Навігація
Головна
 
Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення курсу

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

Бейкер, Дж. Костянтин Великий: перший християнський імператор / Дж. Бейкер. - М .: Центрполиграф, 2004.

Блаватська, Т. В. Грецьке суспільство II тис. До н.е. і його культура / Т. В. Блаватська. - М .: Наука, 2000..

Бокщанин, А. Г. Джерелознавство Стародавнього Риму / А. Г. Бокщанин. - М .: Изд-во МГУ, 2002.

Борзова, Е. П. Історія світової культури / Є. П. Борзова. - СПб. : Лань, 2001..

Ботвинник, М. Н. Життєписи знаменитих греків і римлян / М. І. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановський Сергій Георгійович. - М.: Просвещение, 1988.

Браво, Б. Долі античної літератури / Б. Браво, Е. Віпшіцкая- Браво // Античні письменники: словник. - СПб .: Лань, 1999..

Брагіна, Л. М. Історія культури країн Західної Європи в епоху Відродження: навч, посібник / Л. М. Брагіна. - М .: Вища школа, 1999..

Брашинський, І. Б. Афіни і Північне Причорномор'я в VI-II ст. до н.е. / І. Б. Брашинський. - М .: Изд-во РАН, 2007.

Валлон, А. Історія рабства в античному світі / А. Валлон; пер. з франц. С. П. Кондратьєва. - М .: Соцекгіз, 1936.

Вощінііа, А. І. Античне мистецтво / А. І. Вощинін. - М.: Изд-во Академії Мистецтв СРСР, 1962.

Гуревич, А. Я. Історія Середніх віків / А. Я. Гуревич, Д. Е. Харитонович. - 2-е вид. - М .: МБА, 2008.

Європейська інтеграція: підручник / за ред. О. В. Буторін. - М.: Ділова література, 2011 року.

Ельницкий, Л. А. Виникнення і розвиток рабства в Римі в VIII-II ст. до н.е. / Л. А. Ельницкий. - М .: Наука, 2000..

Жігунін, В. Д. Міжнародні відносини елліністичних держав в 280-220 рр. до н.е. / В. Д. Жігунін. - Казань: Изд-во Казанського держ. ун-ту, 2004.

Зарецька, Д. М. Світова художня культура: навч, посібник (старші класи шкіл, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів) / Д. М. Зарицька, В. В. Смирнова. - М .: Фірма МХК, 2000..

Історія всесвітньої літератури. У 9 т. Т. 1. - М .: Наука, 1983.

Історія Першої світової війни 1914-1918 рр. У 2 т. / Під ред. І. І. Ростунова. - М.: Наука, 1975.

Корсунський, А. Р. Занепад і загибель Західної Римської імперії і виникнення німецьких королівств / А. Р. Корсунський, Р. Гюнтер. - М .: Изд-во МГУ, 1984.

Культура і мистецтво середньовічного міста / відп. ред. І. П. Русанова. - М .: Наука, 1988.

Культурологія: історія світової культури: підручник для вузів / під ред. проф. А. М. Маркової. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ ДА11А, 2000..

Кун Н. А. Легенди і сказання Стародавню Грецію та Давнього Риму / Н. А. Кун. - М .: ACT, 2016.

Машкін, Н. А. Історія Стародавнього Риму / Н. А. Машкін. - М .: Вища школа, 2005.

Норман, Д. Історія Європи / Д. Норман; пер. з англ. Т. Б. Менської. - М .: ACT; Транзиткнига, 2005.

Первісна периферія класових товариств до початку Великих географічних відкриттів: проблеми історичних контактів / С. А. Арутюнов [и др.]; відп. ред. А. І. Першиц, А. М. Хазанов; Інститут етнографії АН СРСР імені М. II. Миклухо-Маклая. - М.: Наука, 1978.

Рут, Е. В. Греція і Ахеменидская держава: історія дипломатичних взаємин в VI-IV ст. до н.е. / Е. В. Рунг. - СПб .: Изд-во СПбГУ, 2008.

Савельєв, А. Е. Культура Давньої Греції / А. Е. Савельєв. - М.: Вища школа, 2008.

Соколов, Г. І. Мистецтво Стародавнього Риму / Г. І. Соколов. - М.: Просвещение, 1996..

Суриков, І. Е. Антична Греція: політики в контексті епохи: час розквіту демократії / Т. Є. Суриков. - М .: Наука, 2008.

Тарле, Є. В. Наполеон / Є. В. Тарле. - М .: Издательство Юрайт 2017.

Томпсон, Е. А. Римляни і варвари: падіння Західної імперії / Е. А. Томпсон. - СПб .: Ювента, 2003.

Удальцова, 3. В. Історія Європи з найдавніших часів до наших днів. Т. 1. Стародавня Європа: коллект. монографія / 3. В. Удальцова [и др. |. - М.: Наука, 1988.

Удальцова, 3. В. Історія Європи з найдавніших часів до наших днів. Т. 2. Середньовічна Європа: коллект. монографія / 3. В. Удальцова [и др.]. - М.: Наука, 1992.

Удальцова, 3. В. Історія Європи з найдавніших часів до наших днів. Т. 3. Від Середньовіччя до Нового часу: коллект. монографія / 3. В. Удальцова [и др.]. - М.: Наука, 1993.

Удальцова, 3. В. Історія Європи з найдавніших часів до наших днів. Т. 4. Європа Нового часу (XVII-XVIII століття): коллект. монографія / 3. В. Удальцова [и др.]. - М .: Наука, 1994.

Удальцова, 3. В. Історія Європи з найдавніших часів до наших днів. Т. 5. Від Французької революції кінця XVIII століття до Першої світової війни: коллект. монографія / 3. В. Удальцова [и др.]. - М .: Наука, 2000..

Черчілль, У. Друга світова війна. У 6 т. / У. Черчілль. - М .: Альпіна нон-фікшн, 2016.

Еллінізм: економіка, політика, культура. - М .: Наука, 2002.

Яйленко, Е. В. Італійське Відродження / Є. В. Яйленко. - М .: ОЛМА- Прес, 2005.

Backman, С. R. The Worlds of Medieval Europe / CR Backman. - Oxford: Oxford University Press, 2003.

Bosworth, AB Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great / AB Bosworth. - New York: Cambridge University Press, 1988.

Canfora, L. Julius Caesar: The People's Dictator / L. Canfora. - Edinbugh: Edinburgh University Press, 2006.

Ellyn, M. Greece: A Primary Source Cultural Guide / M. Ellyn, M. McGinnis. - New York: The Rosen Publishing Group, 2004.

Evans, RJ The Third Reich in Power / RJ Evans. - New York: Penguin, 2005.

Fagan, B. World Prehistory: A brief introduction / B. Fagan. - 7 th ed. - New York: Prentice-Hall, 2007. (Ch. 1.)

Frank, A. Lepper: Trajan's Parthian war / A. Frank. - Chicago: Nachdruck Ares, 1993.

Friedman, N. The Fifty-Year War: Conflict and Strategy in the Cold War / N. Friedman. - Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2007.

Geoffrey, E. Reformation Europe: 1517-1559 / E. Geoffrey. - London: Fontana, 1963.

Green, P. The Greco-Persian Wars / P. Green. - Oakland, California: University of California Press, 1996..

Flail, JM A History of the Archaic Greek World / JM Hall. - Chichester: Wiley-Blackwell, 2007.

Heyman, NM World War I: Guides to historic events of the twentieth century / NM Heyman. - Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1997..

Hurwitt, JM The Art and Culture of Early Greece 1100-480 BC / JM Hurwitt. - New York: Cornell University Press, 1985. (Ch. 1-3.)

Lefebvre, G. The French Revolution: from its Origins to 1793. T. 1-2 / G. Lefebvre. - New York: Columbia University Press, 1962-1963.

Love, RS Maritime Exploration in the Age of Discovery, 1415-1800 / RS Love. - Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2006.

Rhodes, PJ The Greek City-States: A Source Book / PJ Rhodes. - 2 nd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Sidwell, К. C. The world of Rome: an introduction to Roman culture / К. C. Sidwell, PV Jones. - New York: Cambridge University Press, 1997..

додаткова література

Антисері, Д. Західна філософія від витоків до наших днів. У 4 т. Т. 4. Від романтизму до наших днів / Д. Антисери, Дж. Реалі. - СПб. : Петрополіс, 1997..

Бєлоусов, Л. Беніто Муссоліні / Л. Бєлоусов. - М .: АСТ-Пресс, 1999..

Брагіна, Л. М. Італійський гуманізм епохи Відродження: ідеали і практика культури / Л. М. Брагіна. - М .: Изд-во МГУ, 2002.

Буассье, Г. Археологічні прогулянки по Риму / Г. Буассье; пер. М. Безобразова. - М .: Видання М. і С. Сабашниковой, 1915.

Бузескул, В. П. Вступ до історії Греції / В. П. Бузескул. - СПб., Коло, 2005.

Виноградов, В. Отто фон Бісмарк: об'єднання Німеччини залізом і кровио / В. Виноградов. - М.: АСТ-Пресс, 2015.

Владиславлева, Т. Б. Росія і розширюється Європейський Союз: проблеми і перспективи / Т. Б. Владиславлева // Знання: розуміння: вміння. - 2005. - № 2. - С. 112-118.

Гарен, Е. Проблеми італійського Відродження: обр. роботи / Е. Гарен. - М.: Прогрес, 1986.

Гені, Б. Історія та історична культура середньовічного Заходу / Б. гені. - М .: Мови слов'янської культури, 2002.

Девятайкіна, Н. І. Світогляд Петрарки: етичні погляди / І. І. Девятайкіна. - Саратов: Изд-во СГУ, 1988.

Дройзен, І. Г. Історія еллінізму / І. Г. Дройзен. - М.: Академічний Проект; Кіров: Константа, 2011 року.

Дуров, В. С. Нерон, або Актор на троні / В. С. Дуров. - СПб .: Алегейя, 2007.

Єгер, О. Всесвітня історія: Середні століття / О. Єгер. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: ACT, 2006.

Історія світової культури / йод ред. Г. В. Драча. - Ростов н / Д: Фенікс, 2000..

Калиниченко, П. А. Європейський Союз: право і відносини з Росією: монографія / П. А. Калініченко. - М .: Норма. 2012.

Кнабе, Г. С. Матеріали до лекцій але загальної теорії культури та культурі античного Риму / Г. С. Кнабе. - М., 1993.

Кіязькій, І. О. Імператор Діоклетіан і захід античного світу / І. О. князьків. - СПб. : Алетейя, 2010 року.

Ковальов, С. І. Історія Риму / С. І. Ковальов; під ред. Е. Д. Фролова. - СПб .: Полігон, 2002.

Костюхин, Е. А. Олександр Македонський в літературній і фольклорній традиції / Е. А. Костюхин. - М .: Наука, 2004.

Кравчук, А. Захід Птолемеїв / А. Кравчук. - М .: Наука, 2006.

Краутхаймер, Р. Три християнські столиці: топографія і політика / Р. Краутхаймер; пер. Л. А. Бєляєва, А. М. Бєляєвої. - СПб. : Алетейя, 2000..

Кудрявцев, О. Ф. Гуманістичний ідеал гуртожитку: Фичино і Еразм // Еразм Роттердамський і його час. - М .: Наука, 1989.

Культурологія: XX століття: енциклопедія. У 2 т. / М .: РОССПЕН, 2007.

Лавренов, С. Я. Радянський Союз у локальних війнах і конфліктах / І. М. Попов, С. Я Лавренов. - М .: ACT; Астрель, 2003.

Ле Гофф, Ж. Цивілізація середньовічного Заходу: пров. з фр. / Ж. Ле Гофф; під заг. ред. Ю. Л. Безсмертного; послесл. А. Я. Гуревича. - М.: Прогрес-Академія, 1992.

Ліванців, К. Е. Історія середньовічної держави і права / К. Є. ліванців. - СПб .: Изд-во СПбГУ, 2008.

Лосєв, А. Ф. елліністичної-римська естетика I-II ст. н.е. /

A. Ф. Лосєв. - М., 1979.

Манфред, А. 3. Велика французька революція / А. 3. Манфред. - М .: Наука, 1983.

Манфред, А. 3. Наполеон Бонапарт / А. 3. Манфред. - 4-е изд. - М.: Думка, 1986.

Маринович, Л. П. Антична демократія в свідоцтвах сучасників / Л. П. Маринович, Г. А. Кошелепко. - М .: Ладомир 2009.

Огурцов, А. П. Філософія науки епохи Просвітництва / А. П. Огурцов. - М .: Изд-во Ін-ту філософії РАН, 1993.

Парфьонов, В. Н. Імператор Цезар Август: армія: війна: політика /

B. Н. Парфьонов. - СПб. : Алетейя, 2010 року.

Розін, В. М. Передумови та особливості античної культури / В. М. Розін. - М .: Изд-во Ін-ту філософії РАН, 2004.

Сєрова, О. В. Горчаков, Кавур і об'єднання Італії / О. В. Сєрова. - М.: Павука, 1997..

Троянський, І. М. Історія античної літератури / І. М. Троянський. - М.: Издательство Юрайт 2017.

Шічалін, К). А. Життєвий шлях Еразма Роттердамського і становлення новоєвропейського самосвідомості / Ю. А. Шічалін. - М .: Контекст, 1988.

Шофман, А. С. Розпад імперії Олександра Македонського / А. С. Шофман. - Казань, Изд-во Казанського держ. ун-ту, 2003.

Еіглім, С. Війни й бої Древнього миру 3000 р. До н.е. е. - 500 р до н. е. / С. Енгл [и др.]. - М .: Ексмо, 2007.

Anderson, Р. The origins of postmodernity / P. Anderson. - London: Verso, 1998..

Baldwin, R. The European Monetary System / R. Baldwin, Ch. Wyplosz // The Economics of European Integration. - London; New York; Madrid; Milan: McGraw-Hill, 2004.

Beaumont, L. Smyrna // Encyclopedia of Ancient Greece. - New York: Routledge, 2013.

Boatwright, M. The Romans: From Village to Empire: A History of Rome from Earliest Times to the End of the Western Empire / M. Boatwright. - Oxford: Oxford University Press, 2011 року.

Віт, А. В. Persia and the Greeks // The Cambridge History of Iran. - Cambridge, 1985.

Cipolla, C. European Culture and Overseas Expansion / C. Cipolla. - London: Pelican, 1970.

Doyle, W. The Oxford History of the French Revolution / W. Doyle. - Oxford: Oxford University Press, 2002.

Everitt, A. Augustus: The Life of Rome's First Emperor / A. Everitt. - Random House, Inc., 2006.

Fine, JVA The ancient Greeks: a critical history / JVA Fine. - Cambridge: Harvard University Press, 1983.

Freeman, Ch. Egypt, Greece and Rome / Ch. Freeman. - Oxford: Oxford University Press, 1996..

Friedrich, O. Blood and iron: from Bismarck to Hitler the von Moltke family 's impact on German history / O. Friedrich. - New York: Harper, 1995.

Graslund, B. The birth of prehistoric chronology / B. Graslund. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Hatton, RM Louis XIV and His World / RM Hatton. - New York: Putnam, 1972.

Hazard, P. European thought in the 18 th century: From Montesquieu to Lessing / P. Hazard. - New Haven: Yale University Press, 1954.

Howard, ME The Franco-Prussian War: the German invasion of France: 1870-1871 / ME Howard. - New York: MacMillan, 1961.

Langdon, S. Art and Identity in Dark Age Greece, 1100-700 BC / S. Langdon. - Cambridge: Cambridge University Press, 2010 року.

Lentin, A. Guilt at Versailles: Lloyd George and the Pre-history of Appeasement / A. Lentin. - Routledge, 1985.

MacMullen, R. Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries / R. MacMullen. - New Haven: Yale University Press, 1997..

Peukert, D. Inside Nazi Germany: Conformity, Opposition, and Racism in Everyday Life / D. Peukert. - New Haven: Yale University Press, 1989.

Sealey, R. A history of the Greek city states, 700-338 BC / R. Sealey. - Oakland: University of California Press, 1976.

Smith, J. Europe After Rome: A New Cultural History, 500-1000 / J. Smith. - Oxford: Oxford University Press, 2005.

Інтернет ресурси

Асоціація європейських досліджень: [сайт]. URL: http: //www.edc- aes.ru/ (дата звернення: 12.07.2017).

Державний музей образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна: [сайт]. URL: http://www.arts-museum.ru (дата звернення: 12.07.2017).

Державний Ермітаж: [сайт]. URL: http: //www.hermitagemuseum. org - сайт (дата звернення: 12.07.2017).

Інститут Європи РАН: [сайт]. URL: http://www.instituteofeurope.ru (дата звернення: 12.07.2017).

Інститут російської історії РАН: [сайт]. URL: http://www.iriran.ru (дата звернення: 12.07.2017).

Російська академія наук: [сайт]. URL: http://www.ras.ru (дата звернення: 12.07.2017).

Російська асоціація міжнародних досліджень: [сайт]. URL: http://www.rami.ru (дата звернення: 12.07.2017).

H-Net: Humanities and Social Sciences Online: [site]. URL: https: // networks.h-net.org (дата звернення: 22.07.2017).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук