Ризики глобальних фінансових ринків

Диверсифікація на глобальних фінансових ринках

Диверсифікація на національному ринку. На міжнародних фінансових ринках виникають додаткові можливості диверсифікації несистематичного ризику. Як відомо, несистематичний ризик, що представляє собою випадкові коливання окремих цінних паперів щодо ринкової тенденції, знижується при формуванні інвестиційного портфеля з різноманітних акцій і облігацій. Це явище називається диверсифікацією. Однак можливість диверсифікації портфеля на національному ринку не безмежна, і після формування добре диверсифікованого портфеля подальше зниження ризику зазначеним способом стає неможливим: невизначеність поведінки диверсифікованого портфеля повністю пов'язана з невизначеністю поведінки національного ринку.

Диверсифікація на глобальному ринку. Однак при виході на глобальний ринок корпорація стикається з тим, що коливання різних національних ринків також багато в чому не збігаються (рис. 5.2). На малюнку представлена динаміка провідних світових індексів. Хоча в поведінці цих індексів є багато спільного (це пояснюється наявністю глобальних, загальносвітових тенденцій), дана залежність не функціональна, а кореляційна.

Тому при формуванні портфеля з активів різних країн коливання цін, властиві різним національним ринкам, будуть в значній мірі взаємно компенсуватися. Систематичний ризик стане визначатися по відношенню до глобальної тенденції, існуючої на міжнародному ринку, а систематичні ризики національних ринків в деякій мірі перейдуть у розряд діверсіфіціруемого. Це, у свою чергу, призведе до того, що частка несистематичного ризику в загальний ризик кожного окремого активу знизиться, а можливості диверсифікації підвищаться (рис. 5.3).

Це явище лежить в основі діяльності міжнародних і глобальних пайових інвестиційних фондів провідних в економічному

Індекси акцій різних країн

Рис. 5.2. Індекси акцій різних країн

Ефект глобальної диверсифікації

Рис. 5.3. Ефект глобальної диверсифікації

відношенні країн. Міжнародні фонди здійснюють портфельні інвестиції па ринках інших країн, у той час як глобальні фонди працюють і на національному, і на міжнародному ринках. Крім диверсифікації ці фонди мають конкурентні переваги в порівнянні з фондами, не здатними вийти за межі національного ринку і скористатися можливостями отримання більш високих рівнів прибутковості, зазвичай існуючих на ринках, що розвиваються (emerging markets). До останніх належить і фондовий ринок Російської Федерації.

Процентний ризик і його різновиди на глобальних ринках

Процентний ризик - ризик зміни процентних ставок у майбутньому. Непередбачувані зміни процентних ставок можуть мати такі негативні наслідки для підприємства:

  • o якщо процентні ставки рас гут, можуть виникнути труднощі, пов'язані зі зростанням вартості капіталу і падінням ринкової ціни активів підприємства, а також з одержанням ним короткострокових кредитів;
  • o якщо ставки падають, труднощі виникають у зв'язку з поверненням боргу, так як при цьому знижується загальний рівень прибутковості в економіці, а також зменшується ефективність операцій з розміщення тимчасово вільних коштів підприємства (наприклад, у банківський депозит).

Форми прояву процентного ризику міжнародної корпорації:

o невідповідність активів та зобов'язань за строками. Розрізняють декілька ситуацій, при яких підприємство відчуває підвищений процентний ризик.

Одна з них - ситуація, коли у підприємства середня тривалість активів не відповідає середній тривалості зобов'язань (незбалансованість за строками). Так, якщо довгостроковий проект фінансується за рахунок короткострокових кредитів, різке підвищення процентних ставок призведе до зростання вартості позикових коштів, а надходження від проекту будуть відбуватися приблизно в тому ж режимі, як раніше, і в результаті підприємство буде зазнавати збитків. Зворотна ситуація може виникнути, якщо короткострокові рішення фінансуються довгостроковими пасивами. Тоді при падінні прибутковості на фінансовому ринку підприємство ризикує отримувати менші доходи, ніж потрібно для обслуговування боргу за старою, вищою ставкою. Тому найбільш простий і дешевий метод боротьби з процентним ризиком - його імунізація, тобто підтримання приблизного рівності між середніми термінами активів і зобов'язань підприємства або проекту;

  • o невідповідність характеру одержуваних доходів і прийнятих зобов'язань, здатне привести до перевищення вартості капіталу над його прибутковістю. Підприємство (або інвестиційний проект) може мати постійний або відносно стабільний рівень прибутковості на вкладений капітал. Разом з тим його зобов'язання можуть бути "плаваючими", тобто залежати від стану фінансового ринку. Наприклад, підприємство може від стратегічного кредитора отримати кредит за ставкою, прив'язаною до ставки пропозиції міжбанківських кредитів (LIBOR, FIBOR, МІБОР і т.п.). У цьому випадку динаміки вартості зобов'язань і прибутковості вкладеного капіталу не будуть збігатися, що створить потенційну небезпеку для позичальника і кредитора;
  • o можливість неправильного вибору форми надання кредиту. Форма надання боргу може виявитися невдалою для підприємства, що здатне надати додатковий вплив на вартість позикових коштів. Якщо це овердрафт або кредитна лінія, банк надасть підприємству лише можливість користуватися кредитом, і якщо воно цією можливістю не скористається, банк все одно буде стягувати комісію. До того ж при такому підході сумарна вартість використовуваного позикового капіталу може виявитися більш високою через додаткових умов банку по уникненню кредитного ризику.

При виборі іншої альтернативи - термінового кредиту або облігаційної позики - ставка може бути менше, але ці гроші можуть виявитися непотрібними в певний момент часу, а за користування ними підприємство буде платити процентну ставку. У будь-якому з цих випадків невизначеність майбутніх потреб у фінансових ресурсах призводить до невизначеності вартості позикових коштів;

  • o невідповідність у динаміці процентних ставок в різних валютах. У міжнародних проектах валюта боргу може зумовити інший рівень і іншу динаміку процентних ставок, ніж валюта, в якій підприємство отримує доходи. Це також може зробити зобов'язання більш дорогими, ніж очікувалося раніше;
  • o циклічність окремих галузей, їх залежність від стану фінансового ринку. Окремі галузі циклічні але своєю природою, і їх цикл часто обумовлений динамікою процентних ставок. В основному мова йде про галузі, де виробляються товари циклічного попиту, придбання яких у світовій практиці пов'язано зі споживчим чи іншим кредитом. Наприклад, меблі, нерухомість часто купуються в кредит і, таким чином, обсяг продажів залежить від вартості кредиту, тобто від процентних ставок на міжнародному фінансовому ринку. Для закупівель оптом сировини, матеріалів, обладнання споживачі багатьох галузей промисловості також можуть використовувати позикові кошти, тому можливість і обсяг таких закупівель залежить від відсотків, необхідних за надання кредитів.

У циклічних галузей є ще одна властивість - при спаді економічної активності та падінні прибутків вони починають гостро потребувати кредитних ресурсах, а при зростанні доходів ця потреба знижується. Це породжує додаткову нерівномірність динаміки доходів, оскільки саме в період найбільших труднощів такі підприємства змушені платити великі відсотки за кредитами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >