Стандартизація шпонкових і шліцьових з'єднань

Для з'єднання деталей машин (зубчастих коліс, шківів, муфт, роликів, дисків, кулачків, рукояток та ін.) З валами при невисоких вимогах до точності центрування деталей, що з'єднуються застосовують шпонкові з'єднання.

Шпонки служать для передачі крутного моменту, запобігання провертання втулки на валу, забезпечення переміщення втулки уздовж вала або фіксації взаємного положення деталей у вузлі. З їх допомогою досягається порівняно легка розбирання та збирання вузла.

Особливістю шпонкових з'єднань є те, що в сполученні бере участь три елементи: поверхня паза на валу, поверхня паза у втулці і поверхня шпонки.

Основними недоліками шпонкових з'єднань є: мала несуча здатність; ослаблення валів шпонковими пазами; концентрація напружень через несприятливу форми шпонкових пазів. У зв'язку з цим шпонки використовуються, як правило, в мало навантажених з'єднаннях.

У машинобудуванні набули поширення шпонкові з'єднання з призматичними, сегментними, клиновими і тангенціальними шпонками. Найбільше застосування отримали призматичні і сегментні шпонки.

Призматичні шпонки

Розміри шпонок і перетинів пазів, допуски і посадки регламентуються ГОСТ 23360-78 "Основні норми взаємозамінності. З'єднання шпони з призматичними шпонками. Розміри шпонок і перетинів пазів. Допуски і посадки".

Стандарт передбачає три виконання шпонок, які наведені на рис. 5.28.

Він регламентує також розміри перетинів пазів (рис. 5.29) та їх граничні відхилення.

Види виконань призматичних шпонок

Рис. 5.28. Види виконань призматичних шпонок

Шпонкові пази валу і втулки

Рис. 5.29. Шпонкові пази валу і втулки

Працездатність шпонкових з'єднань визначається в основному точністю посадок по ширині шпонки Ь.

Решта розміри задають так, щоб виключити можливість защемлення шпонки по висоті або надмірне заниження поверхонь дотику бічних сторін.

По ширині для призматичних шпонок передбачено три варіанти з'єднання: вільне, нормальне і щільне (табл. 5.17).

5.17. Граничні відхилення по ширині b шпонкових з'єднань з призматичними шпонками

Граничні відхилення по ширині b шпонкових з'єднань з призматичними шпонками

Як матеріал для шпонок використовується чістотянутая сталь по ГОСТ 8787-68. Допускається застосування інших сталей з тимчасовим опором розриву не менше 590 МПа.

Перетин шпонок (Ь х І) залежить від діаметра вала (табл. 5.18).

5.18. Співвідношення між діаметром вала і перетином шпонок

Співвідношення між діаметром вала і перетином шпонок

У відповідальних шпонкових з'єднаннях сполучення дна паза з бічними сторонами виконується по радіусу, величина якого вказується на робочому кресленні.

До неспряжуваних розмірами призматичних шпонок належать: висота шпонки І і довжина шпонки /.

Висоту призматичних шпонок виконують по І I (при висоті 2-6 мм - по Л9), довжину / -по Л14, довжину пазів - по # 15. Відхилення по зазначеним елементам завжди спрямовані "в тіло", що гарантує збирання з'єднання.

Для шпонкових пазів втулок на кресленнях проставляють розмір й + як єдино зручний для контролю; на валах переважно вказувати / ,, але допускається вказувати і розмір й- /, (табл. 5.19).

5.19. Граничні відхилення розмірів по глибині пазів залежно від висоти шпонки h

Граничні відхилення розмірів по глибині пазів залежно від висоти шпонки h

Умовне позначення призматичних шпонок виконання 1 складається з номінальних розмірів шпонки Ь х А х / і номери Держстандарту. Наприклад, шпонка виконання I з розмірами Ь х А х / = 16 х 10 х 80: Шпонка 16 х 10 х 80 ГОСТ 23360-78. Для 2 і 3 виконання: Шпонка 2 (3) -16 х 10 х 80 ГОСТ 23360-78.

Сегментні шпонки

ГОСТ 24071-97 "Основні норми взаємозамінності. Сегментні шпонки і шпонкові пази" передбачає дві форми для сегментних шпонок - нормальну (у вигляді цілого сегмента) і низьку (у вигляді зрізаного сегмента) (рис. 5.30).

Форма і розміри сегментних шпонок

Рис. 5.30. Форма і розміри сегментних шпонок

Низька форма застосовується за погодженням сторін. При цьому ку = 0,8А ,. Шпонки у вигляді цілого сегмента застосовуються для передачі крутного моменту, а у вигляді зрізаного сегмента - для фіксації елементів конструкції (у разі нерухомої посадки, коли передача моменту здійснюється за рахунок тертя).

Форма і розміри шпонкових пазів наведено на рис. 5.31.

Форма і розміри шпонкових пазів для сегментних шпонок

Рис. 5.31. Форма і розміри шпонкових пазів для сегментних шпонок

По ширині для сегментних шпонок передбачено два варіанти з'єднання: нормальне і щільне (табл. 5.20).

5.20. Варіанти з'єднання сегментних шпонок

Варіанти з'єднання сегментних шпонок

Допускається також вільне з'єднання шпонки з валом і втулкою. Граничні відхилення ширини паза b в цьому випадку повинні відповідати полях допусків для вала - # 9, для втулок - /) 10.

Для термооброблених деталей допускається використовувати граничні відхилення розмірів: ширини паза валу - ЯП, ширини паза втулки - /) 10.

5.21. Розміри шпонки нормальної та еквівалентної низькою форми

Розміри шпонки нормальної та еквівалентної низькою форми

Умовне позначення сегментної шпонки складається з розмірів Ь х А і номери Держстандарту.

Наприклад, шпонка нормальної форми (табл. 5.21) перерізом Ь х Ат, = 4 х 6,5:

Шпонка 4 х 6,5 ГОСТ24071-97.

Позначення низькою шпонки з перетином = 5х 5,2: Шпонка 5 х 5,2 ГОСТ 24071-97

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >