Навігація
Головна
 
Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Протягом останніх двох з половиною тисячоліть світової історії європейський регіон відігравав особливу, справді унікальну роль у формуванні загальнолюдської цивілізації, в становленні тих принципів, на яких покоїться вся політична, економічна і навіть соціально-культурного, ціннісна система сучасної епохи. Специфіка європейської культури і, ще ширше, європейської цивілізації, європейського світосприйняття вже багато століть приковує до себе погляди величезної кількості вчених, істориків, творців і філософів.

Якщо окинути неупередженим поглядом сучасний світ, то можна прийти до логічного висновку, що сучасна глобальна, загальносвітова цивілізація в багатьох своїх аспектах заснована саме на європейській культурі, що розвивалася протягом тисячоліть і в тій чи іншій мірі поширилася практично по всьому світу. На даний момент Європа - це один з ключових центрів сучасної суспільної думки, науки і технології. Крім того, європейський регіон - це найцінніша скарбниця найбільших культурних досягнень і унікальних творів мистецтва.

Мабуть, саме європейська цивілізація і культура протягом останніх століть визначає вигляд і основні тенденції світової політики, економіки і навіть творчого життя - більш того, саме в надрах європейської цивілізації народилися ті самі ідеї, концепції і уявлення, які, поширившись по всьому світу, до невпізнання змінили звичний уклад і ціннісну систему інших культур. Як приклад можна назвати ідеї гуманізму, дотримання прав людини, демократії і цілий ряд інших концепцій, які в більшості своїй народилися і прийшли саме з Європи. Саме тому, вивчаючи історію та культуру Європи, ми в тій чи іншій мірі пізнаємо історію і культуру цілого світу у всьому його розмаїтті культурних, економічних, політичних і цивілізаційних аспектів.

Цей навчальний посібник з дисципліни «Історія і культура Європи» призначений для студентів за напрямом підготовки «Міжнародні відносини». Посібник покликаний сприяти поглибленому вивченню особливостей історичного процесу на території європейського регіону і сформувати цілісне бачення специфіки європейської культури і цивілізації від найдавніших часів до теперішнього часу.

Метою цього посібника є забезпечення ефективності навчального процесу. Посібник покликаний сприяти самостійній роботі студентів при підготовці до семінарів, атестацій та іспитів. Ключовим завданням посібника є допомога у вивченні історії та культури народів Європи в контексті історико-культурного розвитку цивілізації і всесвітньо-історичного процесу, а також в осмисленні специфіки розвитку окремих країн регіону. Цей посібник покликаний дати студентам цілісне уявлення про заломлення загальних закономірностей всесвітньо-історичного процесу в європейському регіоні.

Завдання курсу:

 • - дати студентам базові та системні знання з історії культури Європи;
 • - виявити ключові проблеми розвитку історичного процесу в рамках європейського регіону;
 • - освоїти великий фактологічний матеріал, що дає цілісне уявлення про становлення і розвиток цивілізацій Європи;
 • - навчити студентів самостійно розуміти і оцінювати історико культурні процеси в цілому і їх специфіку в рамках європейського регіону;
 • - прищепити студентам навички осмислення та інтерпретації найбільш значущих історичних процесів, подій і явищ в галузі культури в європейських суспільствах;
 • - простежити зовнішні цивілізаційні впливи, проаналізувати процеси культурних взаємодій і взаємовпливів в контексті діалогу цивілізацій і культур в рамках європейського регіону.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • • великий фактологічний матеріал, що дає цілісне уявлення про становлення і розвиток цивілізацій європейського регіону;
 • • найбільш значущі історичні процеси, події і явища в галузі культури в європейських суспільствах на різних історичних етапах;
 • • зовнішні цивілізаційні впливи, процеси культурних взаємодій і взаємовпливів в контексті діалогу цивілізацій і культур;
 • • особливості формування і функціонування релігійних систем, що мають поширення в досліджуваному регіоні;
 • • культурні і релігійні традиції європейських народів, творча спадщина і внесок видатних діячів культури регіону в загальносвітову цивілізацію;
 • • роль і значення християнства в формуванні цивілізаційних основ європейських суспільств, типів культури, а також психологічним складом і ментальності європейських народів;

вміти

 • • аналізувати, розуміти і оцінювати історико-культурні процеси в цілому і їх специфіку в окремих регіонах, застосовувати отримані знання в процесі міжкультурної комунікації та професійної діяльності;
 • • виділяти основні тенденції та закономірності еволюції країн європейського регіону;
 • • передбачати можливі перспективи розвитку країн європейського регіону, його місце і роль в системі міжнародних відносин;
 • • виявляти вітчизняні та зарубіжні джерела для отримання необхідної інформації;
 • • застосовувати сучасні технології пошуку, обробки та аналізу інформації в контексті професійної діяльності, вибирати оптимальні методи пошуку і селекції інформації відповідно до поставлених завдань;
 • • вільно орієнтуватися в джерелах і науковій літературі по країнам регіону;
 • • працювати з матеріалами засобів масової інформації, складати огляди преси за заданих тем, знаходити, збирати і первинно узагальнювати фактичний матеріал, роблячи обгрунтовані висновки;

володіти

 • • основами і базовими навичками прикладного аналізу міжнародних ситуацій;
 • • навичками аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на культурну еволюцію європейських держав;
 • • базовими навичками комплексного країнознавчого і регіонального дослідження;
 • • основами застосування комп'ютерної техніки та інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • • основними навичками дослідницької роботи з головних напрямків професійної діяльності;
 • • навичками самостійного оцінювання подій і процесів, що відбуваються в європейському регіоні;
 • • навичками самоосвіти;
 • • комунікаційними навиками.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук