Міжнародна конференція з акредитації випробувальних лабораторій (ілак)

У сучасному міжнародному торгово-економічне, промислове та науково-технічне співробітництво особливо важливе значення набули питання, пов'язані з об'єктивністю оцінки технічного рівня і якості продукції, що є предметом експортних поставок в інші країни.

Згідно з міжнародним визначенням, розробленим ISO та ІЕС, акредитація лабораторій - офіційне визнання того, що випробувальна лабораторія правомочна здійснювати конкретні випробування чи конкретні типи випробувань.

Метою створення ілак з'явилося прагнення узагальнити дані щодо чинних міжнародних угодах, про взаємне визнання національних систем акредитації випробувальних лабораторій, результатів випробувань продукції та інших даних про якість продукції.

В даний час завданнями ілак є: обмін інформацією та досвідом з системам акредитації випробувальних лабораторій і оцінці якості результатів випробувань; сприяння взаємному визнанню результатів випробувань, що проводяться національними акредитованими лабораторіями, шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх домовленостей про визнання систем акредитації лабораторій; співпраця з зацікавленими міжнародними організаціями з питань, що стосуються акредитації випробувальних лабораторій.

У завдання ілак входять також сприяння ліквідації технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі та створення більш сприятливих умов для неї, активну співпрацю з органами з сертифікації, що діють на міжнародному та національному рівнях.

Для вирішення конкретних проблем, пов'язаних з розвитком акредитації та з метою підготовки міжнародних рекомендацій, ілак створила робочі органи - цільові групи, в яких беруть участь фахівці різних країн. Ілак здійснює свою діяльність у тісній співпраці з міжнародними організаціями з стандартизації - ISO та ІЕС.

У структуру ілак входять наступні робочі органи: Комітет з проведення конференцій ілак та координації її робіт; Комітет з прикладного застосування акредитації; Комітет з практиці акредитації; Комітет по практичній роботі лабораторій; Редакційний комітет ілак.

Європейський комітет зі стандартизації (СЕН)

Створення Європейського комітету стандартизації було проголошено 23 березня 1961 на проведеному в Парижі засіданні представників ЄЕС і ЄАВТ. Членами СЕН є національні організації зі стандартизації 18 країн Співтовариства. Це закрита організація. На першому засіданні СЕН були затверджені Статут і Правила процедури. У 1970 р Статут СЕН був переглянутий, де поряд з певними змінами була введена обов'язкова розробка так званих європейських стандартів (ЄТМ).

Вищим органом СЕН є Генеральна асамблея, в якій представлені національні організації зі стандартизації, урядові органи країн-членів, Європейське економічне співтовариство, Європейська асоціація вільної торгівлі.

Координаційною і плануючим органом СЕН є Технічне бюро, у веденні якого знаходиться діяльність більш 140 технічних комітетів.

Відповідальність за виконання робіт із стандартизації несуть Технічне бюро, програмні та технічні комітети.

Програмні комітети готують програму стандартизації у відповідних областях і актуалізують її не рідше ніж раз на рік, в ході засідань або шляхом листування.

Технічне бюро створює технічні комітети (ТК), привласнюючи їм найменування і визначаючи область діяльності з метою підготовки стандартів.

Завданням СЕН є сприяння розвитку торгівлі та обміну послугами за допомогою: гармонізації стандартів, розроблених країнами-членами СЕН, а також іншими міжурядовими організаціями європейських стандартів, на які вони могли б посилатися у своїх директивах та інших офіційних документах; співпраці з Європейським комітетом з стандартизації в електротехніці і іншими урядовими науково-технічними та економічними організаціями регіону з питань стандартизації; підтримки міжнародної стандартизації через ISO та ІЕС і однакового застосування в Європі стандартів ІСО та інших міжнародних стандартів та рекомендацій; надання послуг, пов'язаних з сертифікацією на основі європейських стандартів.

Робота по стандартизації в СЕН в чому грунтується на результатах, досягнутих у ІСО, або доповнює їх.

З метою підтримки постійної якості продукції та налагодження ефективного управління виробництвом в Західній Європі затверджені європейські стандарти серії ЄК 29000, які відповідають міжнародним стандартам серії ISO 9000. В них містяться загальні вимоги до умов забезпечення якості:

 • - ЄК 29000 "Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Настанови щодо вибору і застосування";
 • - ЄК 29001 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, монтажі й обслуговуванні";
 • - ЄК 29002 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при виробництві і монтажі";
 • - ЄК 29003 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при остаточному контролі і випробуваннях";
 • - ЄК 29004 "Загальне керівництво якістю й елементи системи якості. Керівні вказівки".

Розроблено основоположні стандарти серії 45000, що стосуються випробувань, сертифікації та акредитації:

 • - ЄК 45001 "Загальні критерії, що стосуються роботи випробувальних лабораторій";
 • - ЄК 45002 "Загальні критерії для оцінки (атестації) випробувальних лабораторій";
 • - ЄК 45003 "Загальні критерії для органів з акредитації лабораторій";
 • - ЄК 45011 "Загальні критерії для органів з сертифікації, які проводять сертифікацію продукції";
 • - 45012 "Загальні критерії для органів з сертифікації, відповідальних за сертифікацію систем якості";
 • - ЄК 45013 "Загальні критерії, що стосуються органів з сертифікації, що займаються питаннями атестації персоналу";
 • - ЄК 45014 "Загальні критерії для заяви постачальника про відповідність виробу стандарту".

Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК)

СЕНЕЛЕК створений у грудні 1972 р в результаті злиття двох організацій - Європейського комітету з координації електротехнічних стандартів країн-членів ЄАВТ (СЕНЕЛ) та Європейського комітету з координації електротехнічних стандартів країн ЄЕС (СЕНЕЛКОМ).

Членами СЕНЕЛЕК є національні електротехнічні комітети 17 європейських держав - Австрії, Бельгії, Великобританії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Швеції, що є одночасно членами IEC, крім Люксембурга.

Робота СЕНЕЛЕК проводиться згідно Статуту та інших нормативних документів.

Вищим органом СЕНЕЛЕК є Генеральна асамблея, в якій представлені національні організації зі стандартизації, урядові органи країн-членів, Європейське економічне співтовариство, Європейська асоціація вільної торгівлі.

Основними цілями СЕНЕЛЕК є розробка комплекту електротехнічних стандартів у тісній співпраці з ЄЕС, а також за підтримки Секретаріату Європейської асоціації вільної торгівлі забезпечення єдиного ринку товарів і послуг у країнах цього регіону. Стандарти, створені в повному взаємній згоді національних комітетів-членів СЕНЕЛЕК, розглядаються як найважливіший засіб для забезпечення цього завдання.

Основна діяльність СЕНЕЛЕК спрямована на усунення всіх технічних відмінностей як між національними стандартами країн-членів, так і між процедурами сертифікації відповідності виробів стандартам. Ця робота вважається необхідною гарантією вільного переміщення товарів на західноєвропейському рівні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >