Рівень 2

Оцінка і фінансування міжнародних проектів з урахуванням ризику країни

Оцінка міжнародних проектів

Ризик інвестиційного проекту. Як було сказано вище, ризик можна охарактеризувати як невизначеність результату (ефекту) інвестиційного проекту. Інше розуміння ризику (downside risk) - це можливість непередбачених несприятливих подій, здатних зробити негативний вплив на ефект проекту. Ризик країни пов'язаний з особливостями країни, в якій здійснює свою діяльність транснаціональна корпорація.

Найважливіші аспекти ризику країни. Розглядаючи умови країни, в якій належить здійснювати діяльність, міжнародна корпорація найбільшу увагу приділяє наступним аспектам:

 • o умовами оподаткування;
 • o політичного і правового ризикам, властивим даній країні;
 • o можливостям вивезення (репатріації) валюти.

Умови оподаткування. Умови оподаткування є найважливішим чинником інвестиційної привабливості вкладень в активи тієї чи іншої країни. Зазвичай перш ніж здійснювати капіталовкладення, потенційний іноземний інвестор за допомогою професійних юристів, консультантів з'ясовує наступні найважливіші питання, що стосуються передбачуваної області діяльності:

 • o склад податків і рівень податкових ставок;
 • o оподатковуваний база, послідовність і режим виплати того чи іншого виду податку;
 • o можливі пільги і сформована в країні практика мінімізації суми виплачуваних податків;
 • o законодавство країни - експортера капіталу, що стосується оподаткування прибутку та інших податків при здійсненні іноземних інвестицій.

Наприклад, в Англії практикується відстрочка виплати податків при здійсненні інвестиційних проектів за кордоном; в США за певних умов (володіння не менше ніж 5% часткою в статутному капіталі іноземного підприємства та ін.) компанії користуються податковим кредитом, наданим урядом цієї країни у розмірі суми сплачених за кордоном податків і т.п.

Приклад. Компанія "А", що знаходиться в країні X, продає машини в країну У (10 тис. Шт. По 30 000 євро за одиницю). Діапазон ринкових цін на дані машини - від 25000 до 30000 євро. Компанія "А" сплачує податок на прибуток за ставкою 30%. У країні У ставка податку на прибуток дорівнює 20%.

Рахунок прибутків компанії "А" і компанії "Б", покупающей машини, а також виробляє їх адаптацію до місцевих умов і продаж в країні У по 40000 євро, представлений в табл. 5.7.

ТАБЛИЦЯ 5.7. Рахунок прибутків компаній "А" і "Б" при продажу машин компанією "А" по верхній межі ринкових цін

Рахунок прибутків

Компанії "А" в країні X

Компанії "Б" в країні V

Разом по двом компаніям

Продажі, млн євро

300

400

Витрати, млн євро

(200)

(350)

У тому числі на покупку машин у компанії "А", млн євро

-

(300)

Прибуток до податків, млн євро

100

50

150

Ставка податку на прибуток,%

30

20

Податок на прибуток, млн євро

(30)

(10)

(40)

Разом чистий прибуток, млн євро

70

40

110

Подивимося, яким буде податок за двом компаніям, якщо компанія "А" буде продавати компанії "Б" свої машини по нижній межі ринкових ціп, тобто не по 30000, а по 25000 євро (табл. 5.8).

ТАБЛИЦЯ 5.8. Рахунок прибутків компаній "А" і "Б" при продажу машин компанією "А" по нижній межі ринкових цін

Рахунок прибутків

Компанії "А" в країні X

Компанії "Б" в країні V

Разом по двом компаніям

Продажі, млн євро

250

400

Витрати

(200)

(300)

У тому числі на покупку машин у компанії "А", млн євро

-

(250)

Прибуток до податків, млн євро

50

100

150

Ставка податку на прибуток,%

30

20

Податок на прибуток, млн євро

(15)

(20)

(35)

Разом чистий прибуток, млн євро

35

80

115

Прибуток 150 млн євро перерозподілилася між компаніями, в результаті загальна сума податків зменшилася. Таким чином, якщо дві компанії зацікавлені в зниженні загальної суми податків, другий варіант для них краще. Цей приклад також показує, що в країні, де ставки податків вище, сума їх сплати за інших рівних умов не завжди більше.

Політичний ризик - ризик зміни політичної ситуації в країні. Він високий там, де висока ступінь поляризації суспільства але рівнем доходів і сильна деструктивна опозиція, схильна до проведення конфіскаційних реформ. Практично формами прояву політичного ризику можуть бути:

 • o можливість експропріації та націоналізації власності іноземних інвесторів і приватних компаній;
 • o загроза виникнення війн, локальних конфліктів, революцій, що приносять збитки власності приватних інвесторів та іноземних держав;
 • o можливість припинення конвертації національної валюти в тверду.

Авторитетні міжнародні агентства, такі як ОРС, німецька страхова компанія "Гермес" та ін., Займаються страхуванням політичних ризиків. Однак це можливо не в будь-якому регіоні (наприклад, в Абхазії, Сербії, Чечні це об'єктивно неможливо), часто дуже дорого коштує (у Росії - до 10% вартості контракту і вище) і не завжди ефективно, так як ніколи не покриває всі втрати інвестора .

Правовий ризик - ризик зміни законодавства і форм його втілення в життя. Невизначеність положень законодавства, можливість його різних трактувань і змін у майбутньому створюють грунт для корупції, оскільки ставлять ефект від інвестиційних проектів в залежність від суб'єктивного підходу чиновників - представників державної влади. Засобом захисту від цього ризику є отримання гарантій на найвищому рівні, здійснення проектів за участю держави (концесій), що доступно, звичайно, лише обраним проектам та інвесторам.

Можливість репатріації валюти. У багатьох країнах законодавство в явній або неявній формі створює умови для дискримінації іноземних інвесторів. Наприклад, до явних заходам такого роду відноситься існуюче або раніше існувало в таких країнах, як Мексика, Колумбія, Бразилія, Венесуела та ін., Обмеження на частку нерезидентів в статутному капіталі національних підприємств. У деяких державах існують прямі обмеження на розмір вивозяться (репатрійованих) грошових потоків (наприклад, не більше 50% отриманого прибутку в рік і т.п.). Інші положення законодавства можуть бути не настільки жорсткими, однак і вони створюють відомі проблеми для вивезення валюти за кордон іноземними та національними компаніями. Введення таких положень продиктовано головним чином двома міркуваннями:

 • o метою запобігти витоку твердої валюти за кордон в умовах її дефіциту в національній економіці;
 • o бажанням зміцнити національну валюту шляхом підвищення її забезпечення золотовалютними резервами і обмеження вільного ходіння іноземних грошей у національній економіці.

Характерним прикладом такого підходу до недавнього часу було російське валютне законодавство.

Згідно законам Російської Федерації валютні операції підприємств, заснованих в нашій країні (у тому числі спільних і контрольованих нерезидентами), можна розділити па поточні і капітальні.

Поточні операції, такі як перерахування відсотків, дивідендів, надання та отримання кредитів на термін до 180 днів, розрахунки за експортно-імпортними операціями і деякі інші, здійснюються в робочому порядку і не вимагають отримання спеціальних дозволів.

До капітальних операціях належать прямі, портфельні інвестиції і розрахунки за довгостроковими кредитами. На них Центральний банк РФ накладав обмеження, і це створювало незручності, хоча обмежувало відтік валюти за кордон.

Хоча особи - резиденти Російської Федерації мають можливість вільно купувати і продавати валюту, всі розрахунки на території Росії проводяться в національній валюті - рублях. Тому іноземні інвестори, які бажають вкласти гроші в економіку Росії, повинні в уповноваженому банку відкрити спеціальний рахунок і через чисто конвертувати свої кошти в рублі. Доходи на території нашої країни також виходять в рублях, і через той самий рахунок здійснюється їх конвертація в іноземну валюту.

Приклад. Транснаціональна корпорація розглядає можливість фінансування інвестиційного проекту в країні X. Вартість капіталу проекту дорівнює 15% річних. Грошові потоки передбачуваного проекту представлені в табл. 5.9.

ТАБЛИЦЯ 5.9. Грошові потоки інвестиційного проекту, млн руб.

Рік

0-й

1-Й

2-й

Третій

4-й

Прибуток NOPAT

40

40

40

40

Амортизація

25

25

25

25

Приріст робочого капіталу

(20)

(5)

/ 0

Капітальні витрати

(100)

Разом FCF

(120)

60

65

65

90

МРУ проекту при ставці 15% дорівнює

Проект здається вигідним.

Однак за умовами конкурсу компанія не може репатріювати з країни X весь свій грошовий потік. Можлива тільки репатріація дивідендів у розмірі 50% прибутку. Інша частина потоку блокується в банку, і на блоковані кошти нараховується відсоток за ставкою 5% річних до завершення проекту. По закінченні проекту решта потоку може бути репатрійована (при виконанні ряду умов але якістю переданого країні X об'єкта).

Зазначена умова трансформує вільні грошові потоки проекту, і тепер вони будуть виглядати так, як показано в табл. 5.10.

ТАБЛИЦЯ 5.10. Трансформовані грошові потоки, млн руб.

Рік

0-й

1-й

2-й

Третій

4-й

Блокований фонд початку року

0

40

47

47,35

Грошовий потік проекту

(120)

60

65

65

90

Відсотки по блокованому фонду

0

2

2,35

2,37

Разом накопичений грошовий потік

60

67

67,35

92,37

Репатріювати грошовий потік

(120)

20

20

20

92,37

50% прибутку

Блокований фонд кінця року

40

47

47,35

0

МРУ репатріював потоку проекту при ставці 15% дорівнює

Як бачимо, при зазначених умовах проект збитковий.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >