Стягнення збитку

Збиток можна стягнути з працівника як без звернення до суду (за наказом керівника), так і в судовому порядку. Якщо збиток не перевищує середньомісячного заробітку працівника, він може бути стягнуто з нього без звернення до суду.

Розрахунковим періодом для обчислення середнього заробітку для стягнення шкоди з працівника є 12 місяців, що передують місяцю заподіяння шкоди або 12 місяців, що передують місяцю виявлення шкоди.

Для стягнення шкоди середньомісячний заробіток визначається: сума фактично нарахованої заробітної плати за розрахунковий період ділиться на 12.

Якщо працівник не згоден з притягненням його до матеріальної відповідальності, чекати, поки він оскаржить це рішення в суді (цей термін складає 3 місяці), не треба. Можна починати процедуру стягнення відразу. Але якщо працівник суд виграє, утримані кошти необхідно повернути.

Якщо працівник згоден відшкодувати збитки добровільно, то він повинен написати письмове зобов'язання відшкодувати його грошима, надати натомість аналогічне майно, відремонтувати старе і вказати термін, протягом якого він виконає це зобов'язання.

Якщо з моменту заподіяння шкоди закінчився місяць або розмір шкоди перевищує середньомісячний заробіток працівника, а питання не врегульоване, роботодавець може звернутися з позовною заявою про притягнення працівника до матеріальної відповідальності до суду протягом строку позовної давності - одного року (ст. 392 Трудового кодексу РФ) .

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність можна укладати і з сумісниками, оскільки ніяких обмежень в цьому відношенні Трудовий кодекс РФ не містить.

У випадку, коли винні особи не встановлені, списання з бюджетного обліку нестач основних засобів можливе тільки на підставі документів, отриманих від органів внутрішніх справ.

Узагальнення даних про конкретний фізичну чи юридичну особу, яка зобов'язана відшкодувати недостачу, необхідно здійснювати в Картці обліку коштів і розрахунків за кожною винною особою із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, дати виникнення заборгованості та суми нестачі.

Облік результатів інвентаризації

При наявності виявлених у процесі інвентаризації недостач або надлишків майна керівник установи видає наказ, в якому зазначаються такі відомості:

  • - Суми недостач, зараховують на винних осіб;
  • - Суми, що підлягають списанню на результати діяльності установи в межах наданих керівнику повноважень;
  • - Про призначення розслідування у разі втрати майна або неможливості встановлення винних у недостачі майна осіб;
  • - Про постановку на бюджетний облік за відповідними рахунками виявлених лишків майна.

Результати інвентаризації повинні бути відображені в бюджетному обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - у бюджетній звітності за поточний фінансовий рік.

Типові записи з відображення в бюджетному обліку результатів інвентаризації наведено в табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Відображення в обліку результатів інвентаризації

Зміст операції

Бухгалтерський запис

Дебет

Кредит

Оприбуткування надлишків основних засобів, матеріальних запасів, грошових коштів та грошових документів у касі, виявлених при інвентаризації

Оприбуткування за ринковою вартістю надлишків основних засобів, виявлених при інвентаризації

1101хх310

140110180

11рінятіе до обліку за ринковою вартістю лишків матеріальних запасів, виявлених при інвентаризації

0105хх340

040110180

Прийняття до обліку неврахованих готівкових коштів у касі, виявлених при інвентаризації

020134510

040110180

Прийняття до обліку неврахованих грошових документів у касі, виявлених при інвентаризації

020135510

040110180

Відображення нестач основних засобів, матеріальних запасів, грошових коштів та грошових документів у касі, віднесених за рахунок винних осіб

Списання суми нарахованої амортизації за відсутньою основних засобів

0104хх410

0101хх410

Списання залишкової вартості відсутніх основних засобів

040110172

0101хх410

Відображення нестачі об'єктів основних засобів за поточною ринковою вартістю (після списання основних засобів з балансу)

020971560

040110172

Позабалансовий

рахунок 21 "Основні

кошти

до 3000 рублів

включно

в експлуатації "

Списання нестач і втрат від псування матеріальних запасів

040110172

0105хх440

Відображення сум нестач, розкрадань за поточною ринковою вартістю (після списання матеріальних запасів з балансу)

020974560

040110172

Суми виявлених нестач готівкових коштів у касі установи

020981560

020134610

Суми виявлених нестач грошових документів у касі установи

020982560

020135610

Відображення сум, що надійшли в касу в відшкодування заподіяної шкоди

За основними засобами

020134510

020971660

За матеріальним запасам

020974660

За готівковим грошовим коштам

020981660

По грошовим документам

020982660

Зарахування сум, що надійшли в відшкодування нестач, на особовий рахунок установи в рамках бюджетної діяльності

За основними засобами, матеріальним запасам готівковим грошовим коштам, грошовим документам

121003560 120111510

120134610 121003660

Перерахування в дохід бюджету надійшли на особовий рахунок установи сум в відшкодування збитку

За основними засобами

030305830 040110172

120111610 030305730

За матеріальним запасам

За готівковим грошовим коштам

По грошовим документам

Утримання із заробітної плати співробітника сум, нарахованих у відшкодування заподіяної шкоди

Утримання із заробітної плати співробітника сум, нарахованих до відшкодування заподіяної шкоди

030211830

030403730

Залік в рахунок погашення заборгованості винної особи та перерахування в дохід бюджету суми проведених утримань із заробітної плати в відшкодування заподіяної шкоди

За основними засобами

130403830 130305830

120971660 130405211

За матеріальним запасам

130403830 130305830

120974660 130405211

За готівковим грошовим коштам

130403830 130305830

120981730 120982730 130405211

По грошовим документам

Перерахування винною особою в безготівковому порядку в дохід бюджету суми відшкодування недостач (на підставі повідомлення про перерахування)

За основними засобами

040110172

120971660

За матеріальним запасам

120974660

За готівковим грошовим коштам

120981660 120982660

По грошовим документам

Списання з балансу суми нестачі з причини невстановлення винних осіб

За основними засобами

040110172

020971660

За матеріальним запасам

020974660

За готівковим грошовим коштам

020981660

По грошовим документам

020982730

Списання нестач, що утворилися внаслідок терористичних актів, інших дій

Списання суми нарахованої амортизації за відсутньою основних засобів

0104хх410

0101хх410

Списання залишкової вартості відсутніх основних засобів

040110172

0101хх410

Списання нестач матеріальних запасів

040110172

0105хх440

Відшкодування заподіяної шкоди в натуральній формі

040110172

020971660 020974660

Отже, інвентаризація дозволяє забезпечити збереження фінансових і нефінансових активів, сформувати достовірну бюджетну звітність з підтвердженням сум показників балансу одержувача коштів бюджету, у тому числі значаться на позабалансових рахунках.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >