Параметри хвилястості поверхні

Хвилястість поверхні - сукупність періодично повторюваних нерівностей, у яких відстані між суміжними височинами або западинами перевищують базову довжину /.

Хвилястість оцінюють двома параметрами: висотою хвилястості І ^ і кроком хвилястості 5 "..

Висота хвилястості] Уг -це середнє арифметичне з п'яти її значень, визначених на довжині ділянки виміру Ь (У (рис. 5.94, а)

Числові граничні значення] ¥: (мкм) слід вибирати з наступного ряду: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100; 200.

Середній крок хвилястості 3, у- середнє значення відстаней бщ між однойменними сторонами сусідніх хвиль, виміряних по середній лінії профілю т (рис. 5.94, 6)

Рис. 5.94. Визначення висоти (а) і кроку (б) хвилястості

Положення середньої лінії т, у визначається так само, як і середній лінії профілю шорсткості.

Нерівномірність складових сил різання, наявність неврівноважених мас, похибок верстата призводять до коливань в технологічній системі верстата, що є причиною появи хвилястості поверхні.

Вплив шорсткості, хвилястості, відхилень форми й розташування поверхонь деталей на взаємозамінність і якість машин

Якість виробу значною мірою визначається експлуатаційними властивостями деталей і з'єднань. Експлуатаційні властивості характеризуються станом поверхневого шару деталей, визначеним технологією їх виготовлення, і обумовлюються сукупністю геометричних параметрів і фізико-механічних властивостей поверхневого шару.

Геометричні показники визначаються шорсткістю реальної поверхні.

До фізико-механічними властивостями поверхні відносяться наклеп (підвищення твердості поверхні в результаті, наприклад, механічної обробки), характер і величина залишкових напруг (розтягування або стиснення).

Вимоги до шорсткості поверхні конкретної деталі встановлюють на підставі знання зв'язку параметрів шорсткості з функціональним призначенням даної поверхні.

Необгрунтовані призначення параметрів стану робочих поверхонь деталей, як правило, призводять до необґрунтованого завищення вимог, а отже, і подорожчання машин, що випускаються без належного підвищення їх якості.

Вибір системи параметрів поверхневого шару деталей машин зумовлюється можливістю їх технологічного та метрологічного забезпечення. Наприклад, несуча здатність шорсткості залежить від / ^ (Д.,), висоти згладжування Яр і від середнього арифметичного відхилення профілю /? (, [23].

На рис. 5.95 в якості умовного прикладу наведено побудову лінії наростання опорної довжини профілю в абсолютних координатах (Л ^ - вісь К і - вісь А).

Аналіз різних профілів показує, що несуча здатність шорсткості при незмінній їх висоті / ^ (Д;) і величиною Д (, тим більше, чим менше висота згладжування / ^ (відстань від лінії вис

Побудова лінії наростання опорної довжини профілю

Рис. 5.95. Побудова лінії наростання опорної довжини профілю

Тупов до середньої лінії). При однакових Яр і (Д.,) несуча здатність шорсткості тим вище, чим більше

Зі зменшенням висоти шорсткості параметри Д (, і Яр зменшуються, а її несуча здатність збільшується.

Рівняння для визначення відносних опорних довжин профілю шорсткості до середньої лінії має вигляд

Відносна опорна довжина профілю нижче середньої лінії визначається по рівнянню

Наведені рівняння носять загальний характер і використовуються для визначення відносних довжин профілю на будь-якому рівні р після різних методів обробки. Для обший орієнтування в табл. 5.49 наведено взаємозв'язок експлуатаційних властивостей деталей машин з параметрами стану їх поверхневого шару, а в табл. 5.50 - оптимальні значення параметрів шорсткості поверхонь деяких деталей машин і методи їх технологічного забезпечення (табл. 5.51) [23].

5.49. Взаємозв'язок експлуатаційних властивостей деталей машин з параметрами стану їх поверхневого шару

Взаємозв'язок експлуатаційних властивостей деталей машин з параметрами стану їх поверхневого шару

5.50. Оптимальні значення параметрів шорсткості поверхонь деталей машин

Оптимальні значення параметрів шорсткості поверхонь деталей машин

5.51. Можливості методів обробки в забезпеченні системи параметрів стану зовнішніх поверхонь обертання деталей

Можливості методів обробки в забезпеченні системи параметрів стану зовнішніх поверхонь обертання деталей

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >