ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЙ

В результаті вивчення даного розділу студенти повинні:

знати

  • • особливості та відмінні ознаки основних світових релігій;
  • • географію поширення основних світових релігій і релігійних течій, їх складових;
  • • взаємозв'язок між релігійним і етнічним складом населення країн і регіонів світу;

вміти

  • • узагальнювати і систематизувати знання про релігійному складі населення Землі на країновому, регіональному і глобальному рівнях;
  • • використовувати отримані знання про релігії і релігійному складі населення для оцінки характеру міжетнічних контактів в різних країнах і регіонах світу;
  • • грамотно орієнтуватися в географії поширення основних релігій;

володіти

  • • навичками виявлення географічних закономірностей поширення основних світових релігій;
  • • методами пошуку інформації про конфесійний склад населення різних регіонів Землі;
  • • знаннями про найбільш істотних внутрішньоконфесійних відмінності і їх територіальної обумовленості.

До недавнього часу серед більшості дослідників, що вивчають людини в його соціальної іпостасі, панувала думка, що з розвитком науково-технічного прогресу вплив релігії на життя суспільства неминуче зменшується. Однак кінець XX - початок XXI ст. показали, що утвердилась ще в XIX в. теорія секуляризації дає серйозні збої і релігійний фактор повертається в політику і суспільне життя. Це робить важливим вивчення конфесійного складу населення і географічного розподілу представників основних світових релігій.

У світі існує велика різноманітність релігійних течій і етікофілософскіх навчань, що визначають світогляд більшості населення Землі [1] . До найбільш поширених різновидів релігії як особливої форми усвідомлення світу відносяться християнство , іслам , індуїзм , буддизм , іудаїзм і ряд конфесій, що мають етнічний характер ( зороастризм , синтоїзм , даосизм і ін.) (Рис. 11.1).

го

О)

Основні релігії світу

Мал. 11.1. Основні релігії світу

У різних регіонах Землі співвідношення послідовників тієї або іншої релігії істотно різниться (табл. 11.1).

Так, християнство є домінуючою релігією в Європі, Північній і Південній Америках, в Австралії і Океанії. Населення Африканського континенту практично порівну поділено на християн і мусульман, що переважають в його північній частині. Мусульманами також є велика частина віруючих в Західній і Центральній Азії. У Південно-Східній Азії мусульмани становлять трохи більше половини населення регіону, а в Південній Азії вони поступаються але чисельності індуїстів. До буддистам, як і до послідовників традиційних китайських етико-філософських вчень (конфуціанство, даосизм), відноситься значна частина населення Східної Азії і майже половина населення Південно-Східної Азії.

Таблиця 11.1

Поширення основних релігій по регіонах світу (% від загальної чисельності населення)

регіон світу

релігія

християнство

іслам

буддизм

індуїзм

Весь світ

32,3

22,7

8,5

15,2

Європа 1

81,9

4,9

0,2

0,1

Азія, в тому числі

5,0

26,1

14,0

25,1

Західна Азія

6,1

90,2

0,0

0,4

Центральна і Південна Азія

U

34,9

1,6

58,1

Східна Азія

4,1

1,3

21,6

0,0

Південно-Східна Азія

18,6

38,9

36,9

1,1

Африка, в тому числі

41,6

42,6

0,0

0,1

Північна Африка

8,8

89,2

0,0

0,0

Тропічна Африка

49,7

31,0

0,0

0,2

Америка, в тому числі

86,4

0,3

0,3

0,2

Північна Америка

77,6

0,7

0,7

0,3

Латинська Америка

91,6

0,0

0,0

0,1

Австралія та Океанія

65,9

1,4

1,4

1,1

1 Включаючи всі населення Росії.

  • [1] Станом на початок XXI ст. лише 14% населення світу нс належать ні до какойрелігіозной конфесії або є атеїстами.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >