіх складальних цехів визначиться як сума випередження випуску вузла і циклу його виготовлення в цьому цеху і т.д.

Обробка деталей в розглянутому прикладі проводиться в декількох цехах, тому для розрахунку випереджень слід скористатися табл. Г.9. У цю таблицю переносяться значення випередження випуску для механічних цехів з табл. Г.8. Решта вихідні дані копіюють табл. Г.7.

Випередження випуску для чергового цеху визначається як сума випередження випуску подальшого по маршруту обробки цеху і тривалості циклу обробки в цьому, наступному цеху. Наприклад, випередження випуску деталі 140-120 в цеху 12 одно випередження випуску цієї деталі в цеху 22 і тривалості циклу виробництва цієї деталі в цеху 22:

При розрахунку випередження в місцях розраховане випередження слід розділити на 20 (умовна кількість робочих днів у місяці) і округлити в більшу сторону. Результат останнього розрахунку (випередження випуску першого по маршруту обробки цеху плюс тривалість циклу виробництва деталі в цьому цеху) переноситься в табл. Г.8 як випередження випуску матеріалу, з якого виготовляється ця деталь. Остаточні результати розрахунку випереджень випуску містяться в табл. Г.9 для механічних цехів і в табл. Г.8 для всіх інших цехів і відділу постачання.

Таблиця Г.9

Розрахунок календарно-планових нормативів для механічних цехів

номер

ДСЕ

номер

операції

Найменування

операції

номер

цеху

Партія запуску, шт.

Тривалість проізвол- ного циклу, дн.

випередження

випуску

розрахункова

прийнята

дн.

міс.

140-120

1

розкрійна

і

20,00

26

1,68

32,57

2

2

Токарська

21

26,70

26

7,70

24,87

2

3

револьверна

21

номер

ДСЕ

номер

операції

Найменування

операції

номер

цеху

Партія запуску, шт.

Тривалість проізвол- ного циклу, дн.

випередження

випуску

розрахункова

прийнята

дн.

міс.

4

фрезерна

21

26,70

26

7,70

24,87

2

5

загартування

12

-

1

3,8

21,79

2

6

слюсарна

22

25,00

26

2,06

19,73

1

1

сверлильная

22

8

слюсарна

22

140-121

1

різка

11

66,67

60

2,90

37,94

2

2

револьверна

21

30,47

60

12,02

25,92

2

3

фрезерна

21

4

сверлильная

21

5

слюсарна

21

6

загартування

12

-

1

3,2

22,72

2

7

шліфувальна

22

50,00

60

3,09

19,63

1

140-122

1

розкрійна

11

500,00

500

11,52

32,81

2

2

відпустка

12

-

1

3,9

28,91

2

3

сверлильная

21

13,52

20

8,05

20,86

2

4

револьверна

21

5

фрезерна

21

6

слюсарна

21

7

Токарська

21

8

слюсарна

22

0,00

20

1,23

19,63

1

140-123

1

різка

11

1000,00

1000

6,26

26,44

2

2

сверлильная

21

17,86

20

6,71

19,73

1

3

револьверна

21

4

Токарська

21

5

слюсарна

21

номер

ДСЕ

номер

операції

Найменування

операції

номер

цеху

Партія запуску,

ШТ.

Тривалість проізвол- ного циклу, дн.

випередження

випуску

розрахункова

прийнята

дн.

міс.

140-124

1

різка

і

66,67

66

3,08

34,95

2

2

відпустка

12

-

1

5,4

29,55

2

3

Токарська

22

31,82

33

7,36

22,19

2

4

револьверна

22

5

фрезерна

21

32,50

33

4,86

17,33

1

6

слюсарна

21

7

фрезерна

21

8

слюсарна

21

140-125

1

різка

11

25,00

60

3,51

54,93

3

2

відпустка

12

-

1

6,10

48,83

3

3

револьверна

22

19,74

60

7,50

41,33

3

4

фрезерна

21

23,03

60

14,02

27,31

2

5

сверлильная

21

6

фрезерна

21

7

загартування

12

-

1

3,60

23,71

2

8

шліфувальна

22

62,50

60

2,41

21,30

2

140-126

1

різка

11

200,00

200

3,10

56,08

3

2

Токарська

22

83,33

100

7,98

48,10

3

3

револьверна

22

4

фрезерна

21

25,00

100

15,77

32,33

2

5

слюсарна

21

6

загартування

12

-

1

2,6

29,73

2

7

шліфувальна

22

38,46

100

8,43

21,30

2

8

слюсарна

22

номер

ДСЕ

номер

операції

Найменування

операції

номер

цеху

Партія запуску, шт.

Тривалість проізвол- ного циклу, дн.

випередження

випуску

розрахункова

прийнята

дн.

міс.

140-127

1

різка

і

266,67

250

4,95

43,25

3

2

сверлильная

22

1,61

50

13,45

29,80

2

3

револьверна

22

4

Токарська

22

5

слюсарна

22

6

загартування

12

-

1

3,9

25,90

2

7

шліфувальна

22

52,08

50

4,52

21,38

2

8

слюсарна

22

-

ПріложеніеД

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >