Основи прийняття інвестиційних рішень

Рівень 1

Інвестиційні та фінансові рішення

Кейс: обгрунтування інвестиційного рішення - організації виробництва транспортного засобу підвищеної прохідності на діючому автомобільному заводі (спрощений приклад).

Мета проекту. На діючому автомобільному заводі розглядається проект організації виробництва унікального екологічно безпечного транспортного засобу підвищеної прохідності для цілорічної експлуатації в тундрової і піщаній зоні. Вихід на проектну потужність очікується з першого року здійснення проекту. Річний обсяг виробництва і реалізації - 450 автомобілів на рік. Термін життя проекту - 10 років - дорівнює терміну повної амортизації технологічного обладнання. Виробництво засноване на використанні існуючих виробничих потужностей, технологій і систем збуту на автомобільному заводі.

Ініціатор проекту - автомобільний завод, акціонувати в 1993 р (статутний капітал розділений на 5699268 простих акцій). В даний час являє собою досить стійку у фінансовому відношенні велику корпорацію з відносно стабільним ринком збуту продукції. Частина продукції поставляється за кордон. Розглянутий проект відноситься до традиційної для даної корпорації сфері діяльності і фінансується за рахунок власного капіталу.

Очікувані кількісні характеристики проекту. Менеджер корпорації визначив наступні очікувані параметри, що відносяться до аналізованого інвестиційному рішенням:

 • 1) реалізація:
  • o ціна одиниці продукції (Р) - 35000 дол .;
  • o очікуваний середньорічний обсяг реалізації (д) - 450 шт .;
  • o інвестиції;
  • o капітальні витрати (витрати в нульовому періоді на закупівлю та монтаж обладнання, запуск, НДДКР тощо) (К) - 10000000 дол .;
  • o норма запасу оборотних коштів (по відношенню до повної собівартості, в днях) (т) - 20 днів;
 • 2) поточні витрати (включаючи витрати на маркетинг, без амортизації):
  • o змінні на одиницю продукції (с) - 13100 дол .;
  • o постійні, в розрахунку на рік (С /) - 3800000 дол .;
 • 3) ставки:
  • o норма амортизації (й) - 10% на рік;
  • o податок на прибуток (Ь) - 24%.

Зі статистики фондового ринку відомі також такі дані:

 • o ставка безризикового вкладення в доларах США (Я /) - 5% річних;
 • o ринкова премія за ризик інвестування в акції російських компаній (АЯ = /? ", - Щ, дол. США) - 18,5% річних;
 • o безричаговий коефіцієнт систематичного ризику для галузі "Машино- і автомобілебудування" - 0,65.

Потрібно:

 • o оцінити позитивні результати (грошові потоки) проекту;
 • o оцінити нормативні результати (необхідний рівень прибутковості) для оцінюваного інвестиційного рішення;
 • o розрахувати основні критерії оцінки інвестиційного проекту і зробити висновок за їх результатами.

Вільні грошові потоки

Три аспекти діяльності фінансового менеджера:

 • 1) управління робочим капіталом;
 • 2) прийняття інвестиційних рішень.

До довгострокових завдань фінансового менеджера можна віднести всі аспекти прийняття інвестиційних та фінансових рішень.

За визначенням інвестування представляє собою відмову від споживання благ сьогодні з метою отримання доходу в майбутньому. Майбутні доходи виходять шляхом вкладення коштів у довгострокові (капітальні) активи, що приносять дохід. Звідси інвестиційне рішення - це вибір довгострокових активів, що приносять дохід. Для того щоб актив приносив необхідний рівень доходу, необхідно здійснити певну послідовність дій у відповідності з метою інвестування, ретельно обгрунтовану техніко-економічними розрахунками, яка називається інвестиційним проектом.

У процесі прийняття інвестиційних рішень менеджер вирішує такі основні завдання:

 • o професійне опис інвестиційних можливостей (альтернатив) і їх оцінка з точки зору прибутковості, часу і бізнес-ризику;
 • o порівняння альтернатив, вибір найкращої з них;
 • o формування інвестиційного портфеля, тобто оптимального набору проектів в рамках очікуваного бюджету (цей процес інакше називається раціонуванням капіталу);
 • 3) прийняття довгострокових фінансових рішень.

На відміну від інвестиційного фінансове рішення увазі вибір джерел фінансування бізнесу, пошук коштів для придбання активів, що приносять дохід. Фінансові рішення дзеркально відображають інвестиційні, по формують структуру не активний, а зобов'язань і власного капіталу. Відповідно в процесі прийняття фінансових рішень менеджер вирішує наступні завдання:

 • o опис фінансових можливостей (альтернатив) і їх оцінка з точки зору прибутковості, часу і бізнес-ризику;
 • o порівняння альтернатив, вибір найкращої з них;
 • o формування структури капіталу, тобто оптимального набору джерел капіталу для компанії або проекту.

Ухвалення інвестиційних рішень. Дві сторони інвестиційного рішення - ризик і прибутковість. Інвестиційне рішення приймається під впливом двох факторів - здатності проекту приносити дохід, а також ризику, пов'язаного з його здійсненням. Прибутковість і ризик - дві сторони інвестиційного рішення. Під впливом оцінки ризику формуються вимоги до рівня прибутковості проекту. Потім необхідний, тобто нормативний, рівень прибутковості порівнюється із фактично очікуваної від проекту, або позитивною, прибутковістю, і якщо остання вище, проект може бути прийнятий; в іншому випадку він відкидається. Показник, що дозволяє зробити пряме або непряме зіставлення нормативної та позитивної прибутковості, називається критерієм оцінки інвестиційного рішення.

Фінансове рішення як побічний ефект. Фінансове рішення впливає на ефективність інвестиційного, оскільки вартість позикового капіталу і ризик, пов'язаний з його наданням та використанням, впливає на прибутковість і ризик процесу інвестування. Само по собі прийняття фінансового рішення являє собою один з так званих побічних ефектів, що впливають на загальну оцінку інвестиційного проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >