Зміст Пояснювальної записки до звіту

Пояснювальна записка до звіту повинна містити аналіз виконання бюджетного кошторису та бюджетної звітності, результатів виконання показників основної діяльності (державних і муніципальних завдань), інші необхідні для цілей управління відомості.

Пояснювальна записка складається з 5 розділів, включає в себе 7 таблиць, 14 додатків. У табл. 10.1 наведені структура пояснювальної записки та перелік форм розділів, які заповнюють казенні установи.

Таблиця 10.1. Структура Пояснювальної записки до звіту

Номер

розділу

Найменування розділів Пояснювальної записки до звіту

Перелік форм розділу Пояснювальної записки до звіту

1

Організаційна структура суб'єкта бюджетної звітності

Таблиця № 1

2

Результати діяльності суб'єкта бюджетної звітності

Таблиця № 2; ф. 0503162

3

Аналіз звіту про виконання бюджету суб'єктом бюджетної звітності

Таблиця №3; ф. 0503164

4

Аналіз показників фінансової звітності суб'єкта бюджетної звітності

Ф. 0503168; ф.0503169; ф. 0503173 (при реорганізації установи та зміні законодавства з обліку); ф. 0503176; ф. 0503178

5

Інші питання діяльності суб'єкта бюджетної звітності

Таблиці № 4, 5,6, 7; ф.0503177

У таблиці № 1 Пояснювальної записки "Відомості про основні напрямки діяльності" вказується інформація про мету діяльності КУ, а також випливають з них напрямки діяльності (функції) із стислим обґрунтуванням відповідності цілей і напрямів діяльності (функцій) його установчим документам:

  • - У графі 1 вказуються цілі, для виконання яких створено та функціонує установа;
  • - У графі 2 - коротка характеристика цілей діяльності шляхом відображення основних напрямків діяльності та функцій КУ в рамках реалізації встановлених цілей;
  • - У графі 3 - правове обгрунтування встановлених у графах 1 і 2 цілей і функцій у відповідності з діючими нормативними правовими та організаційно-розпорядчими документами. Наприклад, для закладів освіти це будуть: Закон РФ від 10 липня 1992 № 3266-1 "Про освіту", статут, Типове положення про загальноосвітню установу, Генеральний дозвіл.

У таблиці № 2 "Відомості про заходи щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів" зазначається інформація про заходи щодо підвищення ефективності бюджетних коштів, проводяться бюджетною установою на підставі організаційно-розпорядчих документів головного розпорядника (розпорядника) і одержувача коштів бюджету:

  • - У графі 1 вказується перелік заходів щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів;
  • - У графах 2-4 зазначаються реквізити відповідних організаційно-розпорядчих документів;
  • - У графі 5 вказуються результати застосування заходів (із зазначенням показників, що характеризують ступінь їх результативності).

Зразок заповнення таблиці № 2 Пояснювальної записки наведено в табл. 10.2.

Таблиця 10.2. Відомості про заходи щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів

Перелік заходів

Розпорядчий документ

Результати вжитих заходів

найменування

номер

дата

1

2

3

4

5

Введення норм витрати офісного паперу

Наказ

18

01.02.200_

Економія бюджетних коштів за Косгеї 340 на суму 10 500 руб.

Списання автотранспорту але причини непридатності

Розпорядження головного розпорядника бюджетних коштів

15

10.03.200_

Економія коштів за Косгеї 226 з транспортного податку в сумі 5100 руб.

і т.д.

У таблиці № 4 "Відомості про особливості бюджетного обліку" розкриваються права самостійного визначення обліку операцій з активами і зобов'язаннями, галузеві особливості, розроблені відповідними органами виконавчої влади та затверджених в установленому порядку.

Інформація в таблиці № 5 "Відомості про результати заходів внутрішнього контролю" (табл. 10.3) характеризує результати проведених у звітному періоді заходів щодо внутрішнього контролю дотримання вимог бюджетного законодавства, дотриманням фінансової дисципліни та ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, а також правильним веденням бюджетного обліку і складанням бюджетної звітності в казенній установі:

  • - У графі 1 указується тип контрольних заходів (попередній, поточний, наступний);
  • - У графі 2 вказується перелік заходів внутрішнього контролю;
  • - У графі 3 вказується перелік запобігли в результаті заходів внутрішнього контролю порушень;
  • - У графі 4 вказується перелік виявлених порушень та заходи щодо їх усунення.

Таблиця 10.3. Відомості про результати заходів внутрішнього контролю

Тип контрольних заходів

Найменування заходів

Виявлені порушення

Заходи щодо усунення

1

2

3

4

Попередній контроль

Моніторинг цін на товари, послуги, роботи до здійснення процедури відповідно до Федерального закону від 21.07.2005 р № 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб"

Завищені розцінки при складанні бюджетного кошторису по Косгеї 225 "Проведення дезінфекції та дератизації приміщень"

Коригування переліку потреб: збільшення переліку послуг з Косгеї 225

Поточний контроль

Належне виконання договірних зобов'язань підрядниками

перевищений термін виконання ремонтних робіт за договором

Підрядник перерахував у дохід бюджету відповідно до договору штраф у розмірі 8700 руб.

Подальший контроль

Перевірка відповідності переліку та номенклатури отриманих установою товарів, робіт, послуг переліками, зазначеним постачальниками

Встановлено факт отриманих основних засобів, оплачених за КОСГУ340

Вироблено відновлення касових видатків у повній сумі

У таблиці № 6 "Відомості про проведення інвентаризацій" відображаються результати проведених у звітному періоді інвентаризацій майна і зобов'язань в частині виявлених розбіжностей. Вказуються причини проведення інвентаризації, дата і номер наказу, код рахунку бюджетного обліку, за яким виявлено розбіжності, а також заходи, що вживаються для усунення виявлених при проведенні інвентаризації недоліків.

Дана таблиця заповнюється на підставі відомостей актів інвентаризації і протоколів рішень інвентаризаційної комісії (табл. 10.4).

Таблиця 10.4. Відомості про проведення інвентаризацій

Відомості про проведення інвентаризацій

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >