Облік зобов'язань

Розділ "Зобов'язання" включає в себе вісім груп, з яких КУ застосовують три:

  • - 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями";
  • - 030300000 "Розрахунки по платежах до бюджетів";
  • - 030400000 "Інші розрахунки з кредиторами".

Записи щодо відображення в бюджетному обліку операцій з розрахунків залежать від виду зобов'язань. Приміром, при розрахунках за прийнятими зобов'язаннями з постачальниками, підрядниками та виконавцями послуг виконуються такі бухгалтерські записи (табл. 5.14).

Облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться на рахунку, що містить відповідні аналітичні коди виду синтетичного рахунку об'єкта обліку:

Таблиця 5.14. Відображення операцій з розрахунків з постачальниками, підрядниками та виконавцями послуг

Зміст операції

Бухгалтерський запис

Дебет

Кредит

Визнання витрат установою

140120200 (за відповідними Косгеї витрат)

1302хх730

Придбання матеріальних запасів

1105хх340

130234730

Придбання основних засобів - іншого рухомого майна

110631310

130231730

Списання на розрахунки з постачальниками сум

попередньої оплати за роботи, послуги, товари

1302хх830

1206хх660

Перерахування коштів постачальникам в оплату матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг

1302хх830

130405000 (за відповідними Косгеї витрат)

  • - 030401000 "Розрахунки за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження". На рахунку враховуються суми, що надійшли в тимчасове розпорядження установи і підлягають при настанні певних умов поверненню або перерахуванню за призначенням;
  • - 030402000 "Розрахунки з депонентами". На рахунку враховуються суми оплати праці та стипендій, не одержані в установлений строк. Облік депонованих сум з оплати праці та стипендіях ведеться в Книзі аналітичного обліку депонованої оплати праці, грошового забезпечення військовослужбовців та стипендій;
  • - 030403000 "Розрахунки за утримань з виплат з оплати праці". На рахунку враховуються розрахунки по утримань із заробітної плати та грошового забезпечення, стипендій; безготівковими перерахуваннями на рахунки у вклади співробітників установи; внескам за договорами добровільного страхування; внесках на пенсійне страхування; сумам членських профспілкових внесків; виконавчими листами та іншими документами;
  • - 030404000 "Внутрівідомчі розрахунки". На рахунку враховуються внутрішні розрахунки між головними розпорядниками, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, які у їхньому віданні, з надходження і вибуття бюджетних нефінансових, фінансових активів та зобов'язань між ними, а також внутрішні розрахунки з централізованого постачання, і розрахунків за коштами від приносить дохід діяльності між головною установою і відокремленим підрозділом без юридичної особи в частині операцій з централізації і розподілу грошових коштів;
  • - 030405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом". Платежі з бюджету обліковуються на підставі документів, прикладених до виписки з рахунку бюджету, що надається фінансовим органом відповідним головним розпорядникам (розпорядникам) одержувачами коштів бюджету.

При поставці матеріальних цінностей, виконання робіт, наданні послуг постачальники (підрядники) пред'являють установі наступні супровідні документи: рахунок; накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг; рахунки-фактури; інші документи (специфікації, сертифікати, посвідчення якості та ін.).

Рахунок є документом, що видається постачальником покупцеві з пропозицією здійснити платіж за певні матеріальні цінності (роботи, послуги), перераховані в рахунку.

Рахунок-фактура є документом, є підставою для прийняття установою-покупцем пред'явлених постачальником матеріальних цінностей (робіт, послуг), майнових прав, сум ПДВ до відрахування в порядку, передбаченому податковим законодавством.

Накладні є первинними обліковими документами, застосовуваними для оформлення надходження або відпуску матеріальних цінностей.

Супровідні документи постачальника поряд з платіжними документами установи служать підставою для відображення операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками в бюджетному обліку.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками за поставлені матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи ведеться в Журналі операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками, а також в Картці обліку коштів і розрахунків.

Журнал операцій складається на підставі платіжних документів, товарно-транспортних накладних на отримання матеріальних цінностей, рахунків на оплату виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-здачі виконаних робіт і наданих послуг.

У Головну книгу переносяться обороти, за винятком операцій з оплати, які відображаються у відповідних журналах операцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >