Навігація
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Переглянути оригінал

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник адресований насамперед магістрантам департаменту психології і покликане допомогти їм в самостійній роботі, а також на практичних заняттях при вивченні таких дисциплін, як «Актуальні проблеми сучасної психології», «Психологія менеджменту», «Галузі психології», «Індивідуальне та групове консультування» .

Щоб дати студентам уявлення про різні підходи до проблем сучасної психології, укладачі навчального посібника призводять витяги з найважливіших робіт вітчизняних і зарубіжних класиків психології. Чотири розділи посібника відповідають за змістом чотирьох дисциплін, зазначеним вище. Кожен розділ включає в себе ряд тем, що відображають найбільш актуальні питання психологічного знання.

У перший розділ включені роботи, присвячені традиційній і вічної для психології проблематики - психології особистості. В першу чергу це дослідження відомого російського психолога А. Г. Асмолова. Саме в них реалізований комплексний міждисциплінарний аналіз особистості, що з'єднує біо-, соціо- і персоногенетіческую орієнтацію на базі міжкультурної взаємодії. Представлена А. Г. Асмоловим концепція особистості реалізує загальносистемні принципи аналізу людини, підкреслюючи роль культури в його становленні і сприйнятті, а також у формуванні образів людини в різні періоди розвитку суспільства. Саме цей підхід дозволяє роботам А. Г. Асмолова стати базою для дискусії про розуміння сутності особистості. Цей підхід використовується також в працях відомого російського психолога В. П. Зінченко, активно розвиває ідеї культурно історичної психології. Л. Е. попелу і її співавтори першими з позицій когнітивної психології проаналізували проблему психології самотності, приділивши особливу увагу розбіжності очікувань з реально склалися стосунки з іншими людьми, показали роль деформирующей самооцінки у формуванні психологічно самотньою особистості.

Другий розділ включає роботи американських психологів- практиків К. Екхарта, Дж. Канджема, Р. Л. Еппл-мл., Що мають великий досвід консультування бізнесменів і керівників фірм по всьому світу. Їх дослідження не мають аналогів у вітчизняній літературі і дозволяють заповнити прогалини, що стосуються знань про психологію управління колективом. В цей же розділ включені уривки з книги відомого російського психолога Е. П. Ільїна, автора понад 200 публікацій. Його роботи присвячені основним питанням теорії та методології вивчення мотивації і мотивів людини. Серед різноманітних проблем викладаються закономірності формування мотиваційної сфери людини в онтогенезі і в різних видах поведінки і діяльності.

Третій розділ побудований на матеріалах відомого німецького психолога К. Мозера. Його робота є одним з перших серйозних досліджень щодо застосування психології в маркетингу і рекламі. В цей же розділ включені праці вітчизняних і зарубіжних психологів, що показують, як можна використовувати знання і методи соціальної психології, аналізуючи явища політичного життя. Так, Н. М. Ракитянський системно описав проблеми та процедуру психологічного портретування, чітко виділив основні підходи і етапи роботи психолога при вирішенні даної професійної завдання. Роботи з даної проблематики не часто трапляються в нашій літературі.

Четвертий розділ ґрунтується на книзі Ю. Є. Альошина, одного з перших вітчизняних психологів-практиків. Нею розроблений певний алгоритм проведення психологічних консультацій. Представлена робота є коротким і доступним описом основних технік і прийомів психологічного консультування. Наведені в ній приклади відображають російський психологічний контекст, і це збільшує її цінність. У цьому ж розділі представлені погляди на консультування відомого американського психолога І. Я л ома, який розглядає клієнта як унікального людини з його унікальною історією, що вимагає для кожного клієнта побудови особливої індивідуальної психотерапії. Ірвін Ялом - представник екзистенціальної психології, одного з напрямків глибинної психології. Книга І. Ялом «Групова психотерапія» є на даний момент загальновизнаним посібником по роботі з групою. Автор демонструє стратегію і тактику групової роботи, дає характеристику динаміки функціонування самої групи, поведінки її членів.

Витяги з книг і статей класиків сучасної психології, включені в навчальний посібник, супроводжуються бібліографічними посиланнями, які даються на початку кожної теми. Надалі в тексті вказані лише номери сторінок цитованих творів (виділені курсивом і укладені в круглі дужки). Структура теми і послідовність підібраних цитат можуть не збігатися зі структурою досліджуваного тексту. Кожна гема супроводжується коротким коментарем укладачів навчального посібника, що виражає їхню позицію з даного питання. В кінці кожної теми пропонуються питання, обговорення яких дозволить глибше усвідомити позицію авторів досліджуваних робіт, інтерпретувати їх точки зору, вичленувати протиріччя і сформулювати власну позицію.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук