ДИТЯЧА СМЕРТНІСТЬ І ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЯК ІНДИКАТОРИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Серед показників, що характеризують процес відтворення населення, є показники, які не залежать від особливостей статево-вікової структури того чи іншого соціуму, але ілюструють стан здоров'я населення і, таким чином, є індикаторами рівня життя. До таких показників відносяться дитяча смертність і очікувана тривалість життя.

Під дитячою смертністю в демографії розуміється смертність дітей на першому році життя. Як уже зазначалося, дитяча смертність значно перевищує смертність у всіх наступних вікових групах, за винятком смертності в літньому віці, і є одним з основних показників, що характеризують стан здоров'я населення. Зниження дитячої смертності має наслідком збільшення середньої очікуваної тривалості життя населення. І навпаки, збільшення дитячої смертності веде до зниження середньої тривалості життя.

Дитяча смертність залежить від багатьох причин, до числа яких відносяться: хвороби перинатального періоду, патології вагітності, стан здоров'я матері та ін. Але головними причинами малюкової смертності, особливо в країнах, що розвиваються, є погані соціальні та побутові умови життя населення, велике значення екзогенних причин смертності в цілому. У зв'язку з цим дитяча смертність служить важливою характеристикою не тільки загального стану здоров'я населення, але і його рівня життя. З цієї причини даний показник сьогодні використовується як один з важливих факторів при визначенні рівня життя населення на тій чи іншій території.

Для зіставлення рівнів малюкової смертності в різних країнах і (або) в різні історичні періоди розраховують відповідний показник, який отримав назву коефіцієнт дитячої смертності (КМС). Як зазначає «Демографічний енциклопедичний словник», коефіцієнт дитячої смертності - це відношення числа дітей, померлих протягом першого року життя, до числа дітей, що народилися в тому ж році [1] .

Як і багато інших демографічні показники, КМ С розраховується на 1000 чоловік населення і вимірюється в проміле:

де 5 * 0., - чисельність дітей у віці до одного року, померлих за період Г; N - число всіх дітей, що народилися за рік.

На ранніх етапах розвитку людства дитяча смертність була дуже велика: її середнє значення перевищувало 300-400% о. У міру поліпшення соціально-економічних умов життя людей дитяча смертність стала скорочуватися. На початку XX ст. в середньому в світі вона становила близько 250% о, в середині XIX ст. - 156% о. У 2015 р за оцінкою фахівців ООН [2] , КМС в середньому в світі дорівнює 37% о. Однак за цими середніми цифрами ховаються великі географічні контрасти. Найбільш висока смертність немовлят спостерігається сьогодні в країнах Африки на південь від Сахари - в даному регіоні її середнє значення 64% о, а в таких країнах, як Гві- нея-Бісау, Сьєрра-Леоне, Ангола, Чад, ЦАР, Демократична Республіка Конго, перевищує 90 % о (рис. 6.6).

Крім африканських держав, дуже високі показники дитячої смертності характерні для Афганістану (74% о), Пакистану (69), Лаосу (68), Бірми (62). У західній півкулі максимальні значення коефіцієнта - в Гаїті (42) і Болівії (39% о).

Якщо максимальні значення дитячої смертності спостерігаються в найбільш бідних і економічно відсталих державах світу, то мінімальні показники характерні для країн з найбільш високим рівнем соціально-економічного розвитку. Так, в більшості держав Європи КМС не перевищує 4% о; менше 5% про становить в таких країнах і територіях, як Ізраїль, Бруней, Сінгапур, Гонконг, Японія, Тайвань, Південна Корея, Австралія, Канада, Куба.

У Росії в 2015 р КМС склав 6,5% о. Серед держав СНД мінімальне значення спостерігається в Білорусі (4,4), максимальне - в Туркменістані (46% о).

Не менш важливим показником рівня життя населення є і тривалість життя, що розуміється як інтервал між народженням і смертю. Як показник демографічної статистики, тривалість життя являє собою узагальнену характеристику смертності. В демографії використовується кілька характеристик тривалості життя, що розраховуються в рамках таблиць смертності, але найбільш простим і зручним для порівняльного аналізу показником вважається очікувана тривалість життя при народженні (далі - тривалість життя).

Через високу смертність, особливо серед новонароджених і немовлят, на ранніх етапах становлення людського суспільства середня тривалість життя людини була невелика (в Стародавній Греції і Римської імперії - в середньому всього 25 років). До середини XX в. даний показник збільшився для населення Землі в середньому до 46 років, на початку XXI ст. склав вже близько 70 років. Як і дитяча смертність, тривалість життя є показником загального рівня соціально-еко-

g Рис. 6.6. KMC по країнам світу, 2015 року, % о

ного розвитку держави і відмінності за цим показником між країнами світу дуже великі. При цьому існують значні відмінності в тривалості життя у чоловіків і жінок. Майже у всіх країнах світу тривалість життя у жінок більше, ніж у чоловіків, і ця різниця може досягати 7 років і більше. Так, якщо в цілому для населення Землі середня тривалість життя сьогодні (2015) становить 69 років для чоловіків і 73 роки для жінок, то в окремих регіонах світу ці показники можуть відрізнятися на ще більший часовий інтервал (табл. 6.3). Причини таких відмінностей лежать як в фізіологічних особливостях жіночого і чоловічого організму, їх різної стійкості до тих чи інших функціональних захворювань, так і в різному ступені впливу екзогенних (зовнішніх) причин смертності. Особливо его помітно в середніх вікових групах (30-60 років). Так, в Російській Федерації, але даними за 2014 р смертність чоловіків у працездатному віці склала 8,7% о, а жінок - 2,4 *.

Відмінності в тривалості життя між країнами більш значні, ніж між регіонами Землі. Так, мінімальна тривалість життя у чоловіків і жінок спостерігається в країнах Тропічної Африки - в Сьєрра-Леоне, ЦАР, Демократичній Республіці Конго, Лесото, Свазіленді, в яких середня очікувана тривалість життя при народженні становила в 2015 р менше 50 років. При цьому в цих країнах розрив у тривалості життя у чоловіків і жінок мінімальний, складаючи

Таблиця 63

Тривалість життя в різних регіонах світу в 2015 р

регіон світу

П рід про л жител ьн ость життя, років

Кількість років, на яке жінки живуть довше за чоловіків

чоловіки

жінки

Весь світ

69

73

+4

Європа

74

81

+7

Азія, в тому числі

70

74

+4

Західна Азія

71

76

+5

Центральна і Південна Азія

66

70

+4

Східна Азія

74

79

+5

Південно-Східна Азія

68

73

+5

Африка, в тому числі

58

61

+3

Північна Африка

69

72

+3

Тропічна Африка

56

59

+3

Америка, в тому числі

74

79

+5

Північна Америка

77

81

+4

Латинська Америка

72

78

+6

Австралія та Океанія

75

80

+5

1 Працездатний вік для чоловіків становить 16-59 років, для жінок - 16-54 роки.

всього 1-2 роки. У деяких африканських державах, таких як Малі та Свазіленд, в зв'язку з високою смертністю у жінок фертильного віку показник середньої тривалості життя у чоловіків такий же, як у жінок, або навіть перевищує його.

Максимальна тривалість життя характерна сьогодні для країн з високим рівнем життя, хоча в даному випадку ця залежність не так очевидна, як при аналізі показників дитячої смертності. Так, крім економічно найбільш розвинених держав, до складу яких входить більшість країн Європи, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Сінгапур, Японія і Південна Корея, середня очікувана тривалість життя 80 років і більше спостерігається сьогодні і в ряді заморських територій Франції, таких як Мартініка, Гваделупа, Французька Гвіана, Реюньйон. Па таких територіях, як Гонконг і Макао, середня тривалість життя населення також перевищує 80 років (рис. 6.7).

У Російській Федерації в 1990-і рр. середня тривалість життя населення знизилася з 70 до 64 років, і тільки в останнє десятиліття намітився поступове зростання даного показника. У 2015 році вона становила 71 рік, в тому числі 65 років - у чоловіків і 76 років - у жінок. Такий значний розрив у тривалості життя у чоловіків і жінок, як в Росії (11 років), існує сьогодні ще тільки в двох країнах світу - в Білорусії і на Україні. Причина такої диспропорції - у високій смертності чоловічого населення в середніх (30-60 років) вікових групах. За тривалістю життя сьогодні Росія поступається не тільки більшості держав СНД, а й багатьом країнам, що розвиваються Азії та Латинської Америки.

  • [1] Див .: Демографічний енциклопедичний словник. С. 204.
  • [2] Див .: URL: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/default.htm.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >