Незазначені допуски форми та розташування поверхонь

Незазначені допуски форми та розташування поверхонь встановлює ГОСТ 25069-81. Він поширюється на металеві деталі машин і приладів, оброблені різанням.

Безпосередньо на кресленні вказують, як правило, найбільш відповідальні допуски форми та розташування поверхонь. За способом регламентації невказаних допусків в ГОСТ 25069-81 всі показники точності форми і розташування, встановлені в ГОСТ 24642-81, можуть бути поділені на три групи (табл. 5.43).

До першої групи належать ті показники, відхилення яких допускаються в межах поля допуску розміру розглянутого елемента або розміру між розглянутими елементами. Відхилення форми і розташування першої групи в граничному випадку можуть досягати значення, обумовленого повним допуском розміру.

5.43. Способи нормування невказаних допусків форми і розташування

Способи нормування невказаних допусків форми і розташування

Однак у процесі виготовлення відхилення першої групи навіть при невказаних допусках рекомендується обмежувати частиною допуску розміру (в межах 40-60%).

Відхилення розташування і биття, відносяться до другої групи, не входять складовою частиною в похибка розміру і не виявляються при контролі розміру. Тому для обмеження цих відхилень повинні бути встановлені окремі допуски. У ГОСТ 25069-81 для них передбачені незазначені допуски, взяті по відносно грубим ступеням точності. ГОСТ 25069-81 встановлює правила вибору баз, до яких повинні бути віднесені незазначені допуски розташування і биття. Незазначені допуски розташування і биття повинні дотримуватися при наявності у кресленнях посилань на ГОСТ 25069-81, наприклад "Незазначені допуски співвісності і симетричності за ГОСТ 25069-81".

До третьої групи належать показники, що нормуються лише при необхідності і лише за допомогою зазначених у кресленні допусків.

Позначення на кресленнях допусків форми і розташування поверхонь деталей

Вид допуску форми і розташування позначається на кресленні знаком згідно табл. 5.38, 5.40, 5.42. Знак і числове значення допуску

Позначення допусків форми і розташування поверхонь на кресленнях

Рис. 5.65. Позначення допусків форми і розташування поверхонь на кресленнях

вписують в рамку: на першому місці вказують знак, на другому - числове значення допуску і на третьому - базу, щодо якої визначають допуск (рис. 5.65, а). Рамку з'єднують з контурною лінією вироби або виносний лінією (рис. 5.65, 6). При нестачі місця на кресленні стрілку розмірної лінії можна замінити стрілкою виносної лінії (рис. 5.65, в). Якщо допуск відноситься до бічної поверхні, наприклад до різьби, то рамку з'єднують так, як показано на рис. 5.65, м Якщо допуск відноситься до осі різьблення, то сполучна лінія повинна бути продовженням розмірної лінії (рис. 5.65, д). Якщо допуск відноситься до обший осі (або площини симетрії), то сполучну лінію проводять до обший осі (рис. 5.65, е). На малюнку показані приклади позначення допуску співвісності, коли він даний на діаметр (рис. 5.65, ж), на радіус (рис. 5.65, з); коли поле допуску симетричності і перетину осей обмежена двома паралельними прямими або площинами і дано в диаметральном (рис. 5.65, і) і Радісно (рис. 5.65, к) виразах. На рис. 5.65, л дано позначення допуску, віднесеного до обмеженій довжині і одночасно на певному нормируемом ділянці (другий допуск пишеться під першим, рис. 5.65, м). У необхідних випадках допускається давати написи, що містять додаткові дані: наприклад, до знаку і величині допуску площинності можна додати напис "Увігнутість не допускається" (рис. 5.65, //).

Бази позначають зачорненим трикутником, який з'єднують з рамкою допуску (рис. 5.66, а).

Позначення баз на кресленнях

Рис. 5.66. Позначення баз на кресленнях

Чаші базу позначають буквою і з'єднують її з трикутником (рис. 5.66, б). Якщо базою є вісь або площина симетрії, то трикутник розташовують у кінці розмірної лінії відповідного розміру поверхні (рис. 5.66, в), при цьому трикутник можна замінити стрілкою (рис. 5.66, г). Якщо призначають допуск розташування для двох однакових поверхонь, то замість зачерненого трикутника застосовують стрілку (рис. 5.66, д).

Позначення залежних допусків. Якщо допуск розташування або форми не вказано як залежний, то його вважають незалежним. Зовсім допуски розташування і форми позначають знаком @, який поміщають: після числового значення допуску, якщо залежний допуск пов'язаний з дійсними розмірами поверхні (рис. 5.67, а); після літерного позначення бази (рис. 5.67, б) або без літерного позначення бази в третьому полі рамки (рис. 5.67, в), якщо допуск пов'язаний з дійсними розмірами базової поверхні; після числового значення допуску та літерного позначення бази (рис. 5.67, г) або без літерного вказівки бази (рис. 5.67, д), якщо залежний допуск пов'язаний з дійсними розмірами розглянутого і базового елементів.

Позначення залежних допусків

Рис. 5.67. Позначення залежних допусків

Позначення сумарних допусків паралельності і площинності наведено на рис. 5.68, а, перпендикулярності і площинності - на рис. 5.68, б.

Інші приклади наведено у додатку до ГОСТ 2.308-79.

Позначення сумарних допусків паралельності і площинності (а), паралельності і перпендикулярності (б)

Рис. 5.68. Позначення сумарних допусків паралельності і площинності (а), паралельності і перпендикулярності (б)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >