Європейська організація з якості (ЕОКК)

Перші кроки по створенню Європейської організації з контролю якості (ЕОКК) були зроблені в вереснi 1956 року на засіданні експертів, організованому Європейським агентством продуктивності праці, на якому було визнано бажаним створення єдиного європейського органу з питань якості. Ініціативу щодо розроблення основних положень роботи такої організації взяли країни, що мають національні служби забезпечення якості і що володіють досвідом роботи в цій галузі, - Великобританія, Італія, Нідерланди, Франція, ФРН.

Роком створення Європейської організації з контролю якості вважається 1957 року, де була скликана перша конференція.

У 1976 р було затверджено Статут ЕОКК, згідно з яким "ЕОКК є без самоврядуванням асоціацією, що не ставить перед собою політичних цілей і не витягає зі своєї діяльності прибутків". Згідно зі Статутом "цілями ЕОКК є: сприяння, поширення, вдосконалення за допомогою всіх можливих засобів застосування практичних методів і теоретичних принципів управління якістю з тим, щоб підвищити якість і надійність продукції та послуг".

В даний час основними документами Організації є: Статут ЕОКК, Правила процедури ЕОКК, Правила для комітетів і секцій, що встановлюють пріоритетні завдання та напрямки діяльності Організації.

З 1 липня 1988 Організація перейменована в Європейську організацію з якості (ЕОКК).

Хоча за назвою ЕОКК є регіональною організацією, фактично вона являє собою міжнародну організацію.

У ЕОКК існують 4 види членства: повноправне, почесне, колективне та індивідуальне. В цілому всіма категоріями членства в ЕОКК представлені 65 країн Європи, Азії, Америки, Африки. Стаття 3.1 Статуту говорить, що "повноправним членом ЕОКК може стати від кожної європейської країни лише одна організація, що представляє з достатньою широтою національні інтереси або національну діяльність в галузі забезпечення якості та надійності продукції та послуг".

Основні адміністративні органи ЕОКК - Рада, Виконком і Секретаріат (рис. 4.3).

Вищим керівним органом ЕОКК є Рада, до складу якого входять офіційні представники повноправних членів ЕОКК та посадові особи ЕОКК.

Вищою посадовою особою ЕОКК є президент, що обирається на дворічний період.

На засіданні Ради обираються посадові особи Організації, Рада визначає загальну політику Організації та приймає рішення щодо бюджету, науково-технічної діяльності та в рамках технічних комітетів, галузевих секцій встановлює правила процедури роботи ЕОКК.

Всі рішення приймаються більшістю членів Ради.

Виконавчий комітет, який здійснює проведення в життя рішень Ради та керує діяльністю Секретаріату ЕОКК, складається з виборних посадових осіб: президента, віце-президентів, генерального секретаря.

Секретаріат здійснює поточну роботу ЕОКК. Місцезнаходження Секретаріату - Берн (Швейцарія).

Основні форми роботи ЕОКК - організація щорічних конференцій, симпозіумів, семінарів, курсів, робота технічних комітетів і галузевих секцій, робочих груп для вивчення актуальних проблем якості та розробка керівних документів, посібників, довідників, рекомендацій та інших методичних документів з питань якості продукції. ЕОКК не відтворює свої власні стандарти і не займається сертифікацією.

Всесоюзний науково-дослідний інститут стандартизації (ВНИИС) Держстандарту Росії здійснює науково-методичне та організаційне забезпечення участі Росії в ЕОКК.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >