ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Що слід розуміти під терміном «безпечне технологічне обладнання»?
 • 2. На яких етапах створення виробничих об'єктів повинна забезпечуватися конструктивна безпеку технологічного обладнання?
 • 3. Перерахуйте найбільш істотні особливості програми забезпечення безпеки створюваного технологічного обладнання.
 • 4. Вкажіть конструктивні способи і засоби підвищення безвідмовності і ергономіки створюваних технічних пристроїв.
 • 5. Чому потрібно займатися профвідбору персоналу, призначеного для експлуатації створюваних виробничих об'єктів?
 • 6. Які документи зазвичай використовуються при проведенні та оформленні результатів профвідбору персоналу?
 • 7. У чому проявляється ігнорування непридатності людей до складних професій?
 • 8. Чому необхідно вчити людей теоретично і практично при їх підготовці по техніці безпеки?
 • 9. Чому особлива увага при підготовці по техніці безпеки слід приділяти відпрацюванню нестандартних ситуацій?
 • 10. Яким способом може бути обгрунтована необхідна тривалість навчання персоналу безпечним прийомам робіт на техніці?
 • 11. Що повинно використовуватися в якості критеріїв обґрунтування або оцінки необхідної тривалості навчання людей заходам безпеки?
 • 12. Поясніть сутність помилок першого і другого роду стосовно контролю якості підготовки персоналу інструктором.
 • 13. Охарактеризуйте чинники робочого середовища, підвищують можливість появи техногенних пригод.
 • 14. Яким чином шкідливому впливу факторів робочого середовища слід враховувати при прогнозуванні величини відповідного ризику?
 • 15. Що означають коефіцієнти дискомфортности і екстремальності робочого середовища?
 • 16. Які документи і результати можуть бути використані при визначенні значень коефіцієнтів дискомфортности і екстремальності робочого середовища?
 • 17. Чому треба врахувати зміну психофізіологічних властивостей людини, і як це можна робити з метою попередження техногенних пригод?
 • 18. Які допущення дозволяють врахувати якості засобів захисту персоналу від шкідливих виробничих факторів?
 • 19. Як враховується шкідливість робочого середовища при уточненому кількісному прогнозі показників безпеки створюваних об'єктів?
 • 20. Перелічіть завдання, які вирішуються за допомогою моделей накопичення пошкоджень в засобах захисту персоналу.

Ситуаційна задача. Під час обговорення програми забезпечення безпечної експлуатації створюваної техніки виникли суперечки щодо пріоритетності пропонованих для цього рішень. Наведіть аргументи про перевагу того порядку їх реалізації, який вказаний на рис. 4.1, в його прямокутниках зі стрілками, що входять в них з ромбів з номерами 5-7 і 23-26.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >