Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК)

Роботи з міжнародного співробітництва в галузі електротехніки були розпочаті в 1881 році, коли був скликаний перший Міжнародний конгрес з електрики. У 1904 р на засіданні урядових делегатів Міжнародного конгресу з електрики в Сент-Луїсі (США) було прийнято рішення про необхідність створення спеціального органу, що займається питаннями стандартизації термінології і параметрів електричних машин.

Формальне створення такого органу - Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) - відбулося в 1906 р в Лондоні на конференції представників 13 країн.

Сфери діяльності ISO та ІЕС чітко розмежовані - МЕК займається стандартизацією в області електротехніки, електроніки, радіозв'язку, приладобудування, ІСО - у всіх інших галузях.

Офіційні мови МЕК - англійська, французька і російська.

Цілями МЕК, згідно з її Статутом, є сприяння міжнародній співпраці у вирішенні питань стандартизації та суміжних з ним проблем в області електротехніки і радіоелектроніки.

Основним завданням комісії є розробка міжнародних стандартів у названій області.

Вищим керівним органом МЕК є Рада, в якому представлені всі національні комітети країн (рис. 4.2). Виборними посадовими особами є президент (обирається на трирічний період), віце-президент, скарбник і генеральний секретар. Рада збирається щорічно на свої засідання по черзі в різних країнах і розглядає всі питання діяльності МЕК як технічного, гак і адміністративного та фінансового характеру. При Раді діє фінансовий комітет і комітет з питань стандартизації споживчих товарів.

При Раді МЕК створено Комітет дії, який за дорученням Ради розглядає всі питання. Комітет дії підзвітний у своїй роботі Раді та подає йому свої рішення на затвердження. У його функції входять: контроль та координація роботи технічних комітетів (ТК), визначення нових напрямків робіт, вирішення питань, пов'язаних із застосуванням стандартів МЕК, розробка методичних документів з технічної роботи, співпраця з іншими організаціями.

Бюджет МЕК, як і бюджет ІСО, складається з внесків країн і надходжень від продажу міжнародних стандартів.

Структура технічних органів МЕК така ж, як і ІСО: технічні комітети (ТК), підкомітети (ПК) і робочі групи (РГ). В цілому в МЕК створено понад 80 ТК, частина яких розробляє міжнародні стандарти загальнотехнічного і міжгалузевого характеру (наприклад, комітети з термінології, графічних зображень, стандартним напруженням і частотам, кліматичним випробуванням та ін.), А інша - стандарти на конкретні види продукції (трансформатори , вироби електронної техніки, побутова радіоелектронна апаратура та ін.).

Процедура розробки стандартів МЕК регламентується її Статутом, Правилами процедури та Загальними директивами щодо технічної роботи.

В даний час розроблено більше двох тисяч міжнародних стандартів МЕК. Стандарти МЕК є більш повними, ніж стандарти ІСО, з точки зору наявності в них технічних вимог до продукції, методам її випробувань. Це пояснюється тим, що вимоги з безпеки є провідними у вимогах на продукцію, що входить в сферу діяльності МЕК, а досвід роботи, накопичений протягом багатьох десятиліть, дозволяє більш повно вирішувати питання стандартизації.

Міжнародні стандарти МЕК є більш прийнятними для застосування в країнах-членах без їх переробки.

Стандарти МЕК розробляються в технічних комітетах або подкомитетах. Правила процедури МЕК встановлюють порядок розробки стандартів МЕК, який ідентичний порядку розробки стандартів ІСО.

Стандарти МЕК носять рекомендаційний характер, і країни мають повну незалежність питаннях їх застосування на національному рівні (крім країн, що входять в ГАТТ), проте вони здобувають обов'язковий характер у разі виходу продукції на світовий ринок.

Основними об'єктами стандартизації МЕК є матеріали, що застосовуються в електротехніці (рідкі, тверді і газоподібні діелектрики, магнітні матеріали, мідь, алюміній і його сплави), електротехнічне обладнання загальнопромислового призначення (двигуни, зварювальні апарати, світлотехнічне обладнання, реле, низьковольтні апарати, розподільні пристрої, приводи, кабель і т. д.), електроенергетичне обладнання (парові і гідравлічні турбіни, ЛЕП, генератори, трансформатори), вироби електронної промисловості (дискретні напівпровідникові прилади, інтегральні схеми, мікропроцесори, друковані плати і схеми), електронне обладнання побутового та виробничого призначення , електроінструмент, електротехнічне та електронне обладнання, яке в окремих галузях промисловості і в медицині.

Один із провідних напрямків стандартизації в МЕК - розробка термінологічних стандартів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >