Структура і вартість капіталу. Дивідендна політика

Рівень 1

Вартість капіталу і фінансовий леверидж

Кейс: "N-енерго: оцінка вигоди нових ідей".

Енергетична компанія АТ "N-енерго" здійснює генерацію електро- і теплоенергії в місті Енськ і Енськ області. Компанія виробляє щорічно 2630 млн кВт / год електроенергії і 1 134 Гкал тепла. Найбільшими споживачами є металургійний комбінат, ряд підприємств хімічної промисловості. Компанія екстенсивно розвивається, має багато нових мереж розподілу електроенергії, здійснює підключення нових споживачів.

Баланс АТ "N-енерго" характеризується такими даними (табл. 4.1).

ТАБЛИЦЯ 4.1. Баланс АТ "N-енерго"

Актив, млн руб.

Пасив, млн руб.

Грошові кошти

83

Кредиторська заборгованість

183

Фінансові вкладення

51

Короткострокові кредити банків

286

Дебіторська заборгованість

6294

Довгострокові зобов'язання

6300

Незавершене виробництво

8

Разом зобов'язання

+6769

Запаси

330

Інші поточні активи

503

Разом поточні активи

8269

Власні кошти

Два 7420

Основні засоби та кап. вкладення

25889

Нематеріальні активи

31

Разом постійні активи

25920

Разом актив

34189

Разом пасив

34189

Довідкова інформація:

 • o ставка податку на прибуток корпорації - 24%;
 • o очікувана в поточному році прибуток корпорації до податків і відсотків (EBIT) - 2984 млн руб., її середньорічний приріст - близько 6% на рік.

Розшифровка зобов'язань корпорації:

 • o короткострокові кредити банків: сума 286 млн руб., середня ставка - 15,65% річних. Відсотки виплачуються при погашенні;
 • o довгострокові облігації: сума випуску - 5000000 тис руб., номінал однієї облігації - 10 000 руб., термін до погашення - чотири роки, купон - 10% річних, виплата - один раз на рік в кінці року. Ринковий курс облігації - 97%;
 • o довгостроковий кредит банку: сума - 1300 млн руб., термін до погашення - чотири роки, ставка - 15% річних, виплата відсотків - один раз на рік (найближча виплата через рік).

Розшифровка власних коштів:

 • o капітал, отриманий від розміщення простих акцій: сума - 8013 млн руб., розміщення але номіналом - 1000 руб. за акцію, очікуваний у поточному періоді дивіденд - 244,5 руб. на акцію, середньорічний приріст дивіденду - 6% на рік, поточний ринковий курс - 2000 руб. на акцію;
 • o капітал, отриманий шляхом розміщення безвідкличних привілейованих акцій: сума - 2165 млн руб., розміщення за номіналом - 1000 руб. за акцію, фіксована ставка дивіденду - 17% річних, поточний ринковий курс - 1050 руб. на акцію;
 • o нерозподілений прибуток та фонди підприємства, утворені з прибутку, - 17242 тис. руб.

Дані фінансового ринку (прибутковості приведені до рублевому еквіваленті):

 • o ставка безризикової прибутковості - 5% річних;
 • o середньорічний приріст біржового індексу - 18% річних;
 • o коефіцієнт систематичного ризику Р для корпорації - 1,07;
 • o ставка рефінансування ЦБ РФ - 16% річних.

Корпорація розглядає типовий для ніс проект будівництва підстанції і підключення нового споживача в селищі П. Даний проект є невеликим порівняно з бюджетом компанії в цілому і стосується традиційної для підприємства сфері діяльності. Розрахунковий грошовий потік, що відноситься до зазначеного проекту, представлений в табл. 4.2.

ТАБЛИЦЯ 4.2. Розрахунковий грошовий потік проекту, тис. Руб.

Рік

0-й

1-Й

з 2-го по 7-й

8-й

Грошовий потік

(+6754)

20

+2344

1 023

Потрібно:

 • o визначити ринкову вартість власного (пайової) капіталу корпорації "N-енерго";
 • o визначити ринкову вартість позикового (боргового) капіталу корпорації "N-енерго";
 • o розрахувати середньозважену вартість капіталу корпорації (ринкову та балансову);
 • o використовуючи критерій NPV, оцінити комерційну спроможність інвестиційного проекту будівництва підстанції і підключення нового споживача в селищі П.

Джерела власного і позикового капіталу корпорації. Розглянувши в попередньому розділі принциповий шлях обгрунтування інвестиційних рішень, перейдемо до питань, пов'язаних з фінансуванням проектів.

Корпорація може збільшити свій капітал різними шляхами. Фінансові кошти для здійснення інвестиційних проектів можуть бути утворені шляхом мобілізації її внутрішніх резервів, реінвестування прибутку, отриманої в попередні періоди часу. Крім того, корпорація може скористатися зовнішніми джерелами фінансування. Так, розмістивши па ринку акції або привілейовані, акції, вона поповнить свій власний капітал. Шляхом розміщення облігацій або отримання кредиту банку вона приверне до виконання своїх проектів кредиторів, а акумульований нею таким способом капітал буде позиковим. Оцінюючи можливі джерела інвестиційних ресурсів, фінансовий менеджер прагнутиме прийняти фінансове рішення з метою мінімізувати вартість капіталу, тобто з доступних джерел коштів скласти таку комбінацію, щоб виплачуваний корпорацією в якості плати за капітал дохід на одиницю вкладених коштів був мінімальний і, таким чином, фінансові ресурси обійшлися для корпорації якомога дешевше. Щоб вирішити таке завдання, необхідно уявляти собі:

 • o які принципові можливості залучення капіталу представляють для корпорації сучасні фінансові ринки;
 • o як розраховується вартість капіталу для різних типів його джерел.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >