Аналіз прогнозованих показників (продовження конкретної ситуації 1)

Оцінка компанії ЗАТ "Усупінфарм"

Ключові допущення для прогнозів: на основі аналізу фінансових показників і оцінки стратегічного положення і перспектив компанії оцінювачем сформовано ключові припущення для прогнозів доходів і вільного грошового потоку (табл. 6.9).

При побудові ключових припущень враховані:

  • o прогнози аналітиків щодо розвитку ринку фармацевтичної продукції;
  • o збільшення частки компанії з 0,78 до 0,82%;
  • o збільшення капітальних вкладень в оновлення виробництва за рахунок зміни дивідендної політики власників компанії, що знайшло відображення в збільшенні частки фіксованих активів до продажів на період будівництва нової лінії з виробництва рідких форм;
  • o склалася структура витрат компанії;
  • o норматив робочого капіталу, сформований на основі аналізу;
  • o стабільна структура капіталу компанії В / Е = 0,1.

ТАБЛИЦЯ 6.9. Ключові допущення для прогнозу,%

1-й рік

2-й гол

Третій рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

Прогноз темпів зростання ринку

30

20

15

15

12

12

10

Прогноз частки ринку компанії

0,78

0,78

0,80

0,82

0,82

0,82

0,82

Темп зростання виручки

30

20

18

18

12

12

10

Собівартість (у% до виручки)

53

53

53

53

53

54

55

Темп зростання операційних витрат

25

20

15

15

15

10

10

Фіксовані активи до продажів

50

51

52

52

51

49

45

Знос до продажів

2.8

2,8

3,0

3,3

3,5

3,4

3,4

TM3 до продажів

13

13

13

13

13

13

13

Дебіторська заборгованість до продажів

24

24

24

24

24

24

24

Кредиторська заборгованість до продажів

19

19

19

19

19

19

19

Грошовий залишок до продажів (Cash / S)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5

Норматив робочого капіталу (у% до продажів)

18

18

18

18

18

18

18

Структура капіталу D / E

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Вартість процентних боргів

(I)

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Ефективна податкова ставка (Т)

22

22

22

21

21

20

20

Темп зростання в постпрогнозний період,%

5

Ринкова цінність боргу, тис. Дол.

7322

WACC,%

17,0

Ставка податку,%

20

20%

20%

20%

20%

20%

20%

ТАБЛИЦЯ 6.10. Прогноз доходів і витрат, тис. Дол.

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

Чисті продажі

59150

70980

83720

98685

Одна 10527

123790

136169

Собівартість реалізації

31350

37619

44372

52303

58579

66847

74893

Валовий прибуток

27801

33361

39348

46382

51 948

56944

61276

Операційні витрати

15344

18413

21174

24351

28003

30803

33884

EBITDA

12457

14948

18174

22 031

23945

26140

27392

Знос

1656

1987

2512

+3257

+3868

4209

+4630

EBIT

10801

12961

15662

18775

20076

+21931

22763

Відсотки сплачені

1087

Тисяча сорок одна

822

1063

1 269

+1781

1801

ЕВТ

+9714

11919

14841

17712

18807

20150

20962

Податки

+2137

2622

+3265

+3720

+3949

4030

4192

Чистий прибуток

7577

9297

11576

13992

14857

16120

16769

Нерозподілений прибуток - залишок на початок періоду

23767

31 343

40640

52216

60987

66696

69477

Норма дивідендних виплат,%

0%

0%

0%

10%

15%

20%

20%

Мінус дивіденди

0

0

про

+5222

9148

13339

13895

Нерозподілений прибуток - залишок на кінець періоду

31 343

40640

52216

60987

66696

69477

72351

ТАБЛИЦЯ 6.11. Прогноз NOPAT, тис. дол.

Прогноз NOPAT, тис. Дол.

ТАБЛИЦЯ 6.12. Прогнозний баланс, тис. Дол.

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

Грошові кошти

887

Тисячі шістьдесят-п'ять

1 256

1480

1658

1857

+2043

Дебіторська заборгованість

14196

17035

20093

23684

26527

29710

32681

Товарно-матеріальні запаси

7690

+9227

10884

12829

14369

16093

17702

Разом поточні активи

22773

27327

32232

37994

42553

47659

52425

Фіксовані активи

29575

36200

43534

51316

56369

60657

61276

Разом активів

52348

63527

75767

89310

98922

108317

113701

Кредиторська заборгованість

11239

13486

15907

18750

+21000

23520

25872

Короткострокові позикові кошти

+5455

+4159

Тисячу двісті сорок п'ять

+2297

+3379

+7194

7066

Довгострокові позикові кошти

+3241

4171

+5329

+6206

6777

+7055

7342

Разом зобов'язання

19934

21817

22480

27253

31 155

37769

40280

Звичайні акції

+1070

+1070

+1070

+1070

+1070

+1070

+1070

Нерозподілений прибуток

31 343

40640

52216

60987

66696

69477

72351

Разом власний капітал

32413

41710

53286

62057

67766

70547

73421

Разом зобов'язань і власний капітал

52348

63527

75767

89310

98922

108317

113701

ТАБЛИЦЯ 6.13. Прогноз вільного грошового потоку, тис.дол.

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

NОРАТ

8640

10369

12530

15020

16061

17545

18210

Знос

1656

1987

2512

+3257

+3868

4209

+4630

Капітальні витрати

+8393

+8612

+9846

11038

8921

+8497

+5249

Зміни в робочому капіталі

2610

+2129

2293

2694

+2132

+2387

+2228

(707)

1614

2902

+4544

+8877

10869

15363

Темп зростання в постпрогнозний період,%

іл

WАСС,%

17

17%

17%

17%

17%

17%

17%

Коефіцієнт наведеної цінності

0,855

0,731

0,624

0,534

0,456

0,390

0,333

Приведена цінність грошових потоків

(604)

1179

1 812

2425

4049

4237

+5119

Термінальна цінність на кінець прогнозного періоду

112475

Наведена термінальна цінність

37476

Цінність інвестованого капіталу

46337

Цінність власного капіталу

41703

ТАБЛИЦЯ 6.14. Аналіз прогнозованих фінансових драйверів цінності

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

Робочий капітал, тис. Дол.

10647

12776

15070

17763

19895

22282

24510

Інвестований капітал (1С), тис. дол.

40222

48976

58604

69079

76264

82940

85787

Робочий капітал до продажів,%

18

18

18

18

18

18

18

Інвестований капітал до продажів,%

68

69

70

70

69

67

63

Рентабельність продажів по NOPAT,%

15

15

15

15

15

14

13

Оборотність інвестованого капіталу

1,47

1,45

1,43

1,43

1,45

1,49

1,59

roic,%

21

21

21

22

21

21

21

Рентабельність продажів (ros),%

13

13

14

14

13

13

12

Оборотність активів (soa)

1,13

1,12

1.10

1,10

1,12

1,14

1,20

Фінансовий важіль (flm)

1,62

1,52

1.42

1,44

1,46

1.54

1,55

Дохід на власний капітал (roe),%

23

22

22

23

22

23

23

Прогноз доходів і грошового потоку компанії: на основі ключових припущень оцінювачем були сформовані прогнозний звіт про прибутки і збитки та прогнозний баланс (табл. 6.10 і 6.12), а також прогноз показника NOPAT (табл. 6.11), необхідний для розрахунку прогнозованого показника ROIC. Дані прогнозного звіту про прибутки і прогнозного балансу були використані для побудови прогнозу вільного грошового потоку (табл. 6.13).

Визначення ставки дисконту: використовуючи технології і алгоритми обгрунтування вартості капіталу, які описані в розділі 4 підручника, оцінювач визначив актуальний на момент оцінки WACC компанії - 17%.

Оцінка термінальній цінності: темп зростання грошового потоку в постпрогнозний період прийнятий у розмірі 5%. Для розрахунку термінальній цінності компанії був проведений аналіз структури її вільного грошового потоку і зроблений висновок: компанія ще не ввійшла у фазу стабілізації інвестиційного режиму, тому більш коректно буде розрахувати термінальну цінність за формулою капіталізації NOPAT. Тим більше що різниця між ROIC і WACC невелика - всього 3%.

Оцінка компанії і заключні поправки

За результатами розрахунків (див. Табл. 6.12) цінність компанії склала 46337 тис. Дол. Оцінювачем прийнято припущення, що балансова величина боргу компанії на момент оцінки відповідає ринковій цінності позикового капіталу і становить 7 322 тис. Дол. Відповідно ринкова цінність власного капіталу (за вирахуванням цінності боргу) - 41703 тис. дол.

У компанії немає надлишкових активів і нестачі робочого капіталу. Об'єктом оцінки є 85% -ний пакет акцій, тому знижки на неконтрольний характер власності не потрібно.

Підсумкова оцінка ринкової цінності оцінюваної частки в капіталі компанії ЗАТ "Усупінфарм" склала 33362 тис. Дол. Аналіз прогнозованих показників

Аналіз динаміки основних фінансових драйверів цінності в прогнозному періоді показав, що показник ROE буде зберігатися в цілому на стабільному рівні 22-23%. При цьому в перші три роки дещо підвищиться рентабельність продажів і знизиться оборотність активів, що пов'язано із зростанням цін і модернізацією виробництва. В останні роки прогнозного періоду відбуватиметься зниження рентабельності продажів зважаючи на загострення цінової конкуренції, яке буде компенсуватися збільшенням оборотності активів, пов'язаним зі зниженням інвестиційної активності компанії (табл. 6.14).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >