Позначення шорсткості поверхонь

З урахуванням змін, прийнятих Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації, структура позначення шорсткості поверхні наведена на рис. 5.84.

Структура умовного позначення шорсткості на кресленнях

Рис. 5.84. Структура умовного позначення шорсткості на кресленнях

У позначенні шорсткості поверхні, вид обробки якої конструктором не встановлюється, застосовують знак, вказаний на рис. 5.85, а.

Умовні знаки для позначення шорсткості

Рис. 5.85. Умовні знаки для позначення шорсткості

У позначенні шорсткості поверхні, яка повинна бути утворена видаленням шару матеріалу, наприклад гострінням, фрезеруванням, свердлінням, поліруванням і т. П., Застосовують знак, вказаний на рис. 5.85, б.

У позначенні шорсткості поверхні, яка повинна бути утворена без видалення шару матеріалу, наприклад литтям, волочінням, штампуванням і т. П., Застосовують знак, вказаний на рис. 5.85, в. Цим же знаком позначаються поверхні, що не

обробляються за даним кресленням.

Значення параметра шорсткості за ГОСТ +2789 вказують у позначенні шорсткості:

Позначення шорсткості при вказівці двох і більше параметрів

Рис. 5.86. Позначення шорсткості при вказівці двох і більше параметрів

  • - Для параметра Ra - без символу, наприклад 0,1 (рис. 5.86);
  • - Для решти параметрів - після відповідного символу, наприклад: Л? Плах 6,3; Sjfi0,63; / 5О70; 50,032; Дг32.

При вказівці найбільшого значення параметра шорсткості в позначенні наводять параметр шорсткості без граничних відхилень, наприклад: y / RaOA.

При вказівці найменшого значення параметра шорсткості після позначення параметра слід вказувати "min", наприклад:

7 ^ 3,2min, VЯг50min.

При вказівці діапазону значень параметра шорсткості поверхні в позначенні шорсткості призводять межі значень параметра, розміщуючи їх у два рядки, наприклад:

У верхньому рядку наводять значення параметра, відповідне більш грубою шорсткості.

При вказівці номінального значення параметра шорсткості поверхні в позначенні наводять це значення з граничними відхиленнями по ГОСТ 2789, наприклад:

При вказівці двох і більше параметрів шорсткості поверхні в позначенні шорсткості значення параметрів записують зверху вниз в такому порядку (див. Рис. 5.86):

  • - Параметр висоти нерівностей профілю (Яа не більше 0,1 мкм). Значення базової довжини / не вказано (приймається за табл. 5.47). Для 0,025 <Ка <0,4 стандартна базова довжина дорівнює 0,25 мм;
  • - Параметр кроку нерівностей профілю (Бт від 0,063 до 0,040 мм на базовій довжині 0,8 мм);
  • - Відносна опорна довжина профілю (/ 50 80 ± 10% на базовій довжині 0,25 мм).

Вид обробки поверхні вказують у позначенні шорсткості тільки в тих випадках, коли він є єдиним, застосовним для отримання необхідної якості поверхні (рис. 5.87).

Позначення шорсткості із зазначенням способу забезпечення необхідної якості поверхні

Рис. 5.87. Позначення шорсткості із зазначенням способу забезпечення необхідної якості поверхні

Спрощене позначення шорсткості поверхні

Рис. 5.88. Спрощене позначення шорсткості поверхні

Допускається застосовувати спрощене позначення шорсткості поверхонь з роз'ясненням його в технічних вимогах креслення за прикладом, вказаним на рис. 5.88.

Позначення шорсткості поверхонь на зображенні вироби розташовують на лініях контуру, виносних лініях (по можливості, ближче до розмірної лінії) або на полицях ліній-виносок (рис. 5.89).

Допускається при нестачі місця розташовувати позначення шорсткості на розмірних лініях або на їх продовженнях, а також розривати виносну лінію (див. Рис. 5.89).

При зображенні вироби з розривом позначення шорсткості наносять тільки на одній частині зображення, по можливості ближче до місця вказівки розміру (ріс.5.90).

Позначення шорсткості поверхні на виносних лініях і на полицях ліній-виносок

Рис. 5.89. Позначення шорсткості поверхні на виносних лініях і на полицях ліній-виносок

Позначення шорсткості при зображенні вироби з розривом

Рис. 5.90. Позначення шорсткості при зображенні вироби з розривом

Позначення однаковою шорсткості для всіх поверхонь

Рис. 5.91. Позначення однаковою шорсткості для всіх поверхонь

При вказівці однаковою шорсткості для всіх поверхонь виробу позначення шорсткості завадять в правому верхньому куті креслення і на зображенні не завдають (рис. 5.91).

Розміри і товщина ліній знака в позначенні шорсткості, винесеному в правий кут креслення, повинна бути приблизно в 1,5 рази більше, ніж в позначеннях, нанесених на зображенні.

При вказівці однаковою шорсткості для частини поверхонь виробу в правому верхньому куті креслення завадять позначення однакової шорсткості і умовне позначення (рис. 5.92). Це означає, що всі поверхні, на яких, на зображенні не нанесені позначення шорсткості або знак, повинні мати шорсткість, зазначену перед позначенням. Розміри знака, взятого в дужки, повинні бути однаковими з розмірами знаків, нанесених на зображенні.

Позначення однаковою шорсткості частини поверхонь

Рис. 5.92. Позначення однаковою шорсткості частини поверхонь

Коли частина поверхонь не обробляється поданим кресленням, у правому верхньому куті креслення перед позначенням завадять знак (рис. 5.93).

Позначення шорсткості частини поверхонь, що не оброблюваних за даним кресленням

Рис. 5.93. Позначення шорсткості частини поверхонь, що не оброблюваних за даним кресленням

5.48. Напрямок нерівностей, зображення і позначення

Напрямок нерівностей, зображення і позначення

Вимоги до шорсткості окремих ділянок можуть бути різними.

Стандартом передбачена можливість призначати також напрямок нерівностей поверхні (рисок), умовне позначення яких при необхідності приводять на кресленнях (табл. 5.48).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >