Пояснювальна записка - додаткове розкриття інформації

Додаткова інформація для об'єктивної оцінки майнового і фінансового стану організації

Додаткове розкриття інформації може бути представлено у пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. Вона містить текстову характеристику показників, викладених у формах бухгалтерської звітності, а також розкриває показники, які не знайшли в них відображення, однак є важливими для прийняття рішень зацікавленими особами стосовно даної організації. Таким чином, пояснювальна записка є найважливішою, самостійної і найбільш об'ємною часткою бухгалтерської звітності.

При розкритті інформації в поясненнях до форм бухгалтерської звітності бухгалтер повинен дотримуватися вимог суттєвості, порівнянності та нейтральності, визначені нормативними документами.

Істотними визнаються показники, без знання яких неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності зацікавленими користувачами (ПБО 4/99). Вирішення питання, чи є даний показник істотно, залежить від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин його виникнення. Організація може прийняти рішення, коли істотною визнається сума, ставлення якої до загального підсумку відповідних даних за звітний рік становить не менше 5%. Однак більш правильною слід вважати якісну характеристику суттєвості, оцінка якої вимагає професійного судження. Якщо бухгалтер організації вважає, що дана подія може вплинути на оцінку подій користувачами, слід розкрити дані обставини в пояснювальній записці. Тут же можуть бути розкриті істотні події, які неможливо досить точно оцінити в грошовому вираженні, але вони можуть вплинути на розуміння звітності користувачами.

У формах бухгалтерської звітності наводяться показники як мінімум за два роки: за звітний період і аналогічний період, що передував звітному. Якщо дані за передував період непорівнянні з даними звітного періоду, то перші підлягають коригуванню, яка повинна бути розкрита в пояснювальній записці із зазначенням причин. Таким чином, забезпечується порівнянність показників бухгалтерської звітності.

При формуванні бухгалтерської звітності повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься в ній, тобто виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності перед іншими. Інформація не є нейтральною, якщо за допомогою відбору та форму подання вона впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів або наслідків. Особливе значення дана вимога має у разі подання інформації в текстовому форматі (пояснювальна записка).

Розкриття даних, що не знайшли відображення в формах бухгалтерської звітності

У формах бухгалтерської звітності не знаходять відображення деякі дані, які доцільно розкрити:

  • - Коротка характеристика діяльності організації, основні напрями її діяльності;
  • - Основні аналітичні показники;
  • - Суттєві способи бухгалтерського обліку, прийняті обліковою політикою;
  • - спільна діяльність;
  • - Державна допомога;
  • - Зміни облікової політики;
  • - Основні фактори, що впливають на господарські та фінансові результати;
  • - Інформація про ліквідацію юридичної особи;
  • - Інформація про припинення діяльності;
  • - Інформація про вихід (вході) юридичної особи зі сфери консолідації та ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >