Відхилення і допуски форми плоских поверхонь

Для деталей з плоскими поверхнями встановлено два комплексних виду відхилення форми: відхилення від площинності і відхилення від прямолінійності.

Відхилення від площинності - найбільша відстань Д від точок реальної поверхні до прилеглої площини в межах нормованого ділянки (рис. 5.69, а). Відхилення від площинності обмежується допуском площинності (рис. 5.69, б). Поле допуску площинності Т - область у просторі, обмежена двома паралельними площинами, віддаленими один від одного на відстані, рівному допуску площинності. Приклади умовного позначення допуску площинності поверхні на кресленні: допуск площинності поверхні А 0,01 мм (рис. 5.69, в); допуск площинності поверхонь Л Б і 5 щодо обший прилеглої площини 0,1 мм (рис. 5.69, г).

Відхилення від прямолінійності - найбільша відстань від точок реального профілю до прилеглої прямої в межах нормованого ділянки L (рис. 5.70, а). Приклади умовного позначення допуску прямолінійності: допуск прямолінійності поверхні А 0,01 мм (рис. 5.70, б) допуск прямолінійності поверхні А в поздовжньому напрямку 0,025 мм на всій довжині і 0,01 мм на довжині 100 мм; в поперечному напрямку 0,01 мм (рис. 5.70, в).

Приватними видами відхилень від площинності і прямолінійності є опуклість і увігнутість.

Опуклість - відхилення від площинності (прямолінійності), при якому видалення точок реальної поверхні (реального профілю) від прилеглої площини (прямий) зменшується від країв до середини (рис. 5.71, а). Приклади умовного позначення: допуск

Відхилення від площинності і їх позначення на кресленнях

Рис. 5.69. Відхилення від площинності і їх позначення на кресленнях

Відхилення від прямолінійності і її позначення на кресленнях

Рис. 5.70. Відхилення від прямолінійності і її позначення на кресленнях

Приватне відхилення від площинності опуклість і її позначення на кресленнях

Рис. 5.71. Приватне відхилення від площинності опуклість і її позначення на кресленнях

Приватне відхилення від площинності - увігнутість і її позначення на кресленнях

Рис. 5.72. Приватне відхилення від площинності - увігнутість і її позначення на кресленнях

площинності поверхні А 0,004 мм; опуклість не допускається (рис. 5.71, б); допуск прямолінійності поверхні А 0,01 мм; опуклість не допускається (рис. 5.71, в); допуск площинності поверхні А 0,01 мм; допуск опуклості 0,004 мм (рис. 5.71, г).

Увігнутість - відхилення від площинності (прямолінійності), при якому видалення точок реальної поверхні (реального профілю) від прилеглої площини (прямий) збільшується від країв до середини (рис. 5.72, а). Приклад позначення на кресленні: допуск площинності поверхні А 0,01 мм; увігнутість не допускається (рис. 5.72, б).

Площинність нормується при необхідності обмежити відхилення форми всій поверхні або її ділянки, прямолінійність - якщо достатньо обмежити відхилення в перетині поверхні заданого або будь-якого напрямку. Наприклад, для настановних поверхонь не допускається опуклість, а для вимірювальних - увігнутість.

ГОСТ 24643-81 встановлює 16 ступенів точності для нормування відхилень від площинності і прямолінійності. Вибір допусків при заданої точності проводиться залежно від довжини нормованого ділянки, а якщо нормований ділянка не задається, то виходячи з довжини більшої сторони поверхні.

Приклади застосування ступенів точності наведено в табл. 5.44 [13].

Залежно від співвідношення допуску площинності або прямолінійності Тф (допуск форми) і допуску розміру Т'розрізняють нормальну А (Тф = 0,6 7 "в), підвищену В (ТФ = 0,4 7" а) і високу С (Тф = 0,257 "в) відносну геометричну точність поверхні. При 7 ^ <0,25Т' поверхня має особливо високу відносну геометричну точність.

При відсутності вказівок про допуски форми плоских поверхонь відхилення від площинності і прямолінійності обмежуються полем допуску розміру між розглянутої поверхнею і базою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >