НАРОДЖУВАНІСТЬ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ

Під народжуваністю в демографічній науці розуміється процес дітонародження в сукупності людей, складових покоління, або в сукупності поколінь - населенні 1 .

Для характеристики інтенсивності народжуваності використовують різні показники, найбільш поширеним з яких є загальний коефіцієнт народжуваності (ОКР).

Загальний коефіцієнт народжуваності - це відношення числа народжених живими протягом календарного року до середньорічної чисельності населення.

Для зручності порівняння територій з різною чисельністю населення, як правило, ОКР розраховується на 1000 чоловік населення і вимірюється в проміле (% о):

де N - число народжених в цей період дітей; Т - період (років); Р - чисельність населення на середину періоду.

Простота обчислення ОКР і його зручність для порівняння па різних територіях роблять даний показник основною характеристикою народжуваності.

За шкалою оцінки, запропонованої в 1960-і рр. відомими радянськими демографами Б. Ц. Урланісом і В. А. Борисовим [1] [2] , ОКР, що мають значення менше 16% о, характеризують народжуваність як низьку, в діапазоні від 16 до 24 - середню, від 25 до 29 - вище середнього, від 30 до 39 - високу, а більше 40% о - дуже високу. За останні 50 років, в зв'язку з загальним зниженням показників народжуваності як в Росії, так і в світі, в цілому наведена вище шкала оцінки вже застаріла і потребує перегляду.

Необхідно відзначити, що за історію людства народжуваність населення в світі неухильно знижувалася, хоча до середини XVIII століття при сприятливих умовах [3] вона повсюдно наближалася до фізіологічного максимуму - 50-60% о в рік. З розвитком медицини, підвищенням культурного рівня і залученням жінок до суспільного виробництва народжуваність почала поступово знижуватися. На початку XX ст. середня народжуваність в світі становила 40-45% о, в 1950-1955 рр. - 37, а в середині 1980-х рр. - вже 26% о у рік. Сьогодні середнє значення народжуваності на Землі дорівнює 20% про і продовжує знижуватися.

При цьому темпи зниження народжуваності в різних регіонах і країнах світу суттєво різняться (табл. 6.1). Так, якщо в цілому в світі за період з 1950 по 2015 р ОКР знизився з 37 до 20% о, то в Індії за той же період цей показник змінився з 40 до 21, в Китаї - з 36 до 12, Росії - з 31 до 13, Японії - з 28 до 8, Німеччини - з 26 до 8% о.

Динаміка ОКР в 1970-2015 рр. по регіонах світу

регіон світу

ОКР (в середньому за рік),% о

1971-1975 рр.

2011-2015 рр.

Весь світ

31,5

20,0

Європа

16,1

11,0

Азія, в тому числі

36,2

18,2

Західна Азія

42,8

21,9

Центральна і Південна Азія

41,9

22,4

Східна Азія

26,2

12,0

Південно-Східна Азія

42,4

19,6

Африка, в тому числі

46,3

36,2

Північна Африка

43,3

29,2

Тропічна Африка

47,1

37,8

Америка, в тому числі

28,7

16,4

Північна Америка

16,5

12,3

Латинська Америка

36,9

18,4

Австралія та Океанія

24,8

17,8

Сьогодні максимальне значення ОКР спостерігається в країнах Тропічної Африки - в 2015 р в 43 країнах з 55 він перевищував 30% о, а в таких державах, як Буркіна-Фасо, Гамбія, Малі, Нігер, Бурунді, Мозамбік, Сомалі, Замбія, Центральноафриканська Республіка (ЦАР), Ангола, Чад, Демократична Республіка Конго, ОКР перевищує 40% о. Серед країн світу з найбільш високими показниками народжуваності слід зазначити Східний Тимор (36% о), Афганістан (35), Ємен (33). У західній півкулі максимальне значення ОКР вже не перевищує 30% о і найбільші показники характерні для таких країн, як Гаїті (28), Болівія (26), Гватемала (25) (рис. 6.1).

Якщо найбільші показники ДКР притаманні найменш економічно розвиненим країнам світу, то мінімальні значення, навпаки, спостерігаються в постіндустріальних країнах Європи і Азії. Для більшості європейських держав ОКР в даний час складає 10-12% о, а в таких країнах, як Німеччина, Угорщина, Болгарія, Румунія, Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Греція, Італія, Португалія, Іспанія, він не перевищує 8- 9% о. Аналогічні показники народжуваності характерні і для деяких країн Азії, таких як Японія, Південна Корея, Сінгапур і Тайвань.

Однак ОКР дає не повний опис ситуації з народжуваністю, так як на його значення сильно впливає статева і вікова структура населення. Якщо в групах населення, для яких розраховується ОКР, питома вага жінок дітородного віку буде істотно відрізнятися, це неминуче відіб'ється на кількості народжених дітей і, як наслідок, на значеннях коефіцієнта. У зв'язку з цим для вивчення потенційної можливості дітонародження - плодючості, що залежить від репродуктів-

S Рис. 6.1. ОКР по країнам світу, 2015 року,% о ного поведінки жінок, використовуються інші показники, до числа яких відносяться:

 • 1) спеціальний коефіцієнт народжуваності;
 • 2) вікові коефіцієнти народжуваності;
 • 3) сумарний коефіцієнт народжуваності.

Спеціальний коефіцієнт народжуваності (або коефіцієнт плодючості (фертильності)) показує число дітей, що народилися за рік, віднесене до чисельності жінок репродуктивного (дітородного віку). Зазвичай при розрахунках спеціального коефіцієнта народжуваності (СпецКР) дітородним віком жінок вважається віковий інтервал від 15 до 49 років (включно).

СпецКР розраховується на 1000 жінок дітородного віку за такою формулою:

де N - кількість народжених дітей; W - чисельність жінок репродуктивного віку.

ОКР пов'язаний зі спеціальним наступним співвідношенням:

де k - частка жінок 15-49 років у всьому населенні.

Величина СпецКР залежить від вікової структури жіночого населення репродуктивного віку. Так, у віці 15 років народжуваність близька до нуля, між 20 і 30 роками вона досягає максимуму і сходить нанівець до 50 років. При нормальному розподілі за статтю та віком параметр k зазвичай варіює в різних етносоціальних групах в межах від 20 до 30% від загальної чисельності населення. Співвідношення між СпецКР і ОКР в кожному окремому соціумі практично незмінно, що дозволяє використовувати СпецКР для аналізу інтенсивності процесу народжуваності.

Залежно від репродуктивної поведінки, обумовленого пануючими в суспільстві соціальними і культурними нормами, традиціями, суспільною думкою, вік найбільш інтенсивної народжуваності у жінок в різних країнах може відрізнятися. Таким чином, більш точними вимірювачами рівня народжуваності служать вікові коефіцієнти народжуваності, що показують середнє число дітонароджень за рік па 1000 жінок цієї вікової групи. З плином часу вікові коефіцієнти народжуваності можуть змінюватися, що пов'язано зі зміною як інтенсивності народжуваності в цілому, так і зі зміною репродуктивних установок щодо термінів і кількості пологів.

Так, якщо в Росії в середині XX в. найбільше народжень дітей доводилося на вікову групу 20-24 роки і коефіцієнт народжуваності для цієї п'ятирічної групи становив 158 дітей на 1000 жінок, то в 2013 р максимальна народжуваність припадала на вікову групу 25-29 років і склала 108 дітей на 1000 жінок (рис . 6.2).

Якщо скласти всі вікові коефіцієнти народжуваності, то можна отримати середнє значення кількості дітей, народжених однією жінкою протягом всього життя. Цей показник інтенсивності народжуваності, що не залежить від вікового складу жіночої частини населення, називається сумарним коефіцієнтом народжуваності (СКР).

Динаміка вікових коефіцієнтів народжуваності в Росії в 1960-2013 рр., Народжень на 1000 жінок

Мал. 6.2. Динаміка вікових коефіцієнтів народжуваності в Росії в 1960-2013 рр., Народжень на 1000 жінок:

1 - до 20 років; 2 - 20-24; 3 - 25-29; 4 - 30-34; 5 - 35-39; 6 - 40-44; 7 - 45+

Як і ОКР, за останнє сторіччя в цілому в світі СКР неухильно знижувався. Для різних регіонів і країн світу темпи цього зниження неоднакові. Так, якщо з 1975 по 2015 року для всього людства СКР знизився на 40%, то в країнах Східної Азії цей показник зменшився більш ніж в 2 рази. У той же час в Європі СКР, який уже мав до початку розглянутого періоду значення близько двох дітей на одну жінку, за наступні чотири десятиліття зменшився тільки на 20%. За окремим країнам відмінність в динаміці СКР за останні 60 років виявилося ще більш значним (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Динаміка СКР в 1960-2010 рр. але окремим країнам світу

держава

СКР

Зміна СКР за 1950- 2010 рр. (1950 г. = 100)

1950 р

1980 р

2010 р

Росія

2,89

1,86

1,59

55

США

3,09

1,84

1,93

62

Канада

3,37

1,77

1,70

50

Австралія

3,06

1,90

1,90

62

Японія

3,65

1,75

1,40

38

Південна Корея

5,15

2,83

1,20

23

Великобританія

2,19

1,89

1,98

90

Німеччина

2,10

1,56

1,39

66

Італія

2,50

1,64

1,41

56

Франція

2,93

1,95

2,03

69

Фінляндія

3,16

1,63

1,87

59

Сербія

3,69

2,29

1,40

38

СКР має велике значення для розуміння спрямованості процесу відтворення населення.

Під відтворенням населення в демографічній науці розуміється постійне поновлення поколінь людей в результаті взаємодії народжуваності і смертності, що протікає в рамках історично визначених соціальних відносин.

Так як співвідношення дівчаток і хлопчиків при народженні приблизно дорівнює у всіх народів Землі [4] [5] , то для чисельного заміщення покоління батьків необхідно, щоб кожна жінка протягом життя народила не менше двох дітей. З огляду на смертність в дитячому і дитячому віці, помітно розрізняється в різних регіонах світу, для забезпечення режиму простого відтворення населення значення СКР має бути більше двох. Те, наскільки СКР повинен бути більше двох, залежить від існуючих в даній країні (регіоні) показників смертності. Сьогодні в європейських країнах, щоб замістити вибувають з фертильного віку покоління (батьків), наступне покоління (дітей) має бути більш численним на 2-3%. А в державах Тропічної Африки близько 20-25% населення вмирає до того моменту, коли вступлять в фертильний вік і самі зможуть стати батьками. Тому якщо в Європі для забезпечення простого відтворення населення СКР повинен бути не менше 2,04-2,06, то для забезпечення простого відтворення населення в країнах Африки, при існуючому рівні дитячої та підліткової смертності, даний показник повинен бути не менше 2,4 2,5.

Як і ОКР, сьогодні, на початку XXI століття, СКР має найбільше значення в державах Тропічної Африки. У Буркіна-Фасо, Нігері, Сомалі, Бурунді, Південному Судані, Анголі, ЦАР, Чад, Демократичній Республіці Конго кожна жінка в середньому протягом життя народжує більше шести дітей. Серед інших держав світу найбільш високі показники СКР спостерігаються в Східному Тиморі (5,7) і Афганістані (4,9) (рис. 6.3).

Мінімальні значення СКР характерні для економічно розвинених країн. У Європі цей показник не перевищує сьогодні двох, складаючи в таких країнах, як Боснія і Герцеговина, Португалія, - 1,2 дитини в середньому на одну жінку. Аналогічні показники спостерігаються і в ряді азіатських країн, таких як Тайвань, Південна Корея, Сінгапур.

Незважаючи на зміну функцій і форм інституту сім'ї, що відбулося в останні десятиліття у багатьох країнах світу, в більшості регіонів Землі рівень народжуваності досі сильно залежить від частки населення, що складається в шлюбі. Відповідно, при аналізі народжуваності важливим є врахування її шлюбної і позашлюбного компоненти, а також сімейної структури населення. У зв'язку з цим в демографічній статистиці велике значення приділяється таким показникам, як брачность, розлучуваності, склад домогосподарства.

Загальні коефіцієнти шлюбності і розводиться ™ розраховуються як відношення кількості ув'язнених і розірваних протягом календарного го-

g Рис. 6.3. СКР по країнам світу, 2015 р

да шлюбів до середньорічної чисельності населення. На 2015 р показниками шлюбності і розлучуваності Росія ще досить сильно відрізняється від країн Європи в більшу сторону - на 1000 осіб населення в рік у нас доводиться 7,9 шлюбів і 4,2 розлучень.

Інформація для роздумів

В європейських країнах за останні десятиліття показники шлюбності і розлучуваності змінилися кардинальним чином. Якщо на початку 1960-х рр. в країнах Західної Європи на 1000 жителів щорічно укладає в середньому 7-8 шлюбів, а в країнах Східної Європи і США - 10-11, то на початку другого десятиліття XXI ст. для більшості європейських країн цей показник знизився до 4-5. За цей же період кількість розлучень на тисячу жителів збільшилася в європейських странах1 з 0,5-0,8 до 2,5-3. Так, сьогодні у Франції співвідношення шлюбів та розлучень на 1000 жителів становить 3,7: 2; в Іспанії - 3,5: 2,2; в Швеції - 5,3: 2,5; в Великобританії - 4,5: 2,1. Сьогодні в більшості європейських країн питома вага дітей, народжених поза шлюбом, становить від 30 до 50%.

Домогосподарство - це група людей, що проживають в одному житловому приміщенні або його частині, спільно забезпечують себе їжею і всім необхідним для життя, тобто повністю або частково об'єднують та витрачають свої кошти [6] [7] .

Ці люди можуть бути пов'язані відносинами спорідненості або відносинами, що випливають із шлюбу, або не бути родичами, або бути і тим і іншим одночасно. Домогосподарство може складатися з однієї особи, що живе самостійно і забезпечує себе їжею і всім необхідним для життя. Люди без певного місця проживання, бездомні по статистичної звітності також вважаються домогосподарствами. Саме домогосподарство, а не сім'я є сьогодні основною одиницею статистичного обліку при проведенні демографічних і соціологічних досліджень, включаючи перепису населення.

До теперішнього часу демографи і соціологи не прийшли в повній мірі до єдиної думки про причини існуючих регіональних відмінностей в рівнях народжуваності. Вважається, що високі показники народжуваності притаманні так званого традиційного типу відтворення населення, характерному для патріархальних суспільств країн, ще не вступили в індустріальну фазу економічного розвитку. У таких суспільствах, де велика частина населення ще проживає в сільській місцевості, домінує уявлення про дітей як потенційний джерело робочої сили і велика кількість дітей розглядається як «інвестиції» в майбутнє сім'ї. Висока смертність, особливо в дитячому і дитячому віці, і невисока тривалість життя в цілому сприяють реалізації на підсвідомому рівні основного інстинкту людини як біологічного виду до продовження роду. У той же час відсутність системи соціального забезпечення призводить до того, що численність потомства розглядається і як свого роду «соціальна страховка» і можливість «пенсійного забезпечення» в літньому віці.

На рівень народжуваності впливають доступність і поширеність засобів контрацепції, а також соціальна роль жінки, її місце в системі економічних відносин, що домінують в суспільстві. Саме тому зниження народжуваності, що почалося в Європі два-три століття тому і поступово поширилося на інші регіони світу, пов'язане в першу чергу з соціально-економічними змінами в суспільстві. Соціалізація жінок, що передбачає перш за все їх залучення у виробничу діяльність, зниження рівня смертності, загальне підвищення рівня життя і, як наслідок, тривалості життя, привела до зміни репродуктивної поведінки населення, що розглядається як система дій і відносин, які опосередковують народження або відмову від народження дитини.

В даний час, розглядаючи територіальні відмінності в рівні народжуваності по країнам світу, можна помітити, що його значення обернено пропорційно рівню доходу, що є найважливішим компонентом рівня життя населення (рис. 6.4). Так, тільки 1 з 56 країн світу з ВВП на душу населення більше 20 гис. дол. США в рік має СКР більше трьох 1 . У той же час з 56 країн світу з СКР більше трьох дітей на одну жінку, 51 держава мають середньорічний дохід менше 10 тис. Дол. США на одну людину (2015).

ВВП на душу населення і СКР

Мал. 6.4. ВВП на душу населення і СКР

Можна сказати, що сьогодні держави, що мають мінімальні значення ВВП на душу населення [8] [9] , мають максимальні значення СКР, і навпаки - країни з найбільш високим рівнем життя, як правило, мають мінімальні показники народжуваності.

Але не тільки соціально-економічні умови впливають на показники народжуваності. Відомо, що канони основних світових релігій, і перш за все християнства та ісламу, заохочують народжуваність і виступають проти штучного обмеження числа дітей в сім'ях, тому на територіях, де вплив релігії сильніше, як правило, вище і показники народжуваності.

 • [1] Див .: Демографічний енциклопедичний словник. М .: Радянська енциклопедії, 1985.С. 373.
 • [2] Див .: Народонаселення країн світу: Довідник / за ред. Б. Ц. Урланіса і В. Л. Борисова. 3-з изд., Перераб. і Дої. М.: Фінанси і статистика, 1983; Урланис Б. Ц. народжуваності тривалість життя в СРСР. М., 1963.
 • [3] 1 За відсутності масштабних війн, голоду та епідемій.
 • [4] Див .: Демографічний енциклопедичний словник. С. 68.
 • [5] Хлопчиків зазвичай народжується на 3-5% більше, ніж дівчаток, але в зв'язку з більш високойсмертностью у хлопчиків ця кількісна відмінність нівелюється до віку 10-15 років.
 • [6] За винятком католицьких держав Південної Європи - Італії, Іспанії, Португалії, де розлучення були офіційно заборонені до кінця 1970-х рр.
 • [7] Див .: Всеросійський перепис населення 2010 року. Т. 6. Число і склад домохозяйств.URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol6/methodologv.pdf.
 • [8] Це Екваторіальна Гвінея, має ВВП з урахуванням паритету купівельної спроможності в 23,2 тис. Дол. США на одну людину (2013) і СКР, рівний 4,9 (2014 року).
 • [9] Розглядається з урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >