Особливості проведення інвентаризації окремих видів майна

Інвентаризація основних засобів

Інструкції та методичні вказівки наказують до початку інвентаризації основних засобів перевірити:

  • а) наявність і стан інвентарних карток обліку основних засобів, інвентарних карток групового обліку основних засобів, описів інвентарних карток з обліку основних засобів, інвентарних списків нефінансових активів, за винятком бібліотечних фондів, коштовностей і ювелірних виробів, та інших регістрів аналітичного обліку;
  • б) наявність і стан технічних паспортів або іншої технічної документації;
  • в) наявність документів на основні засоби, здані чи прийняті організацією в оренду, на зберігання і в тимчасове користування. За відсутності документів необхідно забезпечити їх отримання чи оформлення, наприклад, шляхом здійснення запиту.

Це необхідно для того, щоб при виявленні розбіжностей і неточностей в регістрах бюджетного обліку була можливість своєчасно внести відповідні виправлення та уточнення. В описі заносяться повне найменування майна, призначення, інвентарні номери, заводські номери, номери основних комплектуючих агрегатів і пристроїв, основні технічні або експлуатаційні показники. На основні засоби, не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, інвентаризаційна комісія складає окремий опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що призвели ці об'єкти до непридатності (псування, повний знос і т.п.).

При інвентаризації тварин, що відносяться до основних засобів (службові собаки, робоча худоба), відомості про них заносяться до опису, в яких зазначаються: номер тварини (бірка, тавро), кличка тварини, рік народження, порода, стать, масть, вгодованість і первісна вартість.

Інвентаризація нематеріальних активів

При інвентаризації нематеріальних активів перевіряється наявність документів, підтверджуючих існування даного активу і виключного права на нього у бюджетної установи; відображення нематеріальних активів в бюджетному обліку.

При виявленні об'єктів, не прийнятих на бюджетний облік, але відповідають визначенню нематеріальних активів згідно Інструкції по бюджетному обліку, проводиться експертна оцінка їх вартості з метою подальшої постановки на бюджетний облік.

Інвентаризація невироблених активів

При інвентаризації невироблених активів перевіряється наявність документів, що підтверджують знаходження даних об'єктів у розпорядженні установи; виявляється відображення невироблених активів в бюджетному обліку; оцінюється якісний стан об'єкта невироблених активів (наприклад, чи проводити меліоративні роботи (осушення або іригацію) земельних ділянок).

Інвентаризація матеріальних запасів

Перед проведенням інвентаризації на складах (базах, коморах) матеріально відповідальні особи повинні розсортувати і укласти за найменуваннями, сортами, розмірами тощо всі матеріальні запаси і вивести підсумки в книгах і картках складського обліку. Також повинні бути вивішені інвентаризаційні ярлики (форма по ОКУД 0317003) з докладними відомостями, що характеризують ці запаси, із зазначенням їх якості, кількості, ваги або заходи.

Матеріальні запаси (паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, медикаменти і перев'язувальні засоби, обмундирування, будівельні матеріали, господарські та канцелярські приналежності, тара та інші матеріальні запаси) заносять у опису по кожному окремому найменуванню із зазначенням виду, групи, кількості й інших необхідних даних (артикулу, сорти і др.). Наявність паливно-мастильних матеріалів в баках машин та ін. Техніки змиритися на початку робочого дня перед виїздом техніки з гаражів в перший день проведення інвентаризації ПММ відповідно до наказу про проведення інвентаризації.

Матеріальні запаси, що знаходяться в експлуатації, але котрі увійшли в бюджетному обліку (у тому числі на позабалансових рахунках), инвентаризуются за місцями їх знаходження і матеріально відповідальних осіб, на зберіганні у яких вони знаходяться.

Предмети м'якого інвентарю, спецодягу, інші матеріальні запаси, видані в індивідуальне користування вихованцям (учням) та працівникам, инвентаризуются шляхом звіряння даних аналітичного обліку за відповідними рахунками бюджетного обліку з інформацією, представленою відповідальними за дані предмети особами. Інвентаризаційні описи із зазначених предметів підписуються отримали це майно особами у відповідних, спеціально відведених для цих цілей, графах інвентаризаційних описів.

Предмети м'якого інвентарю, відправлені в прання або ремонт, включаються в інвентаризаційний опис на підставі відомостей - накладних або квитанцій організацій, що здійснюють ці послуги.

Тара включається до інвентаризаційних описів за видами, цільовим призначенням і якісного стану (нова, колишня у вживанні, потребує ремонту й т.д.).

Охоронні і їздові собаки, тварини на відгодівлі, молодняк свиней, овець і кіз, птиця, кролі, риба, сім'ї бджіл та інші види тварин, що обліковуються як матеріальні запаси, включаються в описи згідно з номенклатурою, прийнятою в облікових регістрах, із зазначенням кількості голів і живої маси (ваги) по кожній групі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >