Паритет купівельної спроможності

При здійсненні операцій на міжнародному ринку та обгрунтуванні міжнародних інвестиційних проектів необхідно вміти передбачати майбутню динаміку обмінних ставок. Зокрема, якщо проект передбачає виробництво продукції та її поставку на експорт, продажу цієї продукції будуть здійснюватися не за рублі, а за іншу валюту, наприклад вірменські драми. Ініціатор проекту повинен бути досить спокійний з приводу того, що ця валюта не впаде настільки, що виручка перестане покривати вкладені рублеві витрати і фіналу не виявиться драматичним.

Паритет купівельної спроможності. Приріст курсу будь-якої валюти відображає зміну її купівельної спроможності щодо зміни купівельної спроможності іншої валюти. Теорія паритету купівельної спроможності ув'язує рівень інфляції різних валют з динамікою їх курсів. Відповідно до цієї теорії обмінні ставки різних валют змінюються так, що приріст курсу будь-якої валюти 1 відображає зміну її купівельної спроможності щодо купівельної спроможності іншої валюти (валюти 2).

Наприклад, ціна одиниці будь-якого товару, скажімо, кулькової ручки, дорівнює 9 руб. Обмінна ставка становить RUB 36 / EUR, таким чином, за 1 євро можна купити чотири кулькові ручки. Те ж кількість ручок можна купити і за 36 руб.

Тепер припустимо, що за десять років євро подешевшає в два рази, а рубль - в чотири. Тепер за 36 руб. можна буде купити всього одну ручку, а за один євро - дві. Який буде тепер очікуваний рублевий еквівалент одного євро? Ймовірно,

1 євро = 2 ручки = 36 руб. х 2 = 72 руб.

Якщо приблизно те ж станеться і з цінами інших товарів, приблизна оцінка нової обмінної ставки через десять років дорівнює RUB 72 / EUR.

Приріст курсу іноземної валюти. Подібні міркування приводять до наступної нескладною формулою, що дозволяє оцінити теоретичний приріст курсу будь-якої валюти:

де Щ - інфляція будь у-ї валюти, наприклад, рубля; Я8 - інфляція альтернативної валюти, наприклад долара США; ахи - приріст курсу долара США, вираженого в одиницях у'-й валюти.

Приклад. Припустимо, очікуваний рівень інфляції рубля Н = = 7% річних; рівень інфляції долара США - Н $ = 5% річних, курс "спот" долара до рубля (хат / ІЧВ) = 26.

Щоб оцінити очікуваний щорічний приріст курсу долара, скористаємося теорією паритету купівельної спроможності РРРТ:

Це, зокрема, означає, що очікуваний через рік курс долара дорівнює 26,494 руб. за долар (26 х (1 + 0,019)).

Дані емпіричної перевірки РРРТ. Емпірична перевірка РРРТ, проведена на представницькому статистичному матеріалі, показала, що теорія виконується лише приблизно і може бути використана лише при здійсненні довгострокових прогнозів курсу долара. Короткострокові коливання курсів валют відбуваються більшою мірою під впливом менш фундаментальних і більш кон'юнктурних чинників, ніж інфляція.

Паритет процентних ставок

Інша широко відома теорія встановлює залежність між процентними ставками (ставками прибутковості), вираженими в різних валютах, і курсами цих валют на рівноважному і ефективному ринку.

Теорія паритету процентних ставок (ШРТ) полягає в наступному: процентні ставки залежать від того, в якій валюті зроблено вклад. На їх величину впливає динаміка курсу валюти. Згідно ШРТ, якщо прибутковість вкладень у доларах США дорівнює 8% річних, а прибутковість вкладень з таким же рівнем ризику в російських рублях 9% річних, причому ці альтернативи рівнодоступним для інвестора (вкладника), вони повинні бути еквівалентні між собою за рівнем вигідності з урахуванням зміни курсу долара. Більш висока прибутковість в рублях повинна забезпечувати 8% річних у доларах США і компенсувати очікуване падіння вартості рубля в порівнянні з доларом. Інакше виникла б арбітражна ситуація, так як дві альтернативи з однаковим ризиком пропонували б різні рівні очікуваної прибутковості.

Таким чином, кінцевий результат від обох вкладень повинен бути однаковий:

Звідки річний очікуваний приріст курсу долара ахи = 0,93%. Ці міркування дозволяють запропонувати наступну залежність:

де /? $ - прибутковість вкладень в іноземній валюті (наприклад, у доларах США); Д, - - еквівалентна їй прибутковість в у'-й валюті (наприклад, в рублях); ахи - приріст курсу долара (в рублях за 1 долар США).

Приклад. Припустимо, процентна ставка по рублевому кредитом дорівнює 15% річних. Нам потрібно перевести її в еквівалентну ставку, виражену в англійських фунтах стерлінгів. Очікуваний середньорічний темп приросту фунта стерлінгів по відношенню до рубля дорівнює 2,5%.

Вирішимо рівняння:

Звідси Х = 0,122, або 12,2% у фунтах стерлінгів.

Міжнародний ефект Фішера, несмещенная оцінка форвардного курсу і теорема про паритет процентних ставок. Взаємозв'язок між сформованими ставками Щ і Д $ і очікуваним темпом приросту курсу єнот АХ Я носить назву "міжнародний ефект Фішера". Його можна також записати таким чином:

де Е (ХІ) - очікуваний курс спот валюти до валюти $; ХІ - фактичний курс спот. Індекси 0 і 1 означають моменти часу - момент оцінки і наступний за ним.

Приклад. Використовуємо умови попереднього прикладу для демонстрації еквівалентності двох формул. Застосовуючи останню з них, отримаємо:

Як бачимо, відповідь збігається з раніше отриманими.

В умовах досконалого ринку капіталу несмещенная оцінка форвардного курсу валюти дорівнює очікуваному спот-курсу:

де Р- форвардний курсом -й валюти. Враховуючи це, можна записати:

Форвардний курс може бути знайдений зі сформованих на фінансовому ринку доходностей фінансових інструментів у різних валютах. Цим часто користуються дилери валютного ринку при укладенні форвардних контрактів. Останні два вирази і є формальною записом теореми про паритет процентних ставок. Його можна записати також у наступному вигляді:

Приклад. Припустимо, курс фунта стерлінгів дорівнює 1,7863 дол. За фунт. За державним дисконтними цінними паперами з піврічним терміном до погашення склалися ставки: у фунтах стерлінгів - 6%, в доларах - 5,65%. Треба знайти форвардний курс фунта з поставкою через півроку.

Очевидно, ринок очікує зниження фунта, оскільки ставка у цій валюті вище при тому ж рівні ризику:

Зумовлене рівність реальних ставок

Паритет реальних ставок (RR.PT). Існування і: i рівноважному п ефективному ринку одночасно паритету процентних ставок і паритету купівельної спроможності увазі, що ці дві теорії в своїх припущеннях не повинні суперечити один одному.

Це можливо, тільки якщо реальні ставки на глобальних ринках капіталу в різних валютах при однаковому рівні ризику однакові.

Сталість реальної ставки. Дійсно, згідно РРРТ

А згідно ІЯРТ

Прирівняємо їх між собою. Отримаємо

Звідси випливає, що реальна ставка може бути визначена як

Приклад. Ставка в доларах США дорівнює 8%, інфляція американської валюти - 3,5%. Яка повинна бути еквівалентна їй ставка в євро, якщо інфляція євро становить 2,5%?

Для вирішення запишемо:

У числовому вигляді це буде виглядати так:

звідки Х = 0,0696, або 6,96%.

Недоліки теорем про паритетах. Всі ці теореми виведені для умов ідеальних (ефективних і рівноважних) валютних ринків. Тому вони можуть бути використані при моделюванні майбутнього (наприклад, в бюджетуванні капіталу) в якості найкращої гіпотези. На практиці в силу того, що ринки постійно виходять з рівноваги і не цілком ефективні з інформаційної точки зору, можуть бути відхилення від теоретичних залежностей як в одну, так і в інший бік. Тому застосування цих закономірностей для прогнозування ставок, особливо на коротких інтервалах часу і в умовах недостатньо ефективних ринків, що розвиваються, може призвести до помилки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >