КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  • 1. Які були чинники зародження комунікації в первісному суспільстві?
  • 2. В результаті чого стали формуватися прототипи цільових аудиторій в доісторичні часи?
  • 3. Що послужило причиною необхідності міжкультурних комунікацій?
  • 4. Які були головні завдання комунікації в доісторичні часи?
  • 5. Якими засобами племінні вожді формували позитивний образ серед одноплемінників?
  • 6. Як релігія сприяла досягненню цієї мети?

STUDY 1. НАЙДАВНІШІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ

Результати археологічних досліджень дозволили знайти речові докази того, що в найдавнішому людському суспільстві здійснювалася активна комунікація шляхом інформування, пропаганди, переконання.

Найбільш яскраво комунікаційна функція проявлялася в діяльності зародження стану жерців. Перш за все, сам факт появи святилищ (місць розміщення священних предметів і проведення релігійних ритуалів), а також їх відділення від решти поселення ровом, валом або стіною, дозволяє стверджувати, що жерці прагнули підкреслити своє особливе становище, оточивши себе ореолом таємничості в очах одноплемінників. У печері Труа Фрер на півдні Франції виявлено наскальні зображення чаклуна, одягненого в звірину шкуру: таке вбрання мало на меті переконати членів племені, що первопредок (в даному випадку олень) продовжує жити серед племені і служить посередником між своїми нащадками і світом духів.

Священні обряди і ритуали були своєрідною пропагандою ідей про світопорядку, життя і смерті. Наприклад, в похованнях виявляються предмети побуту: їжа і посуд, зброю і знаряддя праці, які могли знадобитися померлому в потойбічному світі. Крім чисто сакральної функції тут можна побачити і функцію демонстраційну: чаклуни і шамани, які здійснювали подібні обряди, нс тільки проводжали покійного в останню путь, а й переконували живим уявлення про те, що чекає їх після смерті. Самі поселення будувалися відповідно до найдавнішими моделями світопорядку і зв'язувалися з астрономічними уявленнями. Таким чином, навіть ладу житла, люди долучалися до пропагованому світогляду, офіційної ідеології.

Інший напрямок комунікаційного впливу, також знайшло підтвердження в археологічних знахідках - це зачатки етнічної (на рівні окремих племен) самоідентифікації. У поселеннях найдавніших людей знаходять черепа тварин, прикрашені особливими символами і орнаментами: як окремі кістки на підставках, так і піраміди черепів. Існування подібних пам'ятників дозволяє припустити, що люди прагнули підкреслити спорідненість з тим чи іншим первопредком (ведмедем, лосем і т.д.) в спілкуванні з люду. В іншому випадку, їм не було б необхідності створювати подібні монументи, оскільки члени племені прекрасно знали, хто є їхнім спільним предком.

Аналогічним чином найдавніші люди прагнули відображати родові і сімейні відносини: археологи Гірського Алтаю з подивом відзначають, що місцеві найдавніші поховання є ланцюжки курганів, аналогічні більш пізнього генеалогічного дерева: відкриває ланцюжок найраніший предок, поховання чоловіка і дружини знаходяться поруч, далі - їх дітей і т.д. Як і у випадку з етнічною самоідентифікацією, є всі підстави вважати, що це спосіб збереження і передачі інформації не тільки всередині сімейства або роду, але і для «зовнішньої аудиторії».

У найдавнішому суспільстві представники різних ремесел вважалися за статусом близькими до священнослужителів. Сакральність їхнього статусу підкреслювалася нанесенням священних символів на знаряддя праці (наприклад, на гончарних горнах, знайдених на території України, виявляються магічні знаки), а також наявністю в їх «майстерень» особливих вівтарів для жертвоприношень - безсумнівного символу приналежності до жрецькому стану. Значимість представників різних професій відбилася і в тому, що процес тієї чи іншої роботи зображувався в наскельних малюнках, так в Прибайкалля і Монголії виявлені зображення процесу оранки, як якогось священнодійства.

Розшарування суспільства на правлячу верхівку (вожді, жерці або шамани) і рядових членів племені призвело до необхідності підкреслювати їх статус навіть при проводах в загробний світ. У гробницях найбільш високопоставлених осіб виявляються, наприклад, захоронення разом з ними коні, яких немає в могилах рядових членів племені. Подібні об'єкти, що відрізняли представників різних суспільних верств, так звані соціальні маркери, широко використовувалися і в більш пізніх товариства.

Як бачимо, вже в найдавнішу епоху, на зорі людства, існувала досить різноманітна система способів збереження і передачі інформації, створення і пропаганди іміджу. Засоби, що використовувалися для цих цілей, були переважно візуальні, що пояснюється вербальної культури, але принаймні, підтверджень їх існування в найдавніших людських колективах до нас не дійшло.

Завдання до case study 1

  • 1. Наведіть приклади способів формування особливого іміджу жерців в первісному світі.
  • 2. Поясніть, яким чином первісні люди інформували одноплемінників про своїх родових зв'язках і соціальний статус.
  • 3. Обгрунтуйте комунікаційне значення похоронних ритуалів.
  • 4. Подумайте, чи застосовуються засоби комунікації, що виникли в доісторичному суспільстві, і сьогодні.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >