Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Менеджмент arrow ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
Переглянути оригінал

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ І БЮРОКРАТИЗМ - НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ

В результаті вивчення даного розділу навчається повинен:

знати

• закономірності, основні тенденції та особливості становлення нової системи державного управління в напрямку його демократизації, дебюрократизації і забезпечення антикорупційної чистоти з урахуванням вітчизняної та зарубіжної адміністративної науки і антикризової практики;

вміти

  • • аналізувати історичний процес з точки зору раціоналізації управлінської діяльності та викорінення кризово-ірраціонального з точки зору бюрократизму і корупції;
  • • виявляти загальне і особливе в процесі боротьби з бюрократизмом і корупцією;
  • • домагатися оптимізації управлінських процесів;

володіти

  • • компетенціями конструктивної взаємодії з інститутами громадянського суспільства;
  • • навичками соціального діалогу на основі цінностей правового демократичного суспільства;
  • • сучасними засобами боротьби з корупцією, бюрократизмом і іншими негативними кризовими проявами.

Ключові поняття

Антикорупційна аудиторська перевірка - захід, що проводиться компетентними органами, що полягає в аналізі та оцінці антикорупційної діяльності в конкретному закладі, організації, органі державної влади або місцевого самоврядування.

Антикорупційна глобальна стратегія - стратегія, що розробляється суб'єктами глобального управління, спрямована на зниження корупційної активності на міжнародному, страновом, місцевому та корпоративному рівнях.

Антикорупційна захист - система засобів і ресурсів, які забезпечують антикорупційну і антибюрократичної безпеку суспільства, держави і всіх їх інститутів.

Антикорупційна політика держави - система заходів держави по нейтралізації джерел, причин і умов, що породжують і живлять корупцію в різних сферах і на різних рівнях життєдіяльності суспільства.

Антикорупційне прогнозування - передбачення ймовірнісних змін, що ведуть трендів і закономірностей розвитку корупції в часі і просторі.

Бюрократизм - морально неприйнятна форма реалізації державно владних повноважень в корпоративних чи особистих інтересах. Першооснова - відчуження народу від влади; обмеженість цивільних прав і свобод; слабкість інститутів громадянського суспільства; зневажливе ставлення до норм моралі.

Державний аудит - система незалежного громадського контролю діяльності державних структур з управління громадськими ресурсами (фінансовими, матеріальними, інтелектуальними), виробленими за рахунок або з залученням коштів державного бюджету.

Дебюрократизація - система заходів з подолання бюрократизму в управлінні - процес політичного, адміністративно-правового, економічного і виховного впливу, що включає комплекс заходів загальнонаціональної значущості, спрямованих на звільнення системи від зайвої писанини, заседательской суєти, корупційних та інших негативних проявів організаційно управлінського порядку.

Корупційний лобізм - система неформального, законодавчо неврегульований протиправного впливу на владу, уявлення і відстоювання у владних структурах тих чи інших приватних інтересів, форма «продавлювання» управлінських рішень в інтересах певних соціальних груп в розрахунку на відповідне корисливе винагороду.

Нецільове витрачання бюджетних коштів - злочин, об'єктивна сторона якого проявляється у витрачанні в великому розмірі бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам їх отримання, певним затвердженими бюджетом, бюджетним розписом, повідомленням про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або іншим документом, що є підставою для отримання бюджетних коштів.

Протидія корупції - система заходів політичного, правового, економічного, соціально-виховного та іншого характеру, спрямованих па мінімізацію обсягів корупції в суспільстві і нейтралізації її негативних наслідків.

Профілактика корупції - сукупність організаційних, правових, економічних, соціальних, виховних та інших заходів щодо виявлення та усунення причин, умов і передумов здійснення корупційних правопорушень або по їх недопущенню.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук