Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКІВ
Переглянути оригінал

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Для яких технічних пристроїв актуальна проблема оцінки залишкового ресурсу?
 • 2. Перерахуйте параметри, що визначають ресурс безпечної експлуатації технічних систем і їх вузлів.
 • 3. Вкажіть методи, найбільш часто застосовуються для прогнозу параметрів, що визначають ресурс безпечної експлуатації технічних систем і їх вузлів.
 • 4. Назвіть критерії нормування і оцінки часу до настання граничного стану відповідальних ОТУ.
 • 5. За рахунок якої інформації можна підвищити достовірність прогнозу часу до настання граничного стану відповідальних ОТУ?
 • 6. За допомогою яких кількісних характеристик оцінюються умови, необхідні і достатні для прийняття рішення про подібність технічних об'єктів або процесів?
 • 7. У чому полягає відмінність таких характеристик теорії подібності, як інваріант подоби і показник подібності?
 • 8. За допомогою яких параметрів напружено-деформованого стану розраховуються інваріант і показник подібності методами подібності в надійності?
 • 9. У чому полягає сутність концепції еволюційного накопичення пошкоджуваності в конструкційному матеріалі?
 • 10. Які положення нелінійної динаміки використовуються при прогнозі вичерпання тривалої міцності механічних елементів?
 • 11. Перерахуйте параметри порядку, що визначають процес втрати суцільності конструкційним матеріалом.
 • 12. Чому утворення тріщин конструкційний матеріал починається в при поверхневому шарі?
 • 13. Які механізми лежать в основі освіти і розвитку тріщин в зонах потенційного руйнування механічних елементів?
 • 14. Які три стадії характерні для швидкості утворення тріщин при статичному навантаженні і втомному руйнуванні механічних елементів?
 • 15. Чому прогноз гамма-процентного залишкового ресурсу механічних елементів повинен здійснюватися з позицій імовірнісного ризик-аналізу?
 • 16. Вкажіть методи можливого виявлення критично значущих частин складної технічної системи.
 • 17. Моделі якого типу більш придатні для прогнозу параметрів безпечної експлуатації систем, що складаються з приблизно рівнозначні частин?
 • 18. Які вихідні дані необхідні для кількісного аналізу моделей прогнозу параметрів безпечної експлуатації систем?
 • 19. Як ви розумієте наступне твердження: «гамма-процентний залишковий ресурс критично важливого елемента становить 10 000 ч», якщо g = 90%?
 • 20. Як буде змінюватися гамма-процентний залишковий ресурс критично важливого елемента при збільшенні і зменшенні заздалегідь заданої величини ймовірності g ?

Ситуаційна задача. Використовуючи наведені в табл. 7.4 відомості про найменування та параметрах значущості передумов до розгону турбіни, оцініть, наскільки ефективніше знижувати ймовірність подібного небажаного явища на одну і ту ж невелику величину, наприклад, що не перевищує 10 -5 , якщо необхідні для цього кошти вкладати в зменшення ймовірностей передумов з номерами 12 і 16?

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук