ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Назвіть найбільш впливові характеристики особистості лідера, виділені в американських дослідженнях.
  • 2. Які елементи Я-концепції важливі для політичного лідера?
  • 3. Виділіть поведінкові особливості лідерів з різними типами самооцінки.
  • 4. Як потреби політичного лідера в афіліації впливають на його діяльність?
  • 5. Складіть психологічний портрет ідеального сучасного лідера.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

У даній темі представлені матеріали, що висвітлюють одну із складних проблем політичної психології - побудова психологічного портрета політичного лідера. Описано процедура і основні принципи даної роботи. Нижче представлені витяги з книги Н. М. Ракитянського [1] . У навчальних цілях текст розбитий на розділи, що дозволяє краще орієнтуватися в досліджуваної проблеми.

Основні проблеми психологічного портретування

Побудова психологічного портрета - одна з найбільш складних і делікатних завдань в психодіагностики російських політичних діячів. Вона передбачає створення цілісної картини їх особистості, досить повне розкриття найбільш значущих аспектів життєдіяльності і відповідне з'єднання їх в єдину картину - психологічний портрет.

В результаті психологічні портрети, що складаються в результаті психодіагностичних досліджень, відрізняються певною фрагментарністю, так як результати, отримані за допомогою різних методів, виявляються мало пов'язані між собою і, як наслідок, із загальною картиною особистості. Більш того, часто окремі важливі аспекти взагалі випадають із нашої уваги дослідника, і така неповнота діагностичної інформації завдає шкоди адекватності зроблених з її допомогою висновків.

Іншою проблемою, пов'язаною з побудовою психологічного портрета на базі психодіагностичних даних, може бути їх абсолютизація внаслідок переоцінки валідності використовуваних методик. В результаті дослідник ризикує отримати неправильні результати з усіма витікаючими з цього наслідками. Іноді це проявляється у вигляді «парадоксів», коли дві методики, спрямовані на вимірювання близьких особливостей, дають не збігаються або навіть протилежні результати. Причини таких «парадоксів» можуть бути різні, але найбільш поширена - невалидность одного з результатів. Приписування одержуваним результатам статусу істини в психодіагностики неприпустимо.

  • [1] Див .: Ракитянський Н. М. Портретологія влади: Теорія і методологія психологічного портретування особистості політика. М.: Наука, 2004. С. 189-202.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >